A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elfogadták az Önkormányzati Társulás költségvetését


Az idei évben először ülésezett a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa, amely többek között a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos határozatot is meghozta.


A társulást alkotó tizenöt település közül tizenkettőnek volt képviselete az ülésen. A Társulási Tanács tagjai egyhangúlag fogadták el a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2020. évi, tisztán működési költségvetését, mely 196 901 000 forintban került megállapításra.


A tanácstagok egyetértettek azzal is, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatellátásban részt vállaló orvosok óradíja egységesen 4000 forintban, a központi orvosi ügyeleti feladatellátásban részt vállaló vállalkozó asszisztensek óradíja 1700 forintban, míg a megbízási díjjal foglalkoztatott asszisztensek óradíja 1476 forintban kerüljön meghatározásra 2020. március 1-től.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szavaznak a tanácstagok

A Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett ugyanezen a napon, költségvetésről, beiratkozási időpontokról, nyári nyitvatartásról határoztak a tanácstagok.

Az óvodatársulás összevont működési költségvetése 247 009 000 forint összegben került elfogadásra. Az óvodai beiratkozásra a zirci bázisintézményben április 24-én, április 27-én és április 28-án 6.30 és 17.00 óra között, a lókúti tagóvodában és a borzavári tagóvodában egyaránt április 24-én és április 27-én 7.00-16.00 óráig van lehetőség. A beiratkozást azon gyermekek számára javasolják, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, illetve a 2020/2021-es nevelési év folyamán igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.


A társulás fenntartásában lévő óvodák, illetve a bölcsőde nyári nyitvatartásának meghatározásáról is döntés született. A zárások alatti időszakban szülői igényfelmérés alapján a nyitvatartó intézményegységek fogadják a másik intézményegység gyermekeit is.


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázisintézmény óvoda 2020. évi nyári nyitvatartása:

2020.06.02-től 2020.07.24-ig nyitva

2020.07.27-től 2020.08.21-ig zárva

2020.08.24-től 2020.08.31-ig nyitva


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázisintézmény bölcsőde 2020. évi nyári nyitvatartása:

2020.06.02-től 2020.07.31-ig nyitva

2020.08.03-tól 2020.08.21-ig zárva

2020.08.24-től 2020.08.31-ig nyitva


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókút 2020. évi nyári nyitvatartása:

2020.06.02-től 2020.06.12-ig nyitva

2020.06.15-től 2020.07.24-ig zárva

2020.07.27-től 2020.08.31-ig nyitva


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda 2020. évi nyári nyitvatartása:

2020.06.02-től 2020.07.10-ig nyitva

2020.07.13-tól 2020.08.21-ig zárva

2020.08.24-től 2020.08.31-ig nyitva


Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa arról is döntött, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően engedélyezi a 2019–2020. nevelési évben a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagintézményben működő egy csoportra vonatkozóan húsz főben meghatározott maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését.


Kelemen Gábor