A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A betlehemi csillag nyomába eredtek

A Szentcsalád útját megismertető családi játékunk célja az volt, hogy a csillagot követve mindannyian megérkezzünk Betlehem városába, ahol már várt ránk Mária, József és a KisJézus.


A játék állomásain a résztvevő családok találkoztak hírhozó Angyalokkal, Napkeleti bölcsekkel, a pásztorokkal, de még a gonosz Heródessel is. Az út tele volt rejtvényekkel és kihívásokkal, de a jelmezes szereplők végig segítettek a feladatok megoldásában, amiért ajándékokat is adtak mindenkinek.

Az út végére a gyerekek megírták a levelüket is a Jézuskának, majd kora délutánig együtt játszottunk a kézműves foglalkozáson és a táncházban. Mindenkit vendégül láttunk egy tányér finom levesre és forró teára, végül Écsi Gyöngyi vonta be a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket is a „Gyertek velünk Betlehembe” interaktív mesejátékába.

Mint mindig, most is alapos előkészítő munka előzte meg a programunkat, melynek során folyamatosan bővült segítő partnereink köre, és újabb elemekkel gazdagodott a harmadik adventre készülő családi rendezvényünk.

Készültünk – a túra előtti héten elkészítettük a családi program kellékeit, eszközeit

A program hetében December Apó megmutatta hatalmát, így az eredetileg a Pintér 5 km-es körtúra útvonalán tervezett erdei túránkat a kedvezőtlen időjárás miatt a Könyvtár – Piac – Múzeum – Könyvtár útszakaszra kunkorítottuk le.


Játékos túránk állomásait – a rossz idő ellenére is – több mint harminc kisgyermek, anyuka, apuka és nagyszülő járta végig: a többségében zirci családok mellé érkeztek Dudarról és Csetényből is résztvevők. Mindannyian új tudással is, de főként sok-sok szeretettel és ajándékokkal gazdagodtak, és ahogy az egyik anyuka mondta: megkönnyeztem a Betlehembe vezető utat.


A Reguly Múzeum első állomásán a Napkeleti bölcsek (vagy Három királyok) köszöntötték a családokat

Itt egy dobókockával kigurított feladatot kellett eljátszani (csinálj úgy, mint egy gyertya, angyal, csillag, harang, hóember), és a fej tetején tartott papírtányérra kellett rajzolni valami karácsonyi dolgot, aminek csak a végén láttuk, és együtt próbáltuk kitalálni ki mire is gondolt

– nagy volt a nevetés mindkét játéknál!

A Bölcsek szaloncukrot, csokit és egy utat mutató csillagot ajándékoztak mindenkinek, és útjukra bocsátották a csapatokat: „A csillag mutassa nektek az utat Betlehem felé, ahogy minket is elvezetett idáig. Ha majd Heródeshez értek, vele vigyázzatok! Jézuska születését firtatja mindenkitől, mert megjósolták neki egy új, nagy király születését, és azóta nagyon félti a hatalmát!”

A második állomáson Heródes király és a Jóisten fogadták a családokat

Itt a csapatoknak az Angyaloktól kapott, a Szentcsalád történetéről szóló kérdésekre kellett kiválasztani több variációból a jó válaszokat, több betlehemi képkirakó feladatot is meg kellett oldani, és a Jézuskának szóló levél megírására is volt lehetőség.


A szaloncukor és csoki mellé Heródes mindenkinek egy aranypénzt ajándékozott: „Azért adom az aranyat, hogy majd eláruljátok nekem, megszületett-e a kisJézus? és hogy elém hozzátok a most születő gyermekeket!” – a Jóisten csendben rázta a fejét, és a szája elé tett ujjával jelezte, hogy nem szabad a kisJézust elárulni...

A piaci állomáson a pásztorok dacoltak a hideggel

A pásztoroknál egyik kosárból a másikba kellett átválogatni a csak a karácsonyra jellemző szokásokat, tárgyakat, fogalmakat megjelenítő fakorongokat. Az ajándék szaloncukor és csoki mellé egy mécsest kapott mindenki, és a pásztorok útravalóul mondták: „A mécses meleg lángja szeretettel töltse el a szíveteket a Betlehembe vezető úton, ahol már vár benneteket a Szentcsalád.”

A célban a Szentcsalád várta az érkezőket - kézműves-foglalkozásokra került sor

A gyerekek a Jézuskának útközben vagy a célban megírt levelüket betették a ládikába, énekeltek együtt, majd mindannyian bekapcsolódtak a további családi játékokba.


A könyvtári „Betlehembe” megérkezett családok sok-sok angyalkát, karácsonyi asztali dekorációt és díszeket készítettek a kézműves foglalkozáson Litter Beával és a cserkészekkel: Kondoráné Lehel Ágival, Béresné Arankával.

Kézműves-foglalkozás a rajt-cél állomáson, a városi könyvtárban

A gyerekek örömmel kapcsolódtak be a Wolf Sarolta és Ujvári Ivett által vezetett, játékokkal tarkított táncházba, melyhez a zenéről Ujvári László Lehel gondoskodott.

Táncház is volt Betlehemben...

Kora reggeltől főzte nagy fazékban a finom ragulevest a veszprémi és zirci vöröskeresztes csapat: Csoma Zoltán (Veszprém Megyei Vöröskereszt elnök), ifj. Magyar László és Magyarné Anikó (Zirci Területi Szervezet vezető, megyei koordinátor).


Délben megterítettünk, és mindenkit vendégül láttunk egy tányér finom levesre és forró teára.

A vöröskereszt is segítette az Erdélyi Baráti Kör munkáját

Ebéd után a gyerekek közös énekléssel várták a színpadra Écsi Gyöngyit, és a „Gyertek velünk Betlehembe!” című interaktív mesejátékát.


A mesejátékba szinte az első perctől bevonódtak a gyerekek és a szülők is: ők lettek a pásztorok és angyalok, ők adták össze az ajándékokat, és közösen járták be a hosszú utat Betlehemig, hogy ott mindannyian együtt köszöntsék a Jézuskát.

A Könyvtárban kora délutánra már szépszámúra gyarapodott a közönségünk:

velük együtt mi is gazdagodtunk a közösen megélt adventi élményekkel, mindenkinek bőven jutott szeretetből és ajándékokból is.

Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület nemcsak a játékos túrát szervezte, hanem a III. Adventi Gyertyagyújtáson a műsort is ők adták és szeretettel kínálták a jelenlévőket. Szívből köszönik szervezőpartnereik együttműködését: Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Veszprém Megyei Vöröskereszt, „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány, 452. számú Szent Bernát Cserkészcsapat. Hálásan köszönjük az időjárás miatti helyszínváltoztatások lehetőségének biztosítását: Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház , Zirci Piac, Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja. Köszönet a programok támogatásáért: Zirc Városi Önkormányzat Civil Támogatási Alap, Vezir Hús Kft., György Mihály (Csetény). Mindenkinek áldott karácsonyt és összefogásokban gazdag újévet kívánunk!


Tudósított: Encz Ilona, Erdélyi Baráti Kör Egyesület

Fotók: Szervezők