A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elbírálta a képviselő-testület a civil pályázatokat


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi rendes ülésén sor került a civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására kiírt pályázat elbírálására is.


Zirc Városi Önkormányzat a Civil Támogatási Alapból 3 000 000 forintot szabadított fel annak érdekében, hogy támogassa a helyi civilek működését. A határidőig harminc pályázat érkezett be, melyeket a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai véleményeztek, majd megvitatásra került az Emberi Kapcsolatok Bizottság által is.


A képviselő-testület egyenként döntött a javasolt támogatási összegekről. A támogatásban részesülő pályázók nevét és a megítélt támogatás összegét az alábbi lista tartalmazza.


Pályázó neve

A megítélt
támogatás (Ft)

Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület

70.000,-

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

170.000,-

Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület

170.000,-

Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület

90.000,-

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

140.000,-

Bárka Alapítvány

70.000,-

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

170.000,-

Gyűszűkék Foltvarró Klub

90.000,-

MTTSZ Területi Klub Zirc

120.000,-

Nevelgető Közhasznú Alapítvány

70.000,-

Öreg-Bakony Barátai Egyesület

110.000,-

Ők is Emberek Alapítvány

100.000,-

Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület

110.000,-

Segítő Kezek Zirc Alapítvány
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja

100.000,-

Segítő Kezek Zirc Alapítvány Pszichiátriai Betegek Csoportja

100.000,-

Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Csoportja

100.000,-

Vincze Judo Club Zirc

120.000,-

„Wings” Dart Club Sportegyesület

120.000,-

Zirc és Környéke Ipartestület

70.000,-

Zirc Kerékpár Sportegyesület

90.000,-

Zirc Kultúrájáért Alapítvány

140.000,-

"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány –

Bakony Hangja Színjátszó Csoport

110.000,-

"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány –

Diabétesz Klub

100.000,-

Zirc Városi Nyugdíjas Klub

70.000,-

Zirci Országzászló Alapítvány

90.000,-

Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

90.000,-

Zirci Tenisz Klub Sportegyesület

90.000,-

Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete

130.000,-Ottó Péter polgármester ismerteti a civil pályázat eredményeit


A képviselő-testület elfogadta a Zirc város helyi közlekedéséről szóló beszámolót a 2017. május 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan, és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának maradványával kapcsolatos döntések is születtek.


Zirc Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének a jóváhagyására is sor került. Az állampolgárok több fórumon is elmondhatták a tervvel kapcsolatos véleményüket, de a véleményezési szakasz passzivitást mutatott, ugyanakkor az előzetes felmérések eredményre vezettek, sokan kitöltötték például a terv készítői által összeállított internetes kérdőívet.


A Fáy András utcától keletre eső telektömböt érintő településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés is megszületett, melynek célja, hogy lakófunkció elhelyezése is lehetővé váljon ezen a területen. A testületi döntést követően kerülhet sor a módosítás záró szakmai véleményezésére az állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal által.A képviselő-testület arról is döntött, hogy együttműködő partnerként részt kíván venni a Zirc-Tündérmajorban július 8-án megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” esemény lebonyolításában, s a szervezők kérelmének eleget téve legfeljebb másfél millió forint összegben vállal részt a rendezvény költségeinek finanszírozásában a Városi rendezvény Támogatási Alap működési céltartalék terhére.


Opciós tételek megrendeléséről is döntött a testület hazai pályázatok támogatásával megvalósuló út- és járdafelújítások műszaki tartalmának bővítése érdekében, melynek eredményeként az Üdülő utca Szeptember 6. utca és Zrínyi utca közötti szakasz, valamint a Zrínyi Miklós utca Üdülő utca és Deák Ferenc utca közötti szakasz útfelújítását is elvégezteti az önkormányzat, amennyiben azt a támogató is jóváhagyja.


TOP-os projektekhez kapcsolódó döntések is születtek a képviselő-testület első félévi utolsó rendes ülésén. A „Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért” projekt esetében közbenső döntés született a benyújtott ajánlatok érvényességéről, illetve érvénytelenségéről, ebben az esetben majd egy következő döntés szükséges az eljárás eredményéről. A „Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” projekt keretében megvalósuló, az intézmény Bajcsy-Zsilinszky u. 9. és Ady Endre u. 3. szám alatti épületeinek felújítását célzó projektnél megszületett a közbeszerzési eljárást lezáró döntés, s megtörtént a kivitelezők kiválasztása.

Kelemen Gábor