A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Barátság, szeretet, testvériség


A városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Zirc Városi Önkormányzat a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület részére. A kitüntetés átadására az augusztus 20-ai ünnepségen került sor.


Bensőséges ünnepek, hallatlan vendégszeretet, összetartás, barátság, sokszínűség, a helyért, a közösségért történő tenni akarás, s még lehetne sorolni a fogalmakat, amelyek városunk egyik legaktívabb és gyökereiben nagy múltra visszatekintő civil szervezetét jellemzik.

A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület megalakulásának előzményei lassan egy évszázadra nyúlnak vissza. Az 1930-as években Magyarországra érkezett Paavo Viljanen finnországi evangélikus lelkész, hogy tanulmányozza a nyelvünket. Diáktársával, aki később bakonycsernyei lelkész lett, olyan mély barátság alakult ki, mely stabil alapul szolgált a személyes kapcsolatok kibontakozásának. 1994-ben a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközösség segítségével Túri Balázs, a Reguly Antal Szakképző Iskola diákja a finnországi Nivala KAOL iskolájában tanulhatott, és ismerkedhetett a finn nép életével. A vendéglátók érdeklődése Magyarország iránt akkora volt, hogy 1995 januárjában „Magyar Baráti Kört” alakítottak és a két iskola közötti diákcsere kapcsolatokra irányuló megállapodást írtak alá a Reguly Antal Szakképző Iskolával. Mindezek hatására 1996. december 21-én húsz zirci finnbarát megalakította a „Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületet”.


Az egyesület fő céljai között szerepel a távoli ország és rokon nép hagyományainak megismerése, előadások, utazások szervezése, a barátságok és emberi kapcsolatok erősítése a két ország között. A városunkba érkező finn delegáció fogadása, vendégül látása, hogy kellemes emlékekkel térhessenek haza, és újra ellátogassanak hozzánk. A Zircen tanuló, kollégiumban lakó finn cserediákok szabadidejének tartalmas eltöltése családias szervezésben.


Az elmúlt több mint húsz évben a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület megmutatta sokoldalúságát, szorosan együttműködnek a zirci intézményekkel, civil szervezetekkel, a városi rendezvényeken színes, gazdag programokat kínálnak. 1999-ben a városi önkormányzattól használatba kapták rendezvényeik helyszínéül a Cigánydombi játszótér elhanyagolt területét, amelyet önkéntes munkával megszépítettek, és kialakították a Barátság Parkot, melyet – az Erdélyi Baráti Körrel karöltve – azóta is szépen rendben tartanak.


Az egyesület képviseletében Móricz Jánosné és Müllerné Wenczel Rita vette át a kitüntetést a városvezetéstől


Jelentős évszám az egyesület életében 1997, amikor felvették őket a Magyar-Finn Társaság rendes tagjai közé és 1998, amikor megtörtént a Nivala és Zirc városok közötti testvérvárosi szerződés aláírása. Tavaly decemberben Finnország függetlenségének százéves jubileumát és finn testvérvárosunk fennállásának 150. évfordulóját ünnepelték, sok emlékezetes pillanattal.


A kettős jubileum alkalmából a magyarországi finn nagykövet, Petri Tuomi-Nikula is üdvözölte a Bakonyi Finnbarátok Körét:

„Sehol a világon nincs még egy olyan ország, ahol Finnországnak ennyi testvérvárosa lenne, és ahol ennyi finn baráti kör működne. Örülök, hogy a lelkes zirci „finnbarátok” is csatlakoztak célkitűzéseinkhez. Szívből kívánok a zirci baráti körnek további fiatalos lendületet, az eddigiekhez hasonlóan sokszínű, érdekes programokat, és sok-sok személyes találkozást a nivalai barátokkal…”

Különleges műsorral készültek, megadták a módját a kettős jubileum megünneplésének

2016 decemberében relikviák kiállításával egybekötve ünnepelték huszadik születésnapjukat


Idén májusban, a finn zászló ünnepén határtalan vendégszeretettel fogadtak egy csoportot a „testvér országból”


A finn nagykövettel teljes egyetértésben ismerte el Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi Finnbarátok Köre tagjainak több mint húsz éves, áldozatos tevékenységét.

(kg)