A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Biztonságosan az utakon, gyanakvóan az online térben!

Az elmúlt év közbiztonsági helyzetére való visszatekintés mellett aktuális információkkal is szolgált Róka Attila rendőr alezredes, zirci őrsparancsnok a vele készült riportunkban. Szó esett a közlekedésbiztonsági változásokról, intézkedésekről és az interneten ránk leselkedő veszélyekről is.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete áprilisi munkaterv szerinti ülésén tárgyalta és elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolóját Zirc város közbiztonsági helyzetéről a 2022. évre vonatkozóan. – Arról tudtunk beszámolni, hogy a tavalyi évben csökkent a bűncselekmények száma a Zirci Rendőrőrs illetékességi területén, a közbiztonsági helyzet stabilnak mondható – hangsúlyozta Róka Attila rendőr alezredes, őrsparancsnok. Hozzátette,

ezt a pozitív tendenciát igyekeznek az idei évben is fenntartani, ami egyelőre sikerül is, hiszen az elmúlt hónapokban sem volt jellemző a kirívóan közösségellenes, erőszakos, garázda jellegű, vagy sorozatos bűncselekmények elkövetése.


Továbbra is arra törekednek, hogy megelőzzék, megakadályozzák a jogsértéseket, amiben viszont kérik az állampolgárok segítségét is:

mindenki tegye meg a tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává!

Rausz István rendőr ezredes, kapitányságvezető szóbeli kiegészítéssel is élt a Veszprémi Rendőrkapitányság elmúlt évi beszámolójáról szóló napirend során, a képviselő-testület áprilisi ülésén. Mellette Róka Attila, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka

Róka Attila a közlekedésbiztonságra is kitér, emlékeztetve arra, hogy sajnos a közelmúltban történt egy halálos kimenetelű baleset Zirc külterületén, a Szarvaskút felé vezető úton, melynek súlyosságát előidézte az is, hogy a gépjármű vezetőjének nem volt bekötve a biztonsági öve.

Ezért hatványozottan felhívja a figyelmet a parancsnok a passzív biztonsági eszközök – így az öv, a bukósisak, a gyermekülés – használatának a fontosságára. Hangsúlyozza, hogy ezeknek a szabályoknak a betartását a rendőrhatóság eddig is és ezután is kiemelten fogja ellenőrizni.

A leggyakoribb baleseti okok csökkentésének érdekében elrendelt ellenőrzések szintén a rendőrség kiemelt feladatai közé tartoznak. Az egyik ilyen a gyorshajtás, mellyel kapcsolatban egy május eleje óta életbelépő változásra is kitér a parancsnok:

egy adott útszakaszra vonatkozó sebességhatár akár 1 kilométer per órával történő túllépése is bírságot vonhat már maga után.

Mindent megtesznek annak érdekében is, hogy az ittas vagy egyéb bódító szer hatása alatt gépjárművet vezetőket kiszűrjék a forgalomból, köztudott, hogy velük szemben zéró tolerancia van érvényben Magyarországon.

Róka Attila őrsparancsnok a balesetek megelőzése érdekében foganatosított rendőri intézkedésekről is beszélt a riportban

Már a tavalyi Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon is szó esett arról, hogy

a közterületi és a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorultak, ugyanakkor egyfajta struktúraváltás történt, az elkövetők mozgási tere a virtuális térbe terelődött át, amely egy országos tendencia.

– A bűnelkövetők is felismerték az internetben rejlő jogtalan haszonszerzési lehetőséget és kihasználtak a gyanútlan felhasználók jóhiszeműségét, sok esetben a könnyelműségét – szólt az online tér veszélyeiről a parancsnok, kiemelve, hogy a lopások, csalások elsősorban hamis webáruházakhoz köthetők, illetve megnövekedett a jogtalan adathalász tevékenységek száma is, amikor valamilyen kitalált okra hivatkozva csalnak ki személyes, banki vagy bankkártya adatokat. Ezen bűncselekmények elkerülésével kapcsolatban azt javasolja, hogy

aki teheti, csak olyan oldalakat látogasson, csak olyan internetes helyekről vásároljon, amely már bevált számára, többször használta, pozitív véleménye van róla. Ha pedig valamilyen adat, információ átadására kérnek minket, legyünk mindig gyanakvóak.


Rausz István kapitányságvezető levélben adott nyilatkozatában és az áprilisi testületi ülésen, szóbeli hozzászólásában is megcáfolta a Zirci Rendőrőrs bezárásáról szóló, a közelmúltban egy közösségi oldalon felröppenő állítást. Róka Attila parancsnok is megerősíti, hogy nincs szó ilyesmiről, még terv szintjén sem:

a Zirci Rendőrőrs továbbra is szerves részét képezi a Veszprémi Rendőrkapitányságnak.


Kelemen Gábor