A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elfogadták a közös hivatal költségvetését

Együttes testületi ülésen került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén többek között arról is döntés született, hogy a sírhelyek közvetlen környezetének gondozásáról a temetési hellyel rendelkezőnek kell gondoskodnia a jövőben, a középiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósítását pedig az oklevél átvételéhez köti az önkormányzat.


A Városházán elsőként Zirc, Borzavár és Lókút önkormányzatainak együttes testületi ülésére került sor, három napirendet tárgyaltak. Többek közt döntés született a Hivatal 2023. évi költségvetéséről. Annak főbb számait a székhely önkormányzat képviseletében Ottó Péter, Zirc város polgármestere ismertette.

A költségvetés főösszege 262 925 382 forintban került meghatározásra.

A feladatellátásra érkező állami támogatás 167 552 641 forint, ezen kívül vannak kisebb mértékű, saját bevételei is a hivatalnak. A különbözetet az önkormányzatoknak ebben az évben is a hatályban lévő megállapodásnak megfelelően, lakosságszám arányosan kellene finanszírozniuk, mivel a megállapodás módosítására vonatkozó, szintén tárgyalt javaslatot Borzavár nem tudta elfogadni. Zirc és Lókút önkormányzatai egy külön megállapodás elfogadásáról is döntést hoztak, amely szerint az előző évhez hasonlóan 2023-ban is magára vállalja Zirc a megállapodás szerint Lókútra eső finanszírozási kötelezettség egy részének teljesítését.

A költségvetést mindhárom települési önkormányzat elfogadta, Borzavárnak a működési hozzájárulással kapcsolatban más elképzelése van, ezért egy kiegészítő határozatot is hoztak a költségvetéshez kapcsolódóan

Az együttes ülésen részt vett dr. Kovács Zoltán, Veszprém 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője, aki a január 20-án meghozott Kormányrendeletben meghatározott – földgáz egységár meghatározásához szükséges – nyilatkozat megtételére nyitva álló rövid határidőre hívta fel az ülésező önkormányzatok képviselő-testületeinek figyelmét.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően a munkatervi ülésével folytatta a munkáját. Két rendelet felülvizsgálatára is sor került. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet egy törvényességi felhívásnak eleget téve módosul. A másik változás, hogy

a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy folyamatosan köteles lesz gondoskodni a temetési helyen felül annak környezetének gondozásáról, különösen gyomtalanításáról a sírhelyek körüli 30 centis sávban.


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben – a törvényi módosításnak megfelelően – az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg” fogalma helyett átvezetésre került a „szociális vetítési alap” fogalma. Az önkormányzat egy korábbi döntésnek megfelelően megvizsgálta, hogy a közüzemi költségek tekintetében hogyan lehet az egyedülálló rászorulók támogatásának lehetőségét bővíteni, így erre tekintettel is változott a helyi rendelkezés.


Április 30-ig saját költségviselés mellett továbbra is igénybe vehetik a Művelődési Házat azok a civil szervezetek, amelyek a tevékenységüknél fogva az ingatlanhoz kötöttek

– ezen pontban módosította a november 1-jével életbe lépett, az energiaválsággal összefüggő intézkedési tervét a képviselő-testület. A városi könyvtár kérelmét, a heti plusz egy könyvkölcsönzési nap bevezetését sokáig mérlegelték a döntéshozók, végül tartva magukat a tervben meghatározott költségcsökkentési intézkedésekhez, a heti egy nap mellett maradtak. A polgármester az intézmény és az olvasók megértését kérte a döntéssel kapcsolatban.


Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja első félévi pályázati kiírásáról is döntés született, az ösztöndíjra 3 400 000 forintos forrást biztosít a képviselő-testület.

A korábbi feltételekhez képest változás, hogy az ösztöndíj folyósítását az oklevél átvételéhez köti az önkormányzat.

Amennyiben ez a március 15-ei városi ünnepségen nem valósul meg, akkor a soron következő két – munkaterv szerinti – testületi ülés valamelyikén van erre módja a támogatott diáknak vagy akadályoztatása esetén meghatalmazott családtagjának.

A felhívás február 3-án kerül közzétételre és egy hét áll rendelkezésükre a diákoknak a pályázat benyújtására.

Szavaz a zirci képviselő-testület – a munkaterv szerinti első ülést tartották az idei évben

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. között az idei évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződést is elfogadták a döntéshozók,

az utak, járdák esetleges javítási feladatainak ellátására másfél millió forintos céltartalékot is beterveznek az idei költségvetésben.


A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház belépőjegyeinek jóváhagyására is sor került. A minden területen tapasztalható áremelkedésre való tekintettel a múzeumi jegyárakban is változás történik február 1-től.


Az „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen” című projekt támogatási szerződésének módosítása folyamatban van, így egyelőre csak feltételes döntést hozott a képviselő-testület az iparterület zöldfelületének karbantartását segítő munkaeszköz beszerzésére vonatkozóan.


Támogatták a döntéshozók a Zirci Termelői Piacot üzemeltető „Vidéken Bénázók” Egyesület telephely-létesítési kérelmét a piacnak is helyet adó ingatlanon, amivel lehetővé válik számukra, hogy részt vegyenek a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa pályázatain.


Kelemen Gábor