A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egy kisvárosért, Széchenyi szellemiségében


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként a „Zirc Város Díszpolgára” címet adományozta Egervölgyi Dezső részére. A kitüntetés átadására a Szent István téren, Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén került sor.


Egervölgyi Dezső méltatásában elhangzott,

„Egy ember, aki odafigyel az eseményekre”.

1950 óta él Zircen. Pápán, a Mezőgazdasági Technikumban végezte a tanulmányait és nyugdíjazásáig ebben a szakágban dolgozott. Több mint negyven éve gróf Széchenyi István elkötelezett híve. Ifjúkora óta a nagy magyar élete és művei kutatásának szenteli életét.


1990-ben megkapta a Széchenyi-jutalomérem III. fokozatát és azóta jelennek meg cikkei, könyvei. 1995-ben kezdeményezésére és szervezésére megalakult Zircen a Széchenyi Emlékhely Alapítvány. Még ebben az évben felavatásra került Széchenyi mellszobra a Március 15. téren. Az Országzászló Alapítvánnyal közösen utat szervezett Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából a Bécs-Döblingben, majd Nagycenken rendezett ünnepi megemlékezésekre. Pápán, a Jókai Mór Városi Könyvtár Széchenyi-tárlatához nagyrészt az ő magángyűjteménye adta az alapot.

Egervölgyi Dezső a Zirc Város Díszpolgára kitüntetéssel, a Szent István téren


Nagy a tárgyismerete, jártassága a magyar éremművészetben, különösen a Széchenyi-érmészetben.

Egervölgyi Dezső, a jeles éremgyűjtő, helytörténész a Széchenyi Katalógus két kötetét is megjelentette. „Szabadidejének termékeny gyümölcse.” Időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve törekszik választott példaképe emlékének ápolására, megszállottan keresi a Széchenyi-relikviákat. Vezetőségi tagja az Országos Széchenyi Körnek. A 2003-ban alapított Zirci Országzászló Alapítvány alapító tagja. Az itt végzett munkája meghatározó jelentőségű Zirc város számára. A Bakonyvasút Szövetségben is képviseli a Zirci Országzászló Alapítványt. A vasútvonal fennmaradásáért áldozatos munkát végzett.


Életünk több területén is bizonyította érzékenységét. Maximális tiszteletet, megbecsülést tanúsít nemzetünk nagyjai iránt, történelmi múltunk eseményeit figyelemmel kíséri. Évről-évre megemlékezéseket szervezett az évfordulókra és aktív részese is volt azoknak a gondolataival, köszöntő szavaival, gyakran az ünnepség szónokaként: emlékezés a kommunizmus áldozataira, Hősök Napja, Trianoni megemlékezés. De beszédet mondott a történelmünk jeles személyeiről történő megemlékezések alkalmával is.


A természetszeretet, a természet megőrzésének fontosságát Fekete István regényeinek olvasása során is megtapasztalta.

Az ember, de különösen az ifjúság lelkét nevelni, ápolni szükséges, hogy „csudát tudjon művelni”

– ez a gondolat vezette őt a megvalósítás felé. Kezdeményezésére a Zirci Országzászló Alapítvány 2018 decemberében Fekete Istvánnak állított emlékművet a Rákóczi téren, az iskola előtt. Ezt követte az emlékkönyv kiadása és 2020-ban a kettős évforduló alkalmából két képeslapot is kiadott az író emlékére. Meggyőződése, hogy „Az ifjúság nevelése a legfontosabb feladatunk.” Fekete István írásai pedig a szeretetről, a hitről, a családról, az emberről, a természetről, az örök megújulásról szólnak.


A szervezett kirándulások állandó résztvevője, amelyek a környező országokban élő magyarokkal való kapcsolattartást, keresztény múltunk ápolását szolgálták vagy éppen magyar történelmi eseményekhez kapcsolódtak. Több emlékfa ültetése az ő gondolata volt. Kutak és az „Imre” szobor restaurálása, szobrok a tereken, a trianoni és világháborús emlékművek felújítása, az egyre szépülő belváros, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése – ez mind kapcsolódik a tevékenységéhez. Aktívan részt vett Zirc és környéke keresztjeinek felújításában, szépítője lett a nagy múltú bakonyi kisváros újjáéledő társadalmi életének.

A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át Egervölgyi Dezső részére


Összeállította: Kelemen Gábor