A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Csapatmunkával a biológiai sokféleség megőrzéséért

Biodiverzitás a Bakonyban címmel a Pintér-hegy természeti értékeit bemutató kiállítás nyílt a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak alkotásaiból. A projektet az iskola az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumával történő példaértékű együttműködésben valósította meg.


A gimnáziumban megtartott nyitórendezvényen, a földszinti aulában kiállított tablók környezetében Tamási Ivett, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese köszöntötte az egybegyűlteket.


Mint azt elmondta,

a projekt a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával, mintegy másfél millió forintos költségvetéssel valósult meg a 2021–2022-es tanévben egy hónapokon átívelő programsorozattal. A pályázat alapvető célja az volt, hogy a helyi természeti értékek megismerésén keresztül tudatosítsa a tanulókban a biodiverzitás fontosságát, önálló kutatási tevékenységre és eredményeik bemutatására ösztönözze őket.

Érdeklődve nézték a kiállítás-megnyitón résztvevő tanulók a társaik alkotásait

A diákok egyrészt átfogó képet kaptak a Pintér-hegy változatos élővilágáról, másrészt egy szabadon választott kutatási témába merülhettek bele, és ennek eredményét mutatják a kiállított tablók, melyeket a digitális ismeretek elsajátítását követően egy kiadványszerkesztő szoftverrel készítettek el. A pedagógus hangsúlyozta, a résztvevő húsz tanuló egyedi terméket hozott létre, hiszen az egyéni tapasztalatuk, gyűjtő- és kutatómunkájuk tárgyiasult formáját lehet megtekinteni. A sok érdekességet tartalmazó ismeretterjesztő szöveget saját maguk által készített fotókkal illusztrálták. Élménnyel, tudással, tapasztalattal gazdagodtak a programsorozat jóvoltából. A tablók tartalma egy kiadvány formájában is eljut majd az érdeklődőkhöz.


Tamási Ivett azt a csapatmunkát is méltatta, amely a projekt során létrejött:

a diákok munkáját az iskola több pedagógusa is segítette, a szakmai programok megvalósítását pedig az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának munkatársai biztosították; ismeretterjesztő előadásokat, tárlatvezetést, terepgyakorlatokat, könyvtárlátogatást, irodalomkutatást tartottak. A szövegek nyelvi lektorálásában is kaptak külső segítséget, pénzügyi vonatkozásban pedig számíthattak a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központ közreműködésére.

Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató, Tamási Ivett, az iskola vezető-helyettese és Balázsné Györek Zsuzsanna iskolaigazgató a közreműködő diákokkal – példaértékű együttműködés jött létre

Dr. Kutasi Csaba, a projekt megvalósításában partner MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója kiemelte,

fontosnak tartják a térség, különösen a város oktatási intézményeinek a bevonását a Bakony természeti értékeinek a megismertetésébe.

A város határában magasodó Pintér-hegy jó bemutatóhelye a Magas-Bakony természeti értékeinek. Az önkormányzat felkérésére 2015-ben részletesebb vizsgálatokat végeztek a hegyen, majd két évvel később védelmi javaslatot és kezelési tervet készítettek, az eredményeiket pedig szakcikkben, időszaki kiállításokon és ismeretterjesztő kiadványokban adták közre. Ezek a tevékenységek, a legújabb szakmai ismeretek képezték az alapját annak, hogy bevezessék a tanulókat a Pintér-hegy élővilágának a megismerésébe.


Felhívta a figyelmet, hogy

a biodiverzitás csökkenésével alapvető ökológiai szolgáltatások szűnhetnek meg, melyek az emberi faj fennmaradását is megpecsételhetik. Éppen ezért fontos a közvetlen környezetünkben található természeti értékek megismerése, megóvása, és ehhez nyújtott segítséget a gimnázium által elnyert pályázat, amely során a tanulók a szakemberek vezetése mellett elmélyedhettek a terület természeti értékeinek a felkutatásában.

Hozzátette, a kiállításra elkészült tablók jól példázzák a diákok ismereteinek sokrétű bővülését, a múzeum és a gimnázium együttműködését, melyre a továbbiakban is számítanak.


Balázsné Györek Zsuzsanna iskolaigazgató is kiemelte a két intézmény között létrejött példaértékű együttműködést,

és összességében elmondható, hogy jó kapcsolatot ápolnak a város valamennyi intézményével. Azért is fontos ez, mert ők oktatják, nevelik a gyerekeket, de vannak olyan ismeretek, amelyeket más szakemberek tudnak átadni az ifjúságnak. Szintén reményét fejezte ki, hogy a közös munka folyatódhat a jövőben.


Az igazgatónő végül jutalmat adott át a közreműködő diákoknak, és kérte, hogy álljanak oda a saját maguk által elkészített tablóhoz, legyenek büszkék rá, ahogy ő is büszke a tanulóira, kollégáira. A közönség megtapsolta az alkotókat.

A diákok tudással, tapasztalattal, nem utolsósorban élménnyel gazdagodtak a munka során és büszkén mutatták meg a közönségnek, melyik tablót készítették

A kiállítás két hétig állomásozik a gimnáziumban, majd ezt követően a partnerintézménybe, a természettudományi múzeumba vándorol át.

Sok szeretettel várják a város lakóit, iskoláit a tárlat megtekintésére!


Kelemen Gábor