A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elhunyt dr. Szántó József, Zirc Város Díszpolgára

Önkormányzatunk mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy 95. életévében elhunyt dr. Szántó József nyugalmazott zirci körorvos, városunk díszpolgára. Búcsúztatására 2022. november 5-én, szombaton 11.00 órai kezdettel kerül sor a zirci bazilikában.


Lelki üdvéért Csécs Dániel plébános atya mutat be szentmisét, majd a város képviseletében Ottó Péter polgármester vesz búcsút szeretett és köztiszteletben álló polgárunktól. A gyászszertartáson közreműködik Kapitány Dénes orgonaművész.

Dr. Szántó József példaértékű életművet hagyott maga után

(Fotó: Családi Archívum)


Dr. Szántó József Stark József néven született 1926-ban. A borzavári elemi iskola elvégzése után Veszprémben, a piarista gimnáziumban érettségizett. 1952-ben vehette át diplomáját a budapesti orvosi egyetemen.


Kezdetben a honvédségnél látott el orvosi feladatokat, majd miután leszerelt, segédorvosként dolgozott a zirci kórházban. Körorvosi praxisát hivatalosan 1958. szeptember 1-jén kezdte, a zirci napi rendelések mellett ellátta Borzavár, Porva és a környékbeli puszták lakosságát is. Látogatta az ott fekvő betegeket, gyerekeket, iskolaorvos is volt. A gyógyító munka mellett elsősegélynyújtó tanfolyamokat is tartott, megszervezte az egész járás hétvégi orvosi ügyeletét zirci székhellyel. A járás megszűnésekor ügyvezető főorvosnak nevezték ki. 1990-ben vonult nyugdíjba.


Magas szintű szakmai munkáját országos szinten is elismerték, számos kitüntetés fémjelzi orvosi pályafutását.

1967-ben „Érdemes orvos kitüntetés”t vett át Budapesten. Több ízben kiváló munkáért kitüntetést kapott, „A haza szolgálatáért” arany fokozatát 1987-ben, „A Munka Érdemrend bronz fokozatát” 1989-ben érdemelte ki. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 2012-ben gyémántdiplomát, 2017-ben vasdiplomát vehetett át.


A több mint három évtizeden át folytatott kimagasló gyógyító tevékenységéért Zirc városa az elsők között tüntette ki díszpolgári címmel 1990-ben, 2015-ben a szülőfaluja, Borzavár község is díszpolgárává avatta.


Dr. Szántó Józsefet Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti, a család gyászában osztozunk.