A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseiről


Pályázat kiírásáról és benyújtásáról, közbeszerzési eljárás indításáról és beszámolók elfogadásáról születtek polgármesteri döntések az elmúlt időszakban.


A kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki döntéseit a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.


Döntés született a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat második félévi kiírásáról. A pályázati felhívás június 2-án kerül majd közzétételre az önkormányzati felületeken. Az állandó zirci lakos, középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanuló diákok pályázhatnak, akiknek a tanulmányi eredménye jelen tanév aktuális félévében legalább 4,70.


A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására irányuló pályázat is újra kiírásra került az idei évben. Az önkormányzat „Civil Támogatási Alap” jogcímen 4 millió forintot különített el erre a célra, a megpályázható támogatás mértéke pályázatonként maximum 300 000 forint volt. A civil szervezetek, közösségek, egyesületek május 25-ig pályázhattak.


A „Megyei identitás erősítése” című pályázat benyújtásáról is döntés született. A Veszprém Megyei Önkormányzat kereste meg Zirc Városi Önkormányzatot azzal, hogy városunk és térsége lehetne a pályázat megvalósítási területe. A projektben olyan innovatív programokat kell megvalósítani, mellyel a megyei, illetve a helyi lakosság kötődése erősíthető. A Veszprém Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatban a zirci önkormányzat konzorciumi partnerséget alkot a fenntartásában működő közművelődési intézményekkel, valamint Csesznek Község Önkormányzatával és Olaszfalu Község Önkormányzatával.


A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, Zirc-Akli városrész szennyvízelvezetését célzó projektben is előrelépés történt a nyílt közbeszerzési eljárás megindításával.


Két, önkormányzati ingatlanban működő civil szervezet támogatási kérelmének benyújtásához való hozzájárulásról is döntés született a Miniszterelnökség által kiírt „Városi Civil Alap” keretében meghirdetett pályázat kapcsán.


Beszámolókkal kapcsolatos döntések hosszú sora is megszületett az elmúlt időszakban.


Elfogadásra került a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának a 2020. évre vonatkozó beszámolója, amiből kiderül, hogy

a Zirc város területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 11 év időszakát figyelembe véve a tavalyi évben volt a legalacsonyabb, a bűncselekmények száma tavaly 33 százalékkal csökkent a 2019-es évhez viszonyítva.

A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóit szintén ez a pozitív irányú tendencia jellemzi. A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléses közúti balesetek számában ugyancsak csökkenés tapasztalható. A koronavírus-világjárvány miatt bevezetett intézkedések következtében a közrendvédelmi állomány feladatköre kibővült. Folyamatos ellenőrzési tevékenységet végeztek, az új szabályok betartatását kiemelten kezelték, reagáltak az állampolgári bejelentésekre és alkalmazták a szükséges szankciókat a rendszabályok megszegőivel szemben. A megyében a lakosság többsége jogkövető volt a védelmi intézkedések tekintetében.


Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci Mentőállomásának 2020. évi működéséről szóló regionális igazgatói beszámoló is elfogadást nyert. A koronavírus-világjárvány a Zirci Mentőállomás életének is meghatározó eleme volt a 2020-as évben. A Mentőállomáson 24 órában egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi teljesít szolgálatot. A humán erőforrás minden munkaköri csoportban teljes, ami ideális lenne, azonban a járvány rengeteg többletfeladatot adott az állomás dolgozóinak is.

Az elmúlt évben összesen 2197 feladatot láttak el a mentőegységek, mintegy 150 000 kilométer futásteljesítménnyel.

Mindkét mentőautó korszerű. Az egészségügyi felszerelés a kor kihívásainak megfelelő legmodernebb technikát képviseli. A magas megterhelés mellett is a sürgős esetek többségében tizenöt percen belül a helyszínre érkeztek. Az idei évben céljuk a 2009-ben átadott mentőállomás komfortfokozatának javítása, korszerű, új mentéstechnikai eszközök további beszerzése, a mentőállomás állagmegóvása.


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót is elfogadta Zirc Város Polgármestere.

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak 145 káreseménye volt az elmúlt évben, többségében műszaki mentésekre került sor. 2020-ban öt ellenőrzést hajtottak végre a tűzoltóságon, ezek során hibát, hiányosságokat az ellenőrzést végzők nem tapasztaltak.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázatokon a 2020. évben 7 678 754 forint többlettámogatáshoz jutottak, ami elengedhetetlen volt a stabil működéshez és emellett fejlesztéseik folytatásaként 3 695 811 forint összértékű eszközökre pályáztak eredményesen. Az utóbbi időben, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szabályoknak, szigorításoknak is köszönhetően a túrázás előtérbe került a szabadidő eltöltésére, ezért megnövekedett a külterületen, nehezen megközelíthető helyeken történő sérüléssel járó balesetek száma, ezeknél a káreseteknél nagy segítséget nyújt a tűzoltóknak a települési mentőcsoport.


A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra, illetve tudomásulvételre került.


Kelemen Gábor