A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Egy eséllyel kevesebb otthonra


Már a bizottsági üléseken is hosszas vita alakult ki a települések népességmegtartó erejét célzó „Esély Otthon” pályázaton történő részvétellel kapcsolatban, és a testületi ülésen sem jutottak közös nevezőre a képviselők.Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a volt „Kisóvoda” épületét újította volna fel, s lakásokat alakított volna ki annak földszintjén, segítve ezzel a munkaképes korú fiatalok lakhatását, városunkhoz kötődését.

Akik a pályázat benyújtása, illetve az azt megelőző dokumentációk elkészíttetése ellen szavaztak, azok azzal érveltek, hogy kockázatosnak tartják a befektetendő önerőt. Ezzel szemben elhangzott: településünk mindig is akkor tudott előrébb jutni, ha a döntéshozói maximálisan kihasználták az adódó pályázati lehetőségeket. Név szerinti szavazás került elrendelésre, melynek során Lingl Zoltán, Nemes István, Ottó Péter és Vörös Kálmán igennel, Horváth László és dr. Kovács László nemmel szavazott, dr. Benczik Ágnes Adrienn és Kasper Ágota pedig tartózkodott.


A márciusi rendes ülésen a hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos döntések is születtek.

A tavaszi lomtalanítást továbbra is a házhoz menő, közterületi kihelyezéssel kívánja az önkormányzat megvalósítani, részt kíván venni egy újabb szelektív hulladékgyűjtő-edény (120 és 240 literes) osztási akcióban, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket pedig változatlan formában üzemelteti. A tavaszi zöldhulladék-begyűjtési akció idén is megszervezésre kerül, ennek időpontját április 29-re tűzték ki.

Itt teljes az egyetértés a képviselő-testület tagjai között, az otthonteremtést célzó pályázatnál azonban nem jutottak közös nevezőre

A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntést is hozott a testület.

A térség önkormányzatait megszólította Zirc azzal a kérdéssel, hogy kívánnak-e csatlakozni egy olyan pályázati eljáráshoz, amelyben a városi önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a szükséges döntéseket meghozza. A települések közül Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Nagyesztergár és Lókút nyilvánította ki csatlakozási szándékát, így a képviselő-testület döntött, hogy velük együttműködésben kívánja megpályáztatni a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat ellátását. Tárgyalások kezdődnek a polgármesterekkel a pályázat indításáról, és az azt megalapozó együttműködési megállapodás tartalmáról, továbbá piackutatást is fog végezni önkormányzatunk a központi háziorvosi ügyeletet ellátó vállalkozások körében.


Megtörtént a fogorvosi ellátás közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodások jóváhagyása is az érintett településekkel. Jóváhagyásra került a helyi járati közszolgálati szerződés. A szolgáltatást május 1-től az önkormányzat gazdasági társasága, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. látja el, a helyi járati busz pedig már beszerzésre került.


Önkormányzati belterületi utak kátyúzása is történik a városban 1500 négyzetméter felületen. Jelentősebb úthibák vannak a Fáy A., Üdülő, Zrínyi, Tölgyfa, Som, Semmelweis, Forrás-köz, Három-hegyi, Wathay, Vasvári utcákban, ezek foltozására kerül sor a közeljövőben. Zirc utcanév-tábláinak utórendeléséről is döntés született. A kivitelezés közben újonnan elnevezett utcák, valamint a kihelyezés utáni lakossági észrevételek és valós hiányosságok okán van erre szükség.

„Zirc város évkönyve” című kiadvány megjelentetését tervezte el a képviselő-testület.

A kiadvánnyal önkormányzatunk a város mindenkori megválasztott képviselőinek, valamint intézményeiben és más közintézményeiben dolgozó közszolgák előtt kíván tisztelegni, akik a város érdekében végezték munkájukat 1984 óta. Az évkönyv Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulóján, 2019-ben láthat napvilágot. Az előkészítő munka egy szerkesztő bizottság felállításával hamarosan kezdetét veszi.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozott döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesületet, Nemes István képviselő a Zirci Zeneiskoláért Alapítványt, dr. Kovács László képviselő pedig az Öreg-Bakony Barátai Egyesületet támogatja képviselői honoráriumával.


A képviselő-testület döntött, hogy a Budatava 2000 Kft-vel együttműködő partnerként részt vesz a 2017. augusztus 19-én Zirc-Tündérmajorban megrendezésre kerülő „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntője” elnevezésű rendezvény lebonyolításában, és annak megvalósítását 1 500 000 forinttal támogatja. Testvér-települési programokra történő pályázat benyújtásáról is döntés született. Az egyik egy labdarúgótorna lenne „Barátság Kupa” néven júniusban, amely Barót, Sepsiszentgyörgy, Dercen, Zirc és a járás iskoláinak részvételével kerülne megrendezésre. Augusztusban pedig a kultúra köré szervezve baróti és derceni fiatalok látogatnának el hozzánk, fellépnének a Bakonyi Betyárnapokon is.


Módosította, illetve felülvizsgálta térítési díjait szabályozó rendeleteit a testület, és felülvizsgálásra került az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet is.


A turisztikai referensi munkakör betöltésére kiírt pályázatot Hevesiné Németh Mariann nyerte el.


Kelemen Gábor