A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elhunyt Surjányi József, Zirc Város Díszpolgára


Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy 88. életévében elhunyt Surjányi József gyógyszerész, városunk díszpolgára.


Surjányi József lelki üdvéért 2022. augusztus 19-én, pénteken 14.00 órakor mutatnak be gyászmisét a zirci bazilikában, majd 15.00 órakor helyezik örök nyugalomra a Felső-temetőben.


Surjányi József 1934-ben született Szolnokon. 1957-ben szerezte meg a gyógyszerész diplomáját. Négy évvel később elnyerte a zirci gyógyszertár vezetői állását. A gyógyszertárat 1996-ban „Szent Bernát” Gyógyszertár néven privatizálta, és nyugdíjazásáig vezette.


Egészségügyi szakember lévén aktívan részt vett a Gyógyszerész Kamara munkájában, és mindig igyekezett segíteni a rászoruló embereken. Több szakmai kitüntetést kapott, 2005-ben Egészségügyi Miniszteri Dicséretben is részesült. Mindig is vonzódott a természethez, 1975-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen környezetvédelmi-szakmérnöki diplomát szerzett.


Jelentős szerepet vállalt a zirci közéletben, több cikluson át elnöke volt a Helyi Választási Bizottságnak. A helyi közösségért végzett önkéntes tevékenysége is figyelemreméltó, kulturális események hosszú sorát, egészségmegőrző-fejlesztő tevékenységeket támogatott. A Baróttal történő testvérvárosi partnerkapcsolat kiépítésében meghatározó szerepet játszott.


Kezdeményezésére és felesége közösségi munkavállalásával alakult meg az Erdélyi Baráti Kör Egyesület. A testvérvárosi kapcsolatok erősítéséért végzett áldozatos munkája elismeréseként Barót városa 2008-ban díszpolgárává fogadta.


A vadászat volt a hobbija. A zirci József Attila Vadásztársaságban vezető tisztséget töltött be húsz éven keresztül, ez alatt az idő alatt új alapokra helyezte a társaság működését. Munkáját a Hegyi Vadászok Vt-ben folytatta 2007-től. A vadgazdálkodásban elért kiváló eredményeinek elismeréseként 2013-ban a Hubertus Kereszt Arany-fokozatát adományozta számára a Vadászati Kulturális Egyesület.


Surjányi Józsefet a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként 2014-ben Zirc díszpolgárává avatták.

Zirc Városi Önkormányzat a saját halottjának tekinti. A család gyászában osztozunk.