Elfogadták a költségvetést


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének februári ülésén 1 138 234 000 forint összegben elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi költségvetése, illetve az erről szóló rendelet.


A képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy 2018. január 1-től 2020. december 31-ig a kötelező feladat ellátási körébe tartozó központi háziorvosi ügyelet külső közreműködő bevonásával történő ellátását megpályáztatja.

A pályázati kiírás összeállításában alapvető szempont, hogy Zircen az ügyeleti időben folyamatosan legyen jelen az ellátást biztosító személyzet, a feladatellátás biztonsága, helyben történő elérhetősége ne szenvedjen csorbát, valamint a jelenleginél kedvezőbb önkormányzati finanszírozás mellett legyen működtethető. A zirci járás területén központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátásában érintett önkormányzatok képviselő-testületeit felkérik, hogy 2017. március 16-ig hozzanak döntést arról, csatlakozni kívánnak-e a képviselő-testület által indítandó pályázati eljáráshoz oly módon, hogy Zirc Városi Önkormányzat a nevükben ajánlatkérőként járjon el, és a pályázati eljárással kapcsolatos döntéseket meghozza.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 1 563 243 forint összeget átad a szolgáltató részére. Másik napirend keretében a testület foglalkozott a helyi járat önkormányzati működtetésével is. Arról már korábban döntés született, hogy a személyszállítási közszolgáltatás legkésőbb 2017. június 1. napjától a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. üzemeltetésében valósul meg. A képviselők elfogadták a működtetéshez szükséges költségkalkulációt és döntöttek, hogy egy darab, jó állapotban lévő városi autóbuszt szereznek be. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés április végére felmondásra kerül.


Jegyzőkönyv, szavazatszámláló és konferencia rendszer beszerzésének megrendelését tervezte el a képviselő-testület, amennyiben az ehhez szükséges forrás az önkormányzat idei költségvetésében biztosítottá válik. A testületi ülések hangosításával, televíziós közvetítésével kapcsolatban sokan panaszkodnak, hogy nem lehet érteni az ülésen elhangzottakat, és a hangosítás hiánya miatt zajos környezetben a jegyzőkönyvek készítése is nehézkessé válik. Többek között erre jelentene megoldást az elektronikus rendszer.


A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésével kapcsolatos döntések is születtek.

Az állandó kiállítás létrehozása egy ütemezetten végrehajtott fejlesztés, mely újabb állomásához érkezett a Kubinyi Program keretében elnyert támogatással. Két helyiségben szükséges építészeti munkák elvégzése, melyhez kiválasztotta a kivitelezőt a képviselő-testület. A kivitelezési költség fedezetét a pályázati támogatás mellett az önkormányzat a költségvetésének terhére biztosítja. Szóban forgó intézmény további fejlesztése is tervben van, ezt pályázat keretében szeretné megvalósítani a fenntartó. Ennek apropóján, de nem csak ezért van szükség az ingatlan épületállományának vizsgálatára. A telepítési tanulmányterv és az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kiválasztották a tervezőt a döntéshozók. A képviselő-testület arról is döntött, hogy a „Múzeumok éjszakája” központi programjának megvalósítására legfeljebb 300 000 forintot biztosít a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház számára.


Módosult a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet. A tiszteletdíj alapja 49 000 forintról 58 000 ezer forintra emelkedik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára. A vagyontételi kötelezettségnek mind a polgármester, mind a képviselők eleget tettek, erről az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke adott tájékoztatást. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester egy-egy havi tiszteletdíjáról mondott le a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány, illetve az Öreg-Bakony Barátai Egyesület részére.


Civilekkel együttműködve testvérvárosi találkozó rendezését tervezi az önkormányzat a jövő évben, a rendezvény megvalósításához szükséges forrásokat pályázati úton szeretné előteremteni.


Kelemen Gábor