A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Bemutatja a régi idők zirci életét a mai zircieknek


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Emlékérmet adományozott Cuhavölgyi Klára részére. A kitüntetés átadására Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén került sor.


Cuhavölgyi Klára 1950-ben született Zircen. Az általános iskolát és a középiskolát is szülőhelyén végezte. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar-könyvtár szakán szerzett diplomát, majd egészen nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Szerzeményi Osztályán dolgozott. A könyvtári munkában elengedhetetlen francia és német nyelvtudása mellett az angol „A” típusú nyelvvizsgát is letette.


Klára a mai napig sokat dolgozik Zirc történelmének és a város híres szülötteinek ismertté tételéért. Levéltárakban kutat, felkeresi családok leszármazottait, járja a temetőket.

A Zirc Városi Önkormányzat által kiírt „Elmesélem Neked!” történetírói pályázatokon 2013 és 2015 között két első és egy második helyezést ért el a „Bakony Egyesület”, a Punk család” és a „Wolf ácsdinasztia” című alkotásaiért.

Cuhavölgyi Klára a magas szintű önkormányzati elismeréssel a Városházán

Írásaival aktív szerepet vállal a 2018-ban újraindított Zirc és Vidéke újságban, rendre értékes helytörténeti információkkal örvendezteti meg az olvasókat, bemutatja a régmúlt idők zirci életét a mai zircieknek. A teljesség igénye nélkül: írt már dr. Köves János tudós, feltaláló; Amberg József, Alpár Lucián, Nádasdy Borbála és még számos – Zirchez kötődő – személyek életútjáról, családok történetéről.


Foglalkozott Kemény Pál hajdani országgyűlési képviselőnek a zirci Alsó-temetőben található kriptájának gondozásával is. 2019-ben az „Évszázadok kincsei Zircen” című kiállítás aktív részese volt, családja tárgyait a nagyközönség elé tárta. Jelentős részt vállalt egykori iskolája, a III. Béla Gimnázium első tíz évét dokumentáló kötet létrehozásában.


Önzetlensége, támogató szellemisége más szempontból is megmutatkozott,

így például tündérmajori területének rendelkezésre bocsátásával több alkalommal biztosított helyet a „Zirci Buli – a család és a barátság fesztiváljának”, öt éven keresztül pedig önkéntes idegenvezetőként ismertette meg a látogatókat városunk egyik nevezetességével, a ciszterci bazilikával. Férjével együtt tevékenyen bekapcsolódtak a Békefi Antalra is emlékező „Öregdiák Találkozók” kulturális programjainak a szervezésébe. Többször hívták meg különböző eseményekre, hogy tudását megossza a hallgatósággal.

Cuhavölgyi Klára hallgatja a méltatását a díjat átadók körében

Cuhavölgyi Klára megbecsült tagja a helyi társadalomnak. Nyugdíjba vonulása óta az év túlnyomó részét férjével együtt zirci családi házukban töltik egykori iskolatársai, ismerősei örömére, és nem utolsósorban városunk javára.


„A Zirc múltját feltáró kutatásaira és publikációra a jövőben is számítunk és Őt ismerve mindenképpen számíthatunk is”

– hangsúlyozták a méltatásában.


Szerk.: Kelemen Gábor