A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri és elnöki döntéseiről


A kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki döntéseit a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.


Elindult a nyílt közbeszerzési eljárás a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” elnevezésű projekt keretében megvalósuló buszöböl és gyalogos átkelőhelyek kivitelezési munkálataira, miután jóváhagyásra került az ezzel kapcsolatos ajánlattételi felhívás és a dokumentáció.


A háziorvosok kezdeményezésére módosításra kerültek a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátása tárgyában 2009-ben megkötött megállapodások, melyre a kormányrendelet által létrejött területi kollegiális praxisközösséghez történő csatlakozásuk miatt volt szükség.


Megtörtént a bölcsődei ellátás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségének meghatározása és felülvizsgálata. A díjak változatlanok maradtak.


Jóváhagyásra került a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB elmúlt évi beszámolója és idei munkaterve az intézmény könyvtári tevékenységére vonatkozóan.


A veszélyhelyzetben a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának összehívására sincs lehetőség, hatáskörét a katasztrófavédelmi törvény alapján az elnök gyakorolja, aki döntéseit a tanácstagok véleményét, javaslatát figyelembevéve hozta meg.


Elfogadásra került a Központi Orvosi Ügyelet 2020. évben végzett munkájáról, tevékenységéről és működési tapasztalatairól szóló beszámoló, e szerint a tavalyi esztendőben 1968 személyes betegellátás történt, aminek a korábbi évektől eltérően kisebb százaléka volt házhoz hívás. Az ügyelet közel 500 alkalommal adott telefonos konzultációt.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ elmúlt évre vonatkozó beszámolója is elfogadásra került. A járványhelyzet ezen intézményt is új kihívások elé állította minden szakfeladaton. A nappali ellátásokat több hónapra be kellett zárni, ugyanakkor senkit nem hagytak ellátatlanul.


Kelemen Gábor