A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elhunyt Illés Ferenc, Zirc Város Díszpolgára

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy 92. életévében elhunyt Illés Ferenc pedagógus, a Reguly Antal Múzeum alapítója és korábbi igazgatója, városunk díszpolgára. Búcsúztatására június 8-án (csütörtökön) 17.00 órakor kerül sor a zirci Felső-temetőben.


Illés Ferenc Marcalgergelyiben született 1931-ben. Pedagógusi pályafutását Zircen kezdte 1955-ben. Tanított a helyi általános iskolában és gimnáziumban, továbbá Pápán, volt a Zirci járás és Várpalota város általános iskoláinak szakfelügyelője, a nevelési tanácsadó intézet igazgatója.

Pedagógiai újításait, azok általános- és szakmódszertani jelentőségét országos szinten is elismerték.

A pedagógusi, vezetőpedagógusi hivatása mellett közéleti szerepet is vállalt Zircen, a tudomány, a közoktatás, a közművelődés és a művészetek szakterületeivel foglalkozott.

Illés Ferencet munkássága elismeréseként az elsők között tüntette ki Zirc városa díszpolgári címmel (Fotó: archív)

Alapítója és csaknem húsz éven keresztül igazgatója a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznak, megteremtette állandó kiállítások és a népi kismesterségműhelyek anyagi feltételeit.


Több civil szervezet alapító és vezetőségi tagja, honismereti és a Reguly Antal kultuszát ápoló társaságok életre hívója. Sok évtizeden át tartó méhészeti munkásságáért a szakma legmagasabb kitüntetését adományozták a részére.


Számos cikket, tanulmányt publikált, kiadványok hosszú sorának szerkesztője, szerzője, nagyrendezvényeket tervezett és szervezett, dokumentálta a zirci eseményeket, megörökítve az utókornak a település fejlődését. Helytörténeti, néprajzi, népművészeti kutatásaival gyűjtötte az eltűnőben lévő népi kultúra tárgyi és szellemi értékeit.


Alkotómunkáját helyi, megyei és országos kitüntetésekkel ismerték el. Zirc városa 1997-ben, szülőfaluja 2013-ban díszpolgárává avatta. A Tanár Úr tapasztalatára, tudására, emlékezetére mindvégig támaszkodhatott városunk.


Illés Ferencet a Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti. A család gyászában osztozunk.