A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Bizonyítvány a szakmai átlagon felüli munkáért


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Slajchó Lujza Mária, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa.


A kitüntetés átadására Zirc város pedagógusnapi ünnepségén került sor. A kitüntetésben részesülő személyt Burján István, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója méltatta, az elismerő oklevelet pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.


Slajchó Lujza Mária méltatásában elhangzott,

nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy hivatott a gyermekekkel való foglalkozásra, pedig pályakezdőként azonnal a mélyvízbe került:

a diploma megszerzését követően a zirci Békefi Antal Általános Iskola Lókúti Tagiskolájában kezdett el dolgozni négy alsó tagozatos osztályból összevont tanulócsoportban, a faluközösség és az akkori iskolavezetés, de ami még lényegesebb, saját maga megelégedésére.

Slajchó Lujza Mária a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy rendelkezik a pedagógiai munkához szükséges személyiségjegyekkel, attitűdökkel. Személyisége kapcsán a kiegyensúlyozottságát, a kiforrott egyéniségét, a türelmét és a humorát, nevelési viszonylatban a gyermekszeretetét, optimizmusát, empátiáját és igazságosságát, tanítási relációban a kiváló szakmai felkészültségét, szaktudását, a tudás átadásának képességét emelték ki.


Sohasem elégedett meg az átlagossal, ez önmagára és az általa nevelt-tanított gyermekekre is egyaránt igaz. Folyamatosan képezte magát, állandóan kereste az újat, a kevésbé megszokottat. Nem szereti, nem szerette sohasem az állóvizet, kereste és mindig meg is találta a mást, a jobbat, a progresszívet. Mindezek mellett művelt, a világban jól tájékozódó ember, nagyon határozott, világos világlátással, masszív következetességgel.

Burján István igazgató Slajchó Lujza Mária szakmai munkásságát méltatja

Aktív közösségi és közéleti szerepet is vállal.

Tagja a helyi vöröskeresztnek, részt vesz a civil egyesületek munkájában, ezzel is elősegítve a város fejlődését. A szavalókör oszlopos tagjaként rendszeresen szerepel kulturális műsorokban, mint fellépő és zsűritag. Az iskolai szavalóversenyeken segíti a zsűri munkáját. Tanítványaival rendszeresen szerepelt, műsorokat adott iskolai és városi ünnepségeken. A tanulók versenyekre való felkészítése során mindig is erősítette a szülőföldhöz, szűkebben a Zirc városához való tartozás érzését.


Szerk.: Kelemen Gábor