A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Bányászok, kohászok, erdészek közös ünnepe


Augusztus 31-én Bányásznapi megemlékezésre várt valamennyi bányászt, kohászt, erdészt és érdeklődőt az ünnepséget szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, a DUSZÉN Kft., az EOSZÉN Kft., az Öreg-Bakony Barátai Egyesület, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és Zirc Városi Önkormányzat.


Ahogy évek óta, úgy az idei rendezvény is a még működő bányák, a helyi önkormányzat, civil közösségek, a város közművelődési intézménye, gazdasági társaságok és magányszemélyek összefogásával valósult meg, azzal a céllal, hogy városunkban tovább erősödjön a Bányásznap értéke, közösségi szerepe.


Visszaidézve a múltbéli bányásznapok hangulatát, a reggeli órákban zenés ébresztőt hallhattak a város lakói a Zirci Fúvósok közreműködésével, akik kora délután hangulatos térzenével fogadták az érkező vendégeket a Pintér-hegyi Parkerdő felújított filagóriájánál.


A Zirci Fúvósok a közelmúltban felújított, újonnan felavatott filagóriában. A Zenekar ez alkalommal is színesítette repertoárjával a rendezvényt


A megemlékezésen Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója köszöntötte az ünnepet és a bányászokat, karöltve az erdészekkel, felidézve e kettő kapcsolatára irányuló barátságot. Elmondta: „ered ez Selmecbánya közös alma materének előadásaitól, kacskaringós utcáinak vendéglátó helyeitől, mind a mai napig. Ez a barátság is elég lenne, ha nem erősödött volna meg – hozzávetőleg száz évvel ezelőtt – amikor a vészterhes időkben, a trianoni diktátum miatt, az országcsonkítás következtében Sopronba menekült az alma mater. Épp száz éve ennek, hogy újra elkezdődhetett a tanítás és a mai napon, körülbelül 98 évvel ezelőtt voltak azok a csaták, amelyekkel ezt az új otthont védték meg vállvetve erdész- és bányászhallgatók, a rongyos gárda egységeivel együtt. Minderre is emlékezhetünk, amikor a barátságra gondolunk. Ezek kovácsolták olyan erőssé azt a barátságot, amit a mai napon is ünneplünk. De közös a múlt egyéb időben is. A Verga Zrt. korábbi jogelőd erdőgazdaságai is részben azért jöttek létre, és azért végezték a tevékenységüket, hogy a környékbeli bányáknak a faanyagszükségletét kiszolgálják, így dolgoztak együtt az erdészek és a bányászok a közelmúltban.


Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében felidézte a bányász-erdész barátságot, hangsúlyozva a Zirc környékén különösen nagy múltú és szinte teljes körű bányászati tevékenységet, melyet az erdőgazdálkodások is kiszolgáltak


Az ajkai és a herendi erdészetek látták el bányászati anyagokkal az Ajka környéki szénbányákat és a halimbai, nyirádi bauxitbányákat. A zirci és a dudari erdészetek a dudari szénbányák és a bakonyoszlopi, valamint a fenyőfői bauxitbányák faanyagszükségletét biztosították. Zirc környékén különösen nagy múltú és szinte teljes körű a bányászati tevékenység – működött Eplényben mangánbánya, kismértékben még ma is folyik szén- és bauxit-kitermelés, számos régi kőbánya mellett a dudari bányákban is. Mindezek önmagukban is kellő okot adhatnának a jókedvű együttlétre, de itt, a Pintér-hegyi Parkerdőben egyéb szempontból is van okunk az ünneplésre. Ez köszönhető azoknak a közjóléti fejlesztéseknek, amelyeket van szerencsénk az erdőgazdasággal véghezvinni, továbbá tulajdon- és joggyakorlónknak, a kormánynak jól eltalált elképzelésivel, amely kilenc évvel ezelőtt azt tűzte ki célunkul, hogy a gazdálkodásunk mellett a közjóléti létesítményeket újítsuk fel, hozzuk helyre, és lehetőleg újakat is létesítsünk azon közösségek szolgálatára, akik itt élnek a környezetünkben. Így kerültek tanösvények kialakításra, felújításra a Pintér-hegyi Parkerdőben, ahol a közelmúltban egy játszóteret is létrehozott az erdőgazdaság. A közjóléti beruházásoknak köszönhetően az idén sikerült befejezni a filagóriát, mely az ez évi ünnepségnek, műsoroknak helyet ad, s mely által is szebbé tehetjük ezt az alkalmat” – fogalmazott a vezérigazgató.


Az ünnepségen az EOSZÉN Kft. dolgozói közül Csonnó Sándor a bányászatban eltöltött 20 éves szolgálati időért járó elismerő oklevelet vehetett át, és nyugdíjba vonulása alkalmából Buda Ferenc pénzjutalomban részesült. Az elismeréseket Fekete István, az EOSZÉN Kft. ügyvezetője adta át.
A továbbiakban a közönség Ujvári Ivett és Ujvári Lehel ünnepi műsorát hallgathatta meg, akik Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című művéből adtak elő egy, a bányászathoz kötődő, szívhez szóló részletet, igazán meghitté varázsolva a megemlékezést.A Bányásznap ünneplése tisztelgés a nehéz munkában megfáradt bányászok előtt. A Zirci megemlékezés alkalmával nemcsak a még élő – több évtizedes munkájukkal, tisztes helytállásukkal a mai fiatal generációnak példát adó – régi bányászok előtt tisztelegtek, hanem kegyelettel emlékeztek azokra a bányászokra is, akik már nem lehetnek közöttünk.


Ottó Péter, Zirc Város polgármestere Ugron Ákos Gáborral, a Verga Zrt. vezérigazgatójával rótta le kegyeletét a Bányászemlékműnél
A Bányászemlékműnél koszorút helyeztek el az emlékező szervezetek képviselői: Zirc Városi Önkormányzat, a Verga Zrt., az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN Kft., a Bakonyi Bauxitbánya Szakszervezet, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Veszprémi Csoportja és az Öreg-Bakony Barátai Egyesület.


Az ünnepi megemlékezés után színes programkínálattal folytatódott tovább a rendezvény az újonnan felavatott filagóriánál. Sor került a Bakonyi Bányász – Kohász – Erdész találkozóra, melyen közreműködött a Zirci Alkalmi Dalárda.
Ezt követően Dunántúl tánclépésekben címmel, Gyüre Dóri és Dékmár Gergő (Kreutz Károly tanítványai) néptánc-bemutatóját élvezhette a közönség, a hangulatot tovább fokozta Kádárné Hegedüs Veronika és Csizmadia Géza operett-műsora.
A Jó hangulatú estét igazi retro disco koronázta meg, a 70-es, 80-as évek fénytechnikájával és a korabeli effektekkel. A DJ, Tehel Károly a valamikori zirci zenekarok repertoárjából válogatott.


A Bányászok hagyományosan egy finom estebéddel is megvendégelték a szép számú jelenlévőt, a finom falatokhoz Tenk Mihály és Ivanovics Imre tangóharmonika-játéka szólt.


A nyarat ebben az évben is hangulatos, nagy érdeklődésre számot tartó Bányásznappal búcsúztatta Zirc városa.


Csaba Lilla