A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseiről


A kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki döntéseit a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.A legutóbb született döntések közepette megtörtént egy három éve húzódó folyamat, a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára irányuló eljárás véleményezési szakaszának lezárása.

A helyi építési szabályzat tervezett módosításával kapcsolatban nyolc részletkérdés várt még eldöntésre. A dokumentum megküldésre kerül az államigazgatási szerveknek, majd – végső szakmai véleményezésre – az állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.A Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás a belső munkák tekintetében eredményesnek minősült, nyertesének pedig az Ambisza Építőipari Kft-t nevezték meg. A külső munkák vonatkozásában új beszerzési eljárás kerül majd kiírásra.Az Alkotmány utcában található félkomfortos önkormányzati bérlakás piaci alapon történő bérbeadásáról már korábban döntés született, most a bérlő kijelölésére került sor.Január hónapban döntések hosszú sora született meg,

több olyan volt, amely a „Zirc, Zöld város a Magas-Bakonyban” elnevezésű projekthez kapcsolódik. Többlettámogatási igény benyújtásáról, az opcionális tételek megrendeléséről, s azok finanszírozásáról szóló döntések születtek.A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat első félévi kiírásáról szintén januárban született döntés. A felhívásra több mint harminc pályázat érkezett, melyek azóta elbírálásra kerültek.A tervezett egyes étkeztetéseket érintő, idei évre vonatkozó kismértékű térítési díjemelésről hozott korábbi döntéseket hatályon kívül kellett helyezni a vonatkozó kormányrendelet alapján, így nem történik változás a tavalyi díjakhoz képest.A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására magasabb rendű jogszabály változása okán volt szükség.Elfogadásra került a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződése is, amelynek keretében az önkormányzat közel 91 millió forintot biztosít a feladatok ellátásához.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi beszámolója is elfogadásra került.Több határozat is született a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódóan.

Az egyik a 2021. évi költségvetés volt, amely 232 654 868 forint összegben került elfogadásra. Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők ez évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására is megtörtént. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben 2021. március 1-jétől tervezett egységes elvek mentén megvalósítandó bérfejlesztésről szóló előterjesztés is elfogadásra került.Helyt adott az önkormányzat a Zirci Sporthorgász Egyesület kérelmének, és a tulajdonában lévő Rákóczi téri volt trafik épületét térítésmentes használatba adta számukra május végéig, ahol az egyesület tagjai a horgászokmányaikkal kapcsolatos ügyeiket tudják intézni.A „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány LEADER-pályázaton elnyert támogatás felhasználási, és azzal való elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelme is támogatást nyert.


Kelemen Gábor