A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egységessé tennék, márkajelzéssel látnák el a Bakonyt


Folytatódott a Zirc és Bakonybél települések által kezdeményezett turisztikai együttműködés kialakítása a bakonyi térség önkormányzatainak részvételével a zirci Városházán.


A kezdeményezők részéről Ottó Péter, Zirc város polgármestere, majd Márkus Zoltán, Bakonybél község elöljárója köszöntötte a megjelenteket, s ismertették az elképzeléseiket.


Bakonybél Község Önkormányzata és Zirc Városi Önkormányzat a TOP pályázati rendszerben vissza nem térítendő támogatást nyertek el turisztikai projektjeik megvalósítására. Első lépésként a két település vezetői egyeztetést tartottak a projektekre is alapozott turisztikai együttműködés kezdeményezése céljából, az önkormányzataik által megbízott turisztikai szakértő közreműködésével. Ezt követően képviselő-testületi döntést hoztak, melyben kinyilvánították szélesebb körű együttműködést kezdeményező közös szándékukat.

A cél a Bakony, mint egységes turisztikai térség újrapozícionálása a belföldi turisztikai piacon, és ezáltal egy egységes „Bakony” turisztikai márka alapjainak a megteremtése a teljes bakonyi térség önkormányzatainak, szolgáltatóinak, állami szereplőinek a bevonásával.

Házigazdaként Ottó Péter polgármester köszöntötte az önkormányzati szereplőket, turisztikai szakembereket. Voltak, akik ezen a tanácskozáson nem tudtak részt venni, de kinyilvánították együttműködési szándékukat


Bakonybél és Zirc közös kezdeményezésére első körben tizenöt önkormányzat nyilvánította ki együttműködési szándékát, de a csatlakozási lehetőség nyitott a bakonyi térség további települései számára is.

A partner önkormányzatok többek között arra törekszenek, hogy a közeljövőben – együttműködési megállapodásban rögzítve – 2020. január 1-ig létrehozzanak egy profi turisztikai menedzsment szervezetet vagy megbízzanak egy turisztikai szakembert, amely vagy aki ellátja a turisztikai menedzsment feladatokat, melynek keretében megvalósul a turizmus egységes, stratégiai szemléletű, szakmai alapokon történő koordinálása, szervezése, továbbá a turizmus szereplőivel való együttműködés. Fontosnak tartják, hogy ez a szervezet vagy személy képes legyen kialakítani a Bakony egységes turisztikai arculatát és térségi marketingfeladatokat lásson el az együttműködő önkormányzatok igényeivel összhangban.

Kelemen Gábor