A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Búzaszentelés a zirci templomban, rádióközvetítéssel


Május 2-án, a 10.00 órai szentmise keretében kerül sor a zirci bazilikában a tavaszi terménymegáldásra, melyet a Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió is közvetít.


Nem véletlen az országos média érdeklődése: az Országos Búzaszentelő rendezvényét ebben az évben Zircre tervezték, a szervezés előkészítése már a múlt év őszén megkezdődött, azonban a járványhelyzet okán sajnos le kellett mondani a nagyszabású rendezvényről, csak a szentmise rádió általi közvetítése valósulhat meg, melyre most vasárnap kerül sor.


A Zircen nagy hagyományokkal rendelkező búzaszentelésre sem a templom falai között, hanem a hely szellemének megfelelően a határban szokott sor kerülni, a Bakonybéli úti Búzaszentelő keresztnél, melyet 2008-ra teljesen átépített a Zirci Országzászló Alapítvány.


A búzaszentelés, vagy más néven „nagyobb könyörgés” a határ, a búza- és gabonaföldek megáldása a keresztény liturgiákban, pogány eredetű népszokás. A hagyomány szerint a búzaszentelő körmenetet Libériusz pápa rendelte el a 4. század közepén és a pogány Robigalia ünnepet váltotta ki a keresztények közt. A római katolikusoknál a népszokást Szent Márk (április 25.) vagy ehhez közel eső napra időzítik, de magának a szertartásnak nincs kapcsolata az evangélista szent ünnepével. A körmenetet a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért tartják, és a szokásoknak megfelelően nemcsak a búzát, hanem a vetés minden fajtáját, így a fákat és a szőlőket is megáldották ilyenkor. A néphit, mint minden más szentelménynek, a megszentelt búzaszálaknak is különös erőt tulajdonított.


Az ezeréves, mélyen gyökerező szokástól a kommunista hatalom megfosztotta a híveket, a rendőrség nem adott útvonalengedélyt a körmenetre. Ezzel a búzaszentelőt a természetes közegétől, a földtől fosztotta meg, csak a templom falai közé bevitt búzalevelek megáldására volt mód. A hagyomány újjáélesztésére a rendszerváltoztatás adta meg a lehetőséget.


A búzaszentelést városunkban a Zirci Katolikus Egyházközség tartja a civilek közreműködésével. A keresztet és környezetét – ahol a közösség évről évre a gazdák munkájának gyümölcséért imádkozik – a Zirci Országzászló Alapítvány gondozza.

Reméljük, hogy jövőre már visszatérhet megszokott környezetébe, a határba a búzaszentelés ünnepe.

Kelemen Gábor