A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egy újabb ZIRCikON megalapozása és a Millió lépés folytatása

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi munkaterv szerinti ülésén arról is döntött, hogy 15 millió forintos tartalékot különít el egy jövő évi városi nagyrendezvény megvalósítására. A Millió lépés az iskoládért program újabb kiírásához is megvan a csatlakozási szándék.


Az idei évben eredményesen lebonyolított programok folytatása mellett kötelezte el magát a képviselő-testület az őszi ülésszak első alkalmával.


A ZIRCikON fesztivál népszerűségére és sikerére való tekintettel egy újabb városi nagyrendezvény alapjait fektették le a döntéshozók azzal, hogy tizenöt millió forintos keretösszeget különítettek el erre a célra a költségvetésben. Zirc a jövő évben ünnepli várossá nyilvánításának negyvenéves évfordulóját, erről is szó esett a napirend során, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményvezetőjét pedig egy 2024. évi programterv összeállítására kérték fel.


A képviselő-testület a költségvetéssel kapcsolatos döntésnél 900 000 forintos működési céltartalékról is határozott a „Millió lépés az iskoládért” programra vonatkozóan. A tavaszi után az akció „őszi szezonjában” is egyenként 300 000 forintos sportszerfejlesztési támogatással honorálná az önkormányzat azokat a zirci iskolákat, amelyek teljesítik a verseny kihívásait. A csatlakozás egyik feltétele egy szépkorúakból álló gyaloglóklub megalakítása, amiben számít a város az idősebb korosztály közreműködésére.

A képviselő-testület tizenöt millió forintos céltartalékot biztosít egy újabb városi nagyrendezvény megvalósításához

Állami támogatások és saját hatáskörű módosítások okán több mint 115 millió forinttal emelkedett az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege, így az három és fél milliárd forintban rögzült.


Technikai átvezetések történnek a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletben, továbbá bizonyos döntések polgármesteri hatáskörbe kerülnek a gyakorlati munka megkönnyítése érdekében.


Az állami főépítész záró véleményének megérkezésével egy bő másfél éves folyamat zárult le a helyi építési szabályzatnak elsősorban az önkormányzat beruházási céljait érintő módosítása kapcsán, de alighogy véget ért az egyik, máris kezdődhet egy másik, melyet három kérelem mentén indít el a képviselő-testület a kezdeményezők költségviselése mellett.


Elfogadásra került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a víziközmű-rendszerek 2024–2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése is megtörtént.


Az önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményes volt, a 2023. november 1-től 2024. március 31-ig tartó szolgáltatási időszakra a D.J.P. COMBI Kft-vel köt szerződést az önkormányzat.


Névváltozás és jogszabályi fogalomváltozás miatt volt szükség a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálatára.


A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat második félévi kiírásával kapcsolatban tájékoztató készült, egyben a képviselő-testületi ülést megelőzően vették át az oklevelüket azok az ösztöndíjas diákok, akiknek erre az államalapítás ünnepén nem volt módjuk.


Kelemen Gábor