A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Életet óvnak és mentenek


Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseképpen „Zirc Város Mentőse” díjjal tüntette ki Vörösmarty Nikolett mentőtisztet, „Zirc Város Rendőre” díjjal Simányi Péter rendőr törzszászlóst, nyomozót az önkormányzat a 2017. évre vonatkozóan.


A kitüntetések átadására a képviselő-testület áprilisi rendes ülésén került sor, a sürgősségi feladatot ellátó, elismerésben részesülő személyeket Varga Zita, a díjak odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke méltatta.

„A legnehezebb dolgok közé tartozik az emberek életének óvása, illetve az élet mentése. Ezek a cselekedetek mindig tiszteletet és hálát váltanak ki a közösségből, különösen akkor, ha valaki ezeket a nagy felelősséggel járó cselekedeteket élethivatásának választja”

– fogalmazott a bizottsági elnök, majd Ottó Péter polgármesterrel együtt átadta az elismerő oklevelet a kitüntetésben részesülő személyeknek.


Varga Zita bizottsági elnök méltatta a kitüntetésben részesülőket és köszönetét fejezte ki a munkájukért


Vörösmarty Nikolett 2008 júniusában szerzett mentőtiszti diplomát Nyíregyházán, majd szeptembertől az Országos Mentőszolgálat balatonfüredi mentőállomásán megkezdte mentőtiszti pályafutását.


Tizedik éve, 2009 szeptembere óta a Zirci Mentőállomáson teljesít szolgálatot. Férjével is itt ismerkedett meg. Az OMSZ-nél eltöltött évek alatt magas szintű ismeretekre tett szert, munkáját önzetlenül és alázattal végzi.

Élethivatása, hogy tudását legjobb képességei szerint a betegek, sérültek gyógyítására használja,

munkáját magas fokú empátia jellemzi. Mindemellett kollégáit, bajtársait is segíti, szakmai és emberi tapasztalatait önzetlenül megosztja.


Simányi Péter és Vörösmarty Nikolett a munkájukért járó elismerő oklevéllel a Városházán


Simányi Péter rendőr törzszászlós a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének nyomozója. A rendőrségnél eltöltött pályája alatt magas fokú szakmai, illetve kriminalisztikai ismeretekre tett szert.

A Zirci Rendőrőrs illetékességi területén történt bűncselekmények felderítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A munkához való hozzáállásával, ambiciózusságával, hatékony nyomozati tevékenységével példát mutat kollégáinak is.


Jó kapcsolatot épített ki a lakossággal, ami elengedhetetlen a hatékony nyomozati munkájához. Jól kezeli a rendkívüli helyzeteket, nagy munkabírású, és minden körülmények között lehet számítani rá. Szakmai felkészültségével, többéves tapasztalatával és konstruktív hozzáállásával aktívan járul hozzá Zirc város közrendjének védelméhez.


Kelemen Gábor