A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elfogadták az önkormányzati társulás költségvetését

Az idei év első ülését tartotta a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa. A tanácstagok elfogadták a társulás 2023. évi költségvetését, amit a Központi Orvosi Ügyelet esetében – annak átszervezésére való tekintettel – hét hónapra terveztek meg.


A társulás költségvetése tisztán működési költségvetés, mely 222 735 330 forintban került elfogadásra. A napirend során szó esett arról, hogy

a tavalyi év végén megjelent jogszabály értelmében hamarosan már nem az önkormányzatok szervezik meg a háziorvosi rendelési időn kívüli felnőtt és gyermekorvosi ellátást, hanem a mentőszolgálat.

Ennek figyelembevételével az ügyeleti feladatok ellátásának előirányzatát hét hónapra határozták meg, amennyiben az átszervezés ez idő alatt nem történik meg, a költségvetést módosítja a társulási tanács. A jogszabályi változás a védőnői szolgálatot is érinti, amely július 1-től állami feladat lesz.

Egyhangúlag fogadta el a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetést

A társulási ülésen a fenntartott intézmény, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott, személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások szolgáltatási önköltségének és térítési díjainak meghatározására is sor került. A díjak április 1-től lépnek érvénybe.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2023. évi közbeszerzési terve is jóváhagyásra került.


Ezt követően a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett.

Az óvodatársulás részéről is elfogadásra került a 2023. évi költségvetés, melynek összege 357 892 350 forintban rögzült, s szinte teljes egészében a fenntartott intézmény, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde működési költségvetését teszi ki.


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2023–2024-es nevelési-gondozási évére történő beiratkozás időpontjairól is döntés született. Erre a zirci bázisintézményben április 20-án, április 21-én és április 24-én 7.00 és 17.00 óra között, a lókúti és a borzavári tagintézményben egyaránt április 21-én és április 24-én 7.00 és 16.00 óra között van lehetőség. Javasolják mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket, illetve a 2023–2024-es nevelési év folyamán igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.


A bázisintézmény és a tagintézmények nyári nyitvatartási rendje is meghatározásra került, melyet táblázatunk szemléltet. A zárások alatt szülői igényfelmérés alapján a nyitva tartó székhely intézmény vagy tagintézmény fogadja a zárva tartó intézményegység gyermekeit is.

Nyitvatartás

Bázisintézmény (Zirc)

Tagintézmények

2023 nyár

Óvoda

Bölcsőde

Lókút

Borzavár

Nyitva

06. 01 – 07. 28.

08. 28 – 08. 31.

06. 01 – 06. 16.

07. 24 – 08. 31.

06. 01 – 06. 23.

07. 31 – 08. 31.

Zárva

07. 31 – 08. 25.

06. 19 – 07. 21.

06. 26 – 07. 28.Kelemen Gábor