A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A bátorság, az öntudat, a győzelem napja


– 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat, a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nép, amely világosabban megmutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker esélye és bármily nagy is az áldozat, amit követel.


Kennedy amerikai elnök 1960-ban mondott szavait idézte ünnepi beszédének bevezetőjében Kropf Miklós, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalának vezetője Zirc városának az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségén, az ’56-os kőnél. Jól mutatja ez a néhány mondat, hogy ami hatvanhárom évvel ezelőtt történt Magyarországon, annak jelentősége messze túlmutat önmagán és az ország határain is – tette hozzá.


„1956 jelkép lett. A magyar nemzet elpusztíthatatlanságának szimbóluma. A szovjet lánctalpak dübörgése, a megtorlás kínzó kamráinak sötétje sem tudta elnyomni, eltüntetni Vörösmarty Szózatának igazságát: Él nemzet e hazán.”

1956-ban azt bizonyították be az emberek, hogy felül tudnak emelkedni önmagukon, nem azt keresték, hogy mi az, ami szétválasztja őket, hanem azt, hogy miben tudnak összefogni. Nagyon kevés olyan pillanat volt a nemzet történelmében, amikor egységbe tudott forrni a sok különböző honpolgár, kortól, társadalmi helyzettől, vallási vagy ideológiai hovatartozástól függetlenül. Ami szétválasztotta őket, az néhány hétre teljesen jelentéktelenné vált, mert az, ami összekötötte őket, a szabadság iránti vágy, sokkal fontosabbnak bizonyult – mondta Kropf Miklós.Felidézte az 1956-os történéseket, amikor hétköznapi emberek szinte percenként hajtottak végre nagyszerű tetteket, egy kőkemény, véreskezű diktatúrában fegyvertelenül, békésen az utcára vonultak, és demokratikus jogokat követeltek maguknak. Amikor az elnyomó hatalom sortűzzel válaszolt, akkor fegyvert ragadtak és felvették a kilátástalan harcot a világ akkori legnagyobb hadigépezetével, a Vörös Hadsereggel szemben.

„Nem volt hová hátrálni, mert az ötvenes évek lelket nyomorító, emberi sorsokat tönkretevő ávósai egyet megtanítottak a népnek, egyet bebizonyítottak: szabadság nélkül nem lehet élni. Ma arra kell emlékeznünk, hogy mi, magyarok a legjobb arcunkat mutattuk a világnak, bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk az egységre, az összefogásra, az önfeláldozásra, és bármily kicsik is vagyunk, a hangunk messze elhallatszik. Arra emlékezzünk, hogy nemzetté tudtunk nemesedni!”


Az ünnepség szónoka feltette a kérdést: 1956 győztes vagy vesztes forradalmunk volt? „Az idő bebizonyította, hogy csak katonai értelemben volt vesztes a forradalom. A szabadság magját elvetették, a zsarnokság utána már soha nem tudott, talán nem is mert teljes erejében tobzódni az országban még akkor sem, ha Kádár János a forradalom után több mint 300 embert végeztetett ki, több ezren voltak kénytelenek elhagyni a biztos halál elől menekülve hazájukat, és 26 000 embert vetettek börtönbe. Immár harminc éve, 1989-ben pedig bevégeztük az 1956-os hősök küldetését. Magyarország ma szabad, független, demokratikus jogállam, ahol a sorsunkról magunk dönthetünk. Idegen katonák nem állomásoznak a földünkön, idegen országok vezetői nem mondhatják meg – bár rendszeresen megpróbálják –, hogy kivel, hogyan éljünk együtt. Néha azt tapasztalom, nem eléggé értékeljük, sőt vannak, akik meglétét is elvitatják ennek a kivételes adománynak, amit úgy hívunk: szabadság”.


Kropf Miklós hangsúlyozta,

sokat köszönhetünk az ötvenhatos magyaroknak, akkor leszünk méltók az áldozatukra, ha minden körülmények között megőrizzük hazánk szabadságát és függetlenségét. Ezért ’56 valódi történetét kell megismernünk és továbbadnunk az utókornak.

Az ünnepi gondolatokat követően, a Zirci Fúvósok zenéjének kíséretében, a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radar Ezred Díszelgő Alegységének közreműködésével az emlékező szervezetek, intézmények képviselői elhelyezték koszorúikat az ’56-os kőnél.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, Varga Zita önkormányzati képviselő és Ottó Péter, Zirc város polgármesterének főhajtása az ’56-os hősök előtt. Az alsó képen a koszorúzók sorfala látható

A Zirci Fúvósok Karácson Zoltán vezetésével ezúttal is emelték az ünnep fényét


Az I. András térről Emlékezet-séta vezetett a Városházára, ahol a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak irodalmi műsort Kiss T. István, a Pannon Várszínház vendégszínészének felkészítésében és rendezésében.Zirc város 1956-os megemlékezése szentmisével vette kezdetét a Kistemplomban, melyet Imrefi Mór plébános atya celebrált. Az ünnepséget a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, a műsort Nagy Zsombor Károly vezette.Kelemen Gábor