A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egykor újjászületett, most megújult a zirci bíróság


Ünnepélyes keretek között került sor a Zirci Járásbíróság felújított épületének átadására és a bíróság történetét feldolgozó kiállítás megnyitójára.


Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke történelmi visszatekintésében elmondta,

százötven évvel ezelőtt, 1872-ben kezdték meg a működésüket Veszprém megye bíróságai, közöttük a Zirci Járási Királybíróság.

Hozzátette, a kerek évforduló kötelezi az utódokat a múlt feltárására, s méltatta dr. Szabó Viktor törvényszéki bírót, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a bíróság történelmi hagyományápolásának újabb állomásaként egy hiánypótló kutatómunka eredményeit is meg lehet tekinteni Zircen. Az ebben történő közreműködésért köszönetét fejezte ki Ottó Péter polgármesternek és munkatársainak, valamint Müller Anikónak és Cuhavölgyi Klárának.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit törvényszéki elnök köszöntője az ünnepi alkalomból

Megtudhattuk, hogy

az ország egyik legkisebb bírósága a zirci, amely a megalakulásától kezdve az 1970-ben történő bezárásáig működött, majd 1993-ban újjászületett.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai megmutatták, hogy mindez nem volt hiábavaló: a technikai vívmányok, az informatikai kapcsolattartások folyamatos kiszélesedése ellenére is nélkülözhetetlen az emberi tényező kézzelfogható valósága, a bíróság fizikai elérhetősége.


A Zirci Járásbíróság ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítja, mint a nagyobb helyi bíróságok, ideértve az ítélkezési és igazságszolgáltatási tevékenységet, a nem peres ügyintézést, az ügyfélsegítő szolgáltatásokat és az elektronikus hozzáférés útján történő elérhetőségeket. A járási igazságszolgáltatás központjában a rendszerváltás utáni újjászületésétől kezdve napjainkig öt és félezer polgári peres ügyben született ítélet – mondta az elnök, aki azt is hangsúlyozta, minél közelebb van az elítélés az elkövetés színhelyéhez, annál erősebb lehet az ítélet társadalmi igazságtartama és hangsúlyosabb annak az üzenete.


Beszélt arról is, hogy a bírósági épület felújításának első stádiuma – a külső szigeteléssel, a homlokzati és a tetőfelújítással – befejeződött, és a beruházás második ütemére vonatkozó engedélyek megszülettek, így

reményeik szerint a felújítás folyatódhat majd a közeljövőben.

Az utcakép is megszépült az új köntösbe bújó bírósági épület által – a felújítás folytatódhat

„Az emlékezés a lélek szükséglete, az egyén, társadalom és állam éltető ereje”

– Ottó Péter polgármester egy idézettel érzékeltette azt, hogy mennyire fontos múltunk emlékeinek a megőrzése, feltárása és láthatóvá tétele. Kiemelte, hogy a kiállítás anyagában bemutatott kilencvennyolc év alatt tizenhárom személy vezette a bíróságot, és az életútjuk is példa arra, hogy nem csak a szakterületükön alkottak maradandót, hanem a település mindenkori életében is jelen voltak, civil szervezetek, közösségek kezdeményezői, alakítói, formálóiként.

Köszönetét fejezte ki a törvényszék elnökének, hogy ebben az évben a Zirci Járásbíróságot választották témának, s hogy benyújtották a pályázatukat, aminek a támogatásával ez a kiállítás megvalósulhatott. Köszönetet mondott továbbá azoknak, akik a kutatómunkában közreműködtek és feltárták településünk múltjának egy nagyon fontos szeletét. Nehéz és rendkívül fáradtságos munka volt mindez, hiszen saját tapasztalat útján is állíthatja, hogy internetes forrásokra nemigen, csak levéltári dokumentumokra és a szépkorúak visszaemlékezésére lehetett hagyatkozni. A Veszprém Megyei Levéltárban a Zirci Járásbírósággal foglalkozó iratmennyiség iratfolyóméterben száz méteres nagyságrendben mérhető, s ezt a számadatot is érdemes figyelembe venni a kutatómunka értékelésénél.

A kiállítás méltatását követően a felújításhoz is gratulált a polgármester, hangsúlyozva, hogy a bíróság a megszépülésével a Deák Ferenc utca egyik meghatározó épületévé vált.


Itt a hallgatóság soraiban, de valamennyien felszólaltak az átadó-ünnepségen, balról: dr. Szabó Viktor, a Veszprémi Törvényszék bírója, dr. Keszthelyi Kristóf, a Zirci Járásbíróság elnöke és Ottó Péter polgármester

Dr. Keszthelyi Kristóf, a Zirci Járásbíróság elnöke kiemelte, hogy

nemcsak az egyik legkisebb, hanem hazánk legmagasabban fekvő bírósága a zirci.

Emlékeztetett arra, hogy az épület utolsó átfogó felújítására a 1990-es évek elején került sor. Örömét fejezte ki, hogy a törvényszék pályázatát az országos bírósági hivatal támogatta, így a fejlesztés már 2021-ben kezdetét vehette, és az első ütem be is fejeződött. A külső felújítással nemcsak az épület szépült meg, hanem a munkakörülmények is javultak, nem mellesleg egy város rangját is emeli, ha a közintézményei a kor elvárásainak megfelelőek – fűzte hozzá.


Dr. Szabó Viktor, a Veszprémi Törvényszék bírója a Zirci Járásbíróság történetének mérföldköveiről beszélt. Kiemelte, hogy

Zirc 19. század végi fejlődésének, térségközponti szerepének egyik ékes példája a bíróság létrejötte, melynek elhelyezéséhez az apátság is anyagi hozzájárulását adta.

A szintén az apátság közreműködésével, de a község beruházásában, az 1900-as évek elején a mai Petőfi utcában megépült bírósági székhelyet „igazságügyi palotának” is lehet nevezni, ez az épület a közigazgatás más ágainak is helyet adott. Az ötvenes évek elejétől, a ciszterci rend feloszlatását követően az apátsági épületben, a mai jegypénztár helyén székelt a bíróság, majd 1966-ban költözött a jelenlegi helyére.

Ifj. Szelthoffer Ferenc tűzoltóparancsnok, az egyik meghívott vendég mutat a tablón a bíróság egykori helyére

A törvényszéki bíró több példát felsorolva kiemelte, hogy

a Zirci Járásbíróság kiváló bírókat adott a magyar igazságszolgáltatásnak.


Mindenkinek a figyelmébe ajánlotta a tablókat, melyek nemcsak a tárgyalóteremben, hanem

a szélesebb nyilvánosság érdekében a bíróság udvarán is elhelyezésre kerültek, megtekinthetők.


Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is.


Cikk: Kelemen Gábor

Fotók: SKB