A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Csökkent a bűncselekmények száma Zircen


Hogyan lehet javítani városunk közbiztonsági helyzetét? Milyen a térfelügyeleti kamerarendszerek hatékonysága? Mi a jogszerű védekezés, ha vagyon elleni bűncselekmény áldozatává válunk?


Többek között ezekre a kérdésekre kapunk választ abból a beszámolóból, amelyet Tóth Gábor őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka készített a képviselő-testület felkérésére, és amely a testület januári rendes ülésén megvitatásra is került.


A város közbiztonsági helyzetében a bekövetkezett bűncselekményeket figyelembe véve csökkenés figyelhető meg, a vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában minimális növekedés tapasztalható

– állapítja meg a beszámoló a statisztikai adatokra hivatkozva.


A lakosság szubjektív biztonságérzetének megtartása érdekében azonban szükségesnek látja a rendőrség az olyan technikai eszközök alkalmazását, amelyek hosszú távon garanciát tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozattá válásának megelőzésére. Zirc Városi Önkormányzat eredményesen pályázott a Belügyminisztériumnál, aminek köszönhetően tizenhárom térfelügyeleti kamera telepítése történt meg a városban, további kettő önerőből, egy pedig vállalkozással együttműködve valósult meg.

Térfigyelő kamera a város egyik frekventált pontján (Fotó: Városüzemeltetési osztály)


Tóth Gábor őrnagy a beszámolóhoz történő hozzászólásában elmondta:

országosan kimutatható, hogy azokon a településeken, ahol kamerák kerültek telepítésre, csökkent a bűncselekmények száma.

Hozzátette: a kamerák felvételeit a rendőrség felhasználhatja olyan esetekben, amikor bűncselekményeket vagy szabálysértéseket kell bizonyítania. Persze a kamera sem láthat mindent, a bűncselekmények, szabálysértések esetén a sértett élhet az áldozatvédelem lehetőségével. A rendőrség a feljelentés felvételekor áldozatvédelmi igazolást ad ki, amelyet Veszprémben lehet érvényesíteni.


A Büntető Törvénykönyv által szabályozott jogszerű védekezési lehetőségekről is értekezik a beszámoló. „Jogos védelemnek nevezzük a jogtalan támadás során a megtámadott által kifejtett védekezést, amely a támadó és az elhárító cselekmény között megjelenő szükséges, arányos viszony. A megelőző jogos védelem pedig olyan védelmi eszköz telepítése, amely nem lehet az élet kioltására alkalmas, a jogtalan támadás megelőzésére irányul és a védekező személynek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a telepített eszköz ne okozzon sérelmet” – olvashatjuk a definíciót.


A rendőrőrs parancsnoka ezzel kapcsolatban elmondta, semmiképpen ne vegyük fel a harcot egy elkövetővel, még akkor sem, ha a magántulajdonban kíván kárt tenni. Hiába biztosít ugyanis a jogalkotó védelmi lehetőséget, nem tudhatjuk, hogy a jogos védelem az elkövető részéről milyen ellenállásban fog kicsúcsosodni – tette hozzá. A rendőrség készen áll arra, hogy felvilágosító előadásokat tartson, amire már volt is példa, de túl nagy érdeklődés nem mutatkozott a program iránt. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiadványaira, amelyeket rendszeresen közzéteszünk városunk honlapján.

Tóth Gábor őrnagy, a zirci rendőrőrs parancsnoka állt a képviselő-testület rendelkezésére, a felmerülő kérdésekre is válaszolt

Arról is szó volt a napirend kapcsán, hogy elég sok betörés történt Zircen az elmúlt évben.

Az előadó mindezt megerősítette, elmondta, az ilyen jellegű bűncselekmények száma mintegy a duplájára emelkedett tavaly a 2014-es évhez képest. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy december 7-e óta nem volt bűncselekmény városunkban. A vagyon elleni bűncselekmények nyomozását a Veszprémi Rendőrkapitányság fogja össze, mert nem csak Zircen, hanem más településeken is előfordultak hasonló elkövetési módszerek – tudtuk meg. A parancsnok szerint a nyomozások hamarosan eredményekkel fognak kecsegtetni, már most vannak pozitív jelek az ügyben.


Kelemen Gábor