A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A bajtársi közösség a biztonságunkról szól


Tűzoltó Napot rendezett a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság, melynek keretében ünnepélyesen üzembe helyezték és felszentelték az újabb társadalmi összefogás eredményeként Finnországból beszerzett gépjárműfecskendőt.


A tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napjához kapcsolódó ünnepségnek a Németh Tamás Tűzoltólaktanya adott otthont. Az éjszakai zivatar kitartott egész délelőttre, de az eső sem tudta eloltani a tűzoltók ünnepét: a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának indulójára zászlóikkal sorfalat álltak a csapatok, megtörtént a tiszteletadás, a vendégeket Csaba Lilla köszöntötte.


Az ünnepi alkalomból elsőként dr. Kovács Zoltán, térségünk újraválasztott országgyűlési képviselője szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy egy újabb közösségi összefogás eredményeként kerül átadásra a gépjárműfecskendő, hiszen nagyon sokan adakoztak ahhoz, hogy a magyar tűzoltó szabványnak megfelelő eszközöket, berendezéseket sikerült beszerezni az autóhoz.

A műszaki mentés és a tűzesetek szempontjából is fontosnak nevezte ezt, s méltatta azt a Finnországban élő zirci polgárt, akinek köszönhetően a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság hozzájutott a gépjárműfecskendőhöz.

Köszöntötte a társszervezetek képviselőit is, hangsúlyozva, hogy a bajtársi közösség a biztonságunkról szól. Hozzátette, ez az ünnep arra is felhívja a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt.Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója egy rövid történeti áttekintést adott Zirc térségének tűzvédelméről, melyből kiderült, hogy milyen hosszú utat tettek meg a tűzoltók a mai napig.

Az első önkéntes tűzoltóságot 1882-ben alapították meg Zircen.

A két világégés, de főleg a második világháborút követő időszak nem kedvezett a kistelepülési tűzoltóságok fennmaradásában, fejlődésében. A városban az 1990-es évekre gyakorlatilag megszűnt a tűzoltóság, a tűzvédelem iránt elhivatott emberek 1998-ban alapították meg újra a német kisebbségi önkéntes tűzoltó egyesületet. Az egyesület vezetőjének közbenjárására, a német kapcsolatok eredményeként sikerült a tűzoltás-műszaki mentés magasabb szintre emeléséhez egy gépjárművet adományként az önkormányzat részére beszerezni. Az egyesület a pályázati lehetőségeket kihasználva 2003-ban új tűzoltó szakfelszerelésekre és védőfelszerelésekre tett szert, elindult egy olyan szervezet kialakításának az útján, ami magas szinten tudja biztosítani a térség tűzbiztonságát, a keletkezett káresemények felszámolását. 2005 nyarán megkezdődtek a tűzoltószertár átalakítási munkálatai, és az önálló tűzoltói beavatkozáshoz szükséges további eszközök beszerzése. Ennek az évnek június 25. napját egy fontos mérföldkőnek nevezte a zirci tűzoltóság történetében: aláírásra került a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal az a megállapodás, amely lehetővé tette a tűzoltóság önállósulását, és megkezdte működését a Zirci Önkéntes Tűzoltóság, ellátva tizenhárom település mentés-tűzvédelmét. 2016 elejétől további három településsel bővült a tűzoltóság műveleti körzete, ezzel is elismerve a zirci tűzoltók felkészültségét, képességét, szakmai munkáját.Beszélt arról is, hogy a gépjárműfecskendők cseréje időszerűvé vált, és 2016-ban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával, az egyház, a környező települések vállalkozói, valamint magánszemélyek összefogásával, adományaival sikerült egy felújított gépjárműfecskendővel a vonulási, beavatkozási képességet javítani, növelni. Hozzátette, a tűzoltóság vezetése nem elégedett meg az elért eredményekkel, hanem kereste a lehetőségeket a további fejlesztésre, korszerűsítésre. A segítség Finnországból érkezett egy volt zirci lakos, Kajtár Dávid személyében, aki önkéntes tűzoltó odakint, és az ylivieskai tűzoltók támogatásával sikerült megvásárolni a most üzembe állított gépjárműfecskendőt. Hangsúlyozta,

ezzel a szerrel a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság még magasabb színvonalon, eredményesebben és hatékonyabban fog hozzájárulni a térségben élők életének és anyagi javainak védelméhez, biztonságához.

Az állomány elsajátította a gépjármű kezelését és eredményes vizsgát tettek, így a személyi feltételek is adottak. Az igazgató azt kívánta, hogy a gépjárműfecskendőt minél kevesebb alkalommal kelljen alkalmazni éles helyzetekben.


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság az üzembe helyezett gépjárműfecskendő előtt a bazilika előtt. Balról Szelthoffer Ferenc, a köztestület elnöke, középen ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok


„A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a megalakulása óta eltelt időszakban végzett magas szintű beavatkozásaival és szakmai tevékenységével igazolta létjogosultságát és szükségességét a katasztrófavédelem, a mentés-tűzvédelem területén”

– mondta a dandártábornok, s gratulált az elért eredményekhez, a jövőre nézve pedig további sikereket kívánt. Végül köszönetét fejezte ki azoknak, akik támogatják a tűzoltóság munkáját, felszerelését.


– Remélem, hogy ez a folyamat töretlen marad, és kétévente megújulhat gépjárműparkunk – mondta ünnepi, egyben köszönetnyilvánító beszédében ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok. Hozzátette, hogy ehhez nekik is sokat kell és kellett dolgozniuk. Felelevenítette, hogy a tavalyi év tavaszán kereste meg őt Kajtár Dávid egy ötlettel, hogy szeretné a ylivieskai tűzoltó társainak bemutatni Zircet és környékét, de egyben ehhez segítséget is kér. A látogatás során szó esett a finn és a magyar tűzoltóságok különbözőségeiről, az oktatási rendszerről, egyéb szakmai kérdésekről, így például a gépjárműfecskendőkről is. „Azt gondolom, hogy Zircről a barátságunkkal érkeztek haza, és ennek tudatában folytatták ottani tevékenységüket” – értékelte a találkozást a parancsnok.

Fontosnak nevezte a technikai eszközök folyamatos fejlesztését, hiszen az innováció a mentés-tűzvédelem területén is töretlenül halad előre.

Ezért is kérte meg a finn bajtársakat, hogy ha tudnak, segítsenek ezekben a fejlesztésekben. Meglepően gyors válasz érkezett: lesz egy gépjárműfecskendő, amit a közeljövőben lecserélnének. A köztestület egyhangúlag kifejezte a vételi szándékot, és a finn önkéntes tűzoltók már alig várták, hogy elindulhassanak a gépjárműfecskendővel, ami 2017. október 13-án már Zircen éjszakázott – ismertette a beszerzés történetét ifj. Szelthoffer Ferenc.A gépjárművet egy felújított hidraulikus feszítő-vágó berendezéssel, aggregátorral vehették át. A kötelező honosítási, egyedi használatbavételi eljáráson átment gépjárműfecskendő ma a zirci járáson vonuló egyes számú gépjármű, figyelembe véve teljesítményét, oltó-visszaállító képességét, amellyel kiemelkedik az eddigi gépjárművek közül – értékelt műszaki szempontból is a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, majd köszönetét fejezte ki a köztestület tagjainak az anyagi támogatásért és Kajtár Dávidnak a közbenjárásáért. A 2016-ban elindult gyűjtés kapcsán pedig köszönetet mondott az abban részt vevő társadalmi szereplőknek, az erdőgazdálkodás és a politika területén dolgozóknak.

„Azt kívánom magunknak, hogy az új gépjárműfecskendővel keveset kelljen dolgoznunk, de amennyiben szükség lesz ránk a bajban, mi ott leszünk és segítünk”

– zárta gondolatait a parancsnok.


„Megmenteni az emberi életet, az emberi javakat egy hivatás, amely Isten áldása nélkül nem teljesedhet ki. A gépjárműfecskendő megáldása az azon és azzal dolgozók megáldását is jelenti, hogy a tevékenységük valóban áldásos legyen az emberi élet és az emberi javak megmentésekor”

– mondta Dékány Árpád Sixtus, a ciszterci rend kiérdemesült apátja, imát mondott, s megszentelte az autót.Az ünnepségen a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség elismeréseinek átadására is sor került Igaz Sándor, a szövetség elnöke és ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok közreműködésével. Ajándéktárgyat vehetett át Mátyás Ilona, az ABL-Technik Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Taferner Józsefné, a Zirc-Coop Zrt. elnök-igazgatója, Ambrus Árpád, az Ambisza Építőipari Kft. ügyvezetője, Horváth István, a Vezir-Hús-Coop Kft. ügyvezetője, Áment János, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. dudari telephelyének műszaki vezetője és Szelthoffer Ferenc, a tűzoltó-köztestület elnöke. „Veszprém Megye Tűzvédelméért” Arany-fokozatú kitüntetést adományoztak Csillag Zoltán, a tűzoltó-köztestület alelnöke, Bagi István, a Bagi Kft. tulajdonosa és Kajtár Dávid részére.


Korszerű gépjárműfecskendőhöz segítette hozzá szülővárosát Kajtár Dávid finnországi önkéntes tűzoltó – távollétében édesanyja vette át a kitüntetést


Az ünneplők ezt követően átsétáltak a ciszterci bazilikába, ahol Sixtus apát celebrált ünnepi szentmisét.Az ünnepség állófogadással zárult, pohárköszöntőt mondott Ottó Péter polgármester.

Kelemen Gábor