A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Dr. Tóth Sándorra, városunk díszpolgárára emlékezünk

Megrendülve fogadta önkormányzatunk a hírt, hogy 93. életévében elhunyt dr. Tóth Sándor, a Bakonyi Természettudományi Múzeum korábbi igazgatója, Zirc Város Díszpolgára. Búcsúztatására 2024. június 28-án 15.00 órakor kerül sor Veszprémben, a Vámosi úti temetőben.


Dr. Tóth Sándor két évtizeden keresztül volt az 1972-ben alapított Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója és rovarász muzeológusa, ez idő alatt vált az intézmény Zirc egyik meghatározó turisztikai, ismeretterjesztő és tudományos központjává.

Szakmai és vezető munkája során a múzeum olyan rangot ért el, hogy 1992-ben – kiválva a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságból – önálló intézménnyé válhatott. 1978 és 1980 között megyei múzeumigazgatóként is tevékenykedett.

Díszpolgárunk, dr. Tóth Sándor emlékét megőrizzük szívünkben (Fotó: önkormányzati archívum)

Aktívan szervezte a „Bakony természeti képe” kutatóprogramot, szerkesztette az intézmény kiadványait, és széleskörű ismeretterjesztő tevékenységet végzett.

Bekapcsolódott vidéki múzeumok által szervezett programokba, részt vett a Magyar Természettudományi Múzeum és a nemzeti parkok kutatásaiban. A Veszprémi Akadémiai Bizottság munkájából is kivette a részét, állandó kutatási témáját a Balaton képezte. Az 1978-ban irányításával létrejött, szakszerű és látványos „A Bakony természeti képei” című tárlat a legnagyobb látogatottságra tett szert akkoriban Zirc turisztikai attrakciói közül.


A múzeummal a nyugdíjazása után is szoros kapcsolatban állt,

rendszeresen jelentek meg cikkei és monográfiái. Magánkutatóként foglalkozott kedvenc állataival, a szitakötőkkel, zengőlegyekkel, fürkészlegyekkel, csípőszúnyogokkal. Társadalmi tevékenységként 2011 és 2017 között két cikluson át betöltötte a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének elnöki tisztségét.


Példaértékű kutató, ismeretterjesztő és szervező munkáját számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. A város értékeit növelő, maradandó eredményeinek méltánylásaként az önkormányzat 2017-ben „Zirc Város Díszpolgára” címet adományozott a részére.


Dr. Tóth Sándort a Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti. A család gyászában osztozunk.