A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egy vállalkozó, akinek vérében van a jótékonyság

A véradó mozgalomban kifejtett tevékenysége elismeréseként Támogató Oklevelet adományozott a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége a zirci Vezir-Hús Kft. részére a közelmúltban. Horváth Istvánnak, a cég ügyvezetőjének a legdrágábbat, az életét mentették meg egykor, ezért kötelességének érzi embertársai megsegítését.


Az elmúlt évben városunk adott otthont a Magyar Vöröskereszt Véradók Napja alkalmából szervezett megyei ünnepségének, s akkor jelentették be, hogy a hasonló alkalomból sorra kerülő országos rendezvénynek zirci érintettsége is van:

városunk egyik kiemelkedő vállalkozása, a Vezir-Hús Kft. „Támogató Oklevelet” vehet át Budapesten.


Amikor megkapta erről a hírt a cég ügyvezetője, azt mondja, nagyon meglepődött és elgondolkodott, hogy méltó-e a kitüntetésre, hiszen ő kötelességének érzi az embereknek történő önzetlen segítségnyújtást. A díj átvételét követően azonban már a köszönet nyelvén szól azokhoz, akik felterjesztették az országos kitüntetésre és elismerték a húsz évre visszanyúló, vöröskeresztet támogató tevékenységét.

Horváth István, a Vezir-Hús Kft. ügyvezetője a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének Támogató Oklevelével – a véradó mozgalomban kifejtett húszéves tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel

A közel harmincéves húsipari vállalkozást talán nem kell bemutatni senkinek, országos, sőt nemzetközi hírnévre is szert tettek, de egy sikeres gazdasági tevékenységből még nem következik egyenesen a karitatív szellemiség. Horváth István azt tartja szem előtt, hogy mindig vannak emberek, akik rászorulnak a segítségre. Messze földön híres szerénységéből fakadóan megint nem magáról beszél elsőként, hanem azokról, akik szintén a kezüket nyújtják, összefognak egy-egy nemes cél érdekében, persze nem mindenki vállalja a nyilvánosságot, vannak, akik a háttérből, ismeretlenül támogatják a helyi ügyeket.


A számos díjjal büszkélkedő, prémium kategóriás termékeket előállító cég ügyvezetője fontosnak tartja, hogy minden munkatársukat a segítségnyújtásra, a tenni akarásra ösztönözzék.

A karitatív és humanitárius társadalmi szervezetek rendszeres támogatása mellett kiemeli, hogy évente, egy-egy ünnephez kötődően ajándékcsomagot állítanak össze a mentősök részére, amit mindig nagy szeretettel fogadnak a sürgősségi feladatot ellátók.


Horváth István elárulja, személyes megfontolásból segíti a vöröskereszt munkáját. Fiatalon egy súlyos betegséggel küszködött, és soha nem felejti el, hogy akkor mennyi ember sietett a segítségére, sok vért kapott társadalmunk „csendes hőseitől”. A mai napig nagyon hálás azoknak az embereknek, akik mellette álltak, legfőképpen a családjának, feleségének, de az orvosoknak, ápolónőknek is, akik éjt nappallá téve tevékenykedtek a gyógyulása érdekében.

Akkor fogalmazódott meg benne, hogy ha őt „visszaküldik onnan fentről” és lesz rá lehetősége, akkor azt a segítséget, amit kapott, továbbadja az embertársainak.


Tudásának, szorgalmának köszönhetően meg is teremtette a lehetőségét, hogy támogatni tudja a városunkban működő szervezeteket, közösségeket, vagy éppen a rendezvényeket. Ezek között nagyon jó ötletnek tartja a vöröskereszt területi szervezete által életre hívott, egyedinek mondható disznótoros véradást, örömmel küldi a hurka és kolbász kóstolót azoknak, akik karácsony előtt sem feledkeznek meg a pótolhatatlan adományra rászoruló embertársakról.

Magyar Lászlóné, a vöröskereszt területi vezetője Wolf Sarolta önkéntes közreműködésével kiadagolja a Vezir-Hús Kft. által adományozott finomságokat a disznótoros véradáson, 2021 decemberében (Fotó: önkormányzat, archív)

A tavalyi évben kiérdemelt Támogató Oklevél mellett büszkén mutatja a szépen keretezett köszönőlapokat, amelyeket a zirci karitásztól kapott a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vendéglátásában nyújtott segítségéért. Felejthetetlen pillanatokat örökítenek meg az üveg mögötti fotók: a húsüzem udvarán, egy szilárd kőbe vésett trianoni emléktábla megáldását és egy nemzeti színű szalaggal díszített sonka átadását.


Mindkét esemény fontos helyet foglal el Horváth István életében. Társadalmi szerepvállalásáról is ismerhetjük őt, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület egyik alapítója és elnöke, aki sokszor megfordult már Erdélyben, nagyon fontosnak tartja az ottani magyarsággal való kapcsolatok ápolását, és azt is, hogy ezt a gyerekek, unokák is továbbvigyék. Élményei között örömmel említi, hogy Barót testvérváros mellett Köpecen is mindig nagy szeretettel, szinte családtagként fogadják őt.


A hosszú távon érlelt, egyedi stílusú fűszerezéssel készült húsipari terméket pedig az egyik legszívhezszólóbb ajándéknak tartja, hiszen az húsvétkor, a kereszténység legnagyobb ünnepének alkalmából készült a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak és egy nagyon szép köszönőlevéllel hálálta meg az árva gyermekeket felkaroló ferences rendi szerzetes.

Horváth István a feleségével, Stenger Katalinnal átadja a húsvétkor készült sonkát Böjte Csaba ferences rendi szerzetes részére. A képen balról Ottó Péter polgármester, háttérben a nemes kezdeményezéseket szintén támogató Hoffer Ervin zirci vállalkozó és jobbról a felesége (Fotó: archív, Karitász)

A Vezir-Hús Kft. ügyvezetője pontosan egy évvel ezelőtt, elsőként vehette át az „Év Zirci Vállalkozója” kitüntetést az önkormányzattól, amelyre szintén jóleső érzéssel tekint.

A helyi elismerés kapcsán a családról beszél, akikre nagyon büszke, hiszen szinte nincsen olyan városi rendezvény, amelyen ne vennének részt, aktív közreműködői a zirci közéletnek. Teszik ezt azért, mert fontosnak tartják a közösséget, a személyes kapcsolatokat, hogy minél több embert megismerjenek, hozzájuk egy-egy kedves szót, gondolatot intézzenek.


Horváth István irodájának asztalát egy jól megtermett malac díszíti, de ez inkább a vállalkozás profilját hivatott szimbolizálni, nem egyfajta újévi szerencse zálogaként szolgál. Fogadalmat, kívánságot ugyanis nem szokott megfogalmazni az esztendő kezdetén. Az egészség, a család, az ország biztonsága a legfontosabb a számára.

Az biztos, hogy amíg lehetősége engedi, jótékony cselekedeteiből idénre is fog jutni, társadalmunk „hús-vér” segítőjére lehet számítani az év 365 napján.


Kelemen Gábor