A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Csökkenti a veszélyeket, növeli az esélyeket


Fejlesztik az oktatási rendszert, napelemes rendszereket alakítanak ki: két nyertes pályázatban is érintett a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma. A projektek megnyitására és bemutatására az iskola könyvtártermében került sor.


A rendezvény a házigazda intézmény diákjainak, tanárainak irodalmi előadásával vette kezdetét, a vendégeket az iskola diákja, Bakonyi Flóra köszöntötte, s vezette a műsort.Az egyik projekt a szakképzési rendszer átfogó fejlesztését célozza meg a Pápai Szakképzési Centrum intézményeiben, erre több mint ötszáz millió forintot nyert a fenntartó, a tervezett befejezés 2020 nyarára várható. A másik pályázat keretében napelemes rendszerek kialakítása valósul meg az intézményeken 122, 34 millió forint támogatási összegben.A projekteket dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője nyitotta meg. Hangsúlyozta,

meg kell tartani a gyerekeket a magyar társadalom számára, és ebben a pedagógusoknak is nagy szerepe van. Hozzátette, hogy ez rendkívül nehéz, az irodalmi műsorban elhangzottakra is utalva úgy fogalmazott: „mélyről kell felhozni a kincseket”, de legalábbis a kiművelt emberfőket, akikre a gazdasági szereplőknek szükségük van.

Ezt a legnagyobb kihívásnak nevezte, hiszen sok tekintetben munkaerőhiány van hazánkban, illetve hiányzik a szakképzett munkaerő is, akik minőségi munkavégzésben tudnak részt venni. Fontosnak nevezte továbbá a lemorzsolódás csökkentését, hogy a fiatalok a szakképzési fortélyok elsajátítása közben ne kerüljenek ki a folyamatból. Térségünk országgyűlési képviselője kiemelte, hogy ez a program csökkenti a veszélyeket és növeli az esélyeket.A napelemes rendszerek kialakításával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az olcsó energia a versenyképességünket növeli, az állami intézményeknél pedig a megújuló energiák hasznosításával kevesebb kiadás mutatkozik. A program megvalósításához sok sikert kívánt a résztvevőknek.


Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója ünnepi beszédében először is köszönetét fejezte ki azoknak, akik a sikeres pályázati anyag elkészítésében közreműködtek. Elmondta, az ötszáz milliós támogatásnak több mint az egytizede, mintegy 51 millió forint válik realizálhatóvá a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájában és Kollégiumában, amivel a felzárkóztatást és a lemorzsolódás csökkentését szeretnék javítani. – Harmadik éve, hogy a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeként működik az iskola, és

nyugodt szívvel ki merem jelenteni, hogy az a fajta közösségi alkotó energia, ami az itteni tantestületet jellemzi, nagyon komoly lehetőségeket rejt magában – mondta a főigazgató, és reményét fejezte ki, hogy ez az elkövetkezendő időszakban maximálisan csúcsosodni fog.


Hangsúlyozta, hogy többszereplős történetről van szó, melyben a pedagógusoknak, a családnak és a diákoknak is nagy szerepük van, hogy a „közös nyelvet beszéljék”, kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a pályázatban megvalósíthatók. Fontosnak nevezte a diákok szempontjából a kommunikációt, a kreativitást, a tanulási képességeket, a pedagógusok feladatai között pedig a fiatalok menedzselését.


A másik projekttel kapcsolatban a takarékosságra és az ésszerű gondolkodásra hívta fel a figyelmet, mint mondta, a napelemes erőművekkel elnyert energiát meg is kell tartani.

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke is üdvözölte a nyertes projektet. A magyar gazdaság hetven százalékát a vállalkozásaik teszik ki, amely a foglalkoztatás kilencven százalékát adja az országban. Ennek a mikro- és kisvállalkozói rétegnek az országos érdekképviselete az IPOSZ, jogelődjei több mint 130 éve foglalkoznak szakmunkásképzéssel, és nagyon sok nemzetközi projektben vesznek részt – tudtuk meg.Foglalkoznak a lemorzsolódás, a pályaorientáció kérdésével, fontosnak nevezte azon diákok bevonását a szakképzésbe, akik csak az alapkompetenciákat tudják megszerezni, hiszen a magyar gazdaságnak szüksége van őrájuk is. Hangsúlyozta, nem engedhető meg a mai munkaerőhiányban, hogy a fiatalok ne kerüljenek ki a magyar munkaerőpiacra.


Horváth Attila megbízott tagintézmény-vezető elmondta,

a pályázat elképzeléseiben megtalálni azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyekkel a hátrányosabb helyzetű vagy gyengébben teljesítő tanulóiknak segíthetnek a további tanulmányaik sikeres elvégzésében, a munka világába történő bevezetésében.

Hozzátette, a pályázati anyag elkészítésekor tagintézményi szinten kellett reagálniuk a fennálló problémákra, hiszen az előkészítő munka során felszínre került, hogy az intézményekben eltérő a lemorzsolódás oka és megjelenésének súlya. Ezért egyedi, intézményi szintre vetített megoldási lehetőségeket kell feltárni és a leghatékonyabbnak vélt eszközt alkalmazni – mutatott rá az intézményvezető.A pályázat céljai között szerepel, hogy biztosítsa a tagintézményen belül az egyenlő bánásmód és az integrált nevelés elvének teljes körű érvényesítését, erősítse a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, az esélyteremtést, a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek kompenzálását, lemorzsolódási faktorainak csökkentését. Segítséget kell nyújtani a továbbtanulásban, pályaorientációban, támogatni a humánerőforrás fejlesztését, a pedagógusok szakmai továbbképzését, valamint a partnerséget, kapcsolatépítést a szülőkkel, segítőkkel és a társadalmi környezettel az idő előtti iskolaelhagyás visszaszorításáért.


Az intézmény vezetője beszélt arról is, hogy olyan közösségi terek kialakítását tervezték be a programba, amelyek kötetlenebb hangvételű oktatási munkának biztosítanak helyet.


A rendezvény végén Sági István főigazgató ünnepélyesen átadta a projekttáblákat az intézmény vezetője részére, majd a diákok, tanulók előadása következett ismét.


A projektben a Pápai Szakképzési Centrum öt tagintézménye vesz részt. A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében új eszközök beszerzése, valamint az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szerveznek és valósítanak meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához az intézményekben „Digitális Közösségi Alkotóműhely” kialakítására kerül sor.


Az ünnepség keretében a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma jutalmazta az elmúlt tanév kiemelkedő versenyeredményeit elért tanulóit, felkészítő tanárait, szakoktatóit. A díjakat dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Sági István főigazgató és Horváth Attila tagintézmény-vezető adta át. Jutalomban részesült Vessző Balázs, Tamaskovics Balázs, Fellenbeck Márk, Szüszenstein Bettina, Nagy Martin diákok, Baranyi Lajos, Berkesi József, Szántó Zoltán, Nagy Roland és Horváth Csaba pedagógusok.


Dr. Kovács Zoltán gratulál Vessző Balázs gépi forgácsoló tanulónak, aki a „Szakmai Kiváló Tanulója” versenyen a középdöntőig jutott

Kelemen Gábor