A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az orvosi ügyelet zavartalan biztosításáról döntött a társulás

Május 1-től külső egészségügyi szolgáltató bevonásával kerül ellátásra a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet azokon a napokon, amikor a háziorvosok azt valamilyen oknál fogva nem tudják biztosítani. Erről is döntött a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa áprilisi ülésén.


Mint arról már többször beszámoltunk,

a jelenleg a társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ keretei között működő Központi Orvosi Ügyeletet az idei évtől az Országos Mentőszolgálat látja majd el, erre azonban várhatóan csak ősszel kerülhet sor.


Már az elmúlt időszakban sem volt zökkenőmentes az ügyeleti ellátás, április hónapban például két olyan nap is volt, amikor csak nagy erőfeszítések árán sikerült azt megoldani. Ennek elkerülése érdekében döntött úgy a társulás, hogy

külső egészségügyi szolgáltató közreműködésével látja el a feladatot abban az időszakban, amikor végképp nem sikerül háziorvost biztosítani az ügyeletre.

Az OMSZ még nem vette át az orvosi ügyeleti ellátást, ezért a társulás kénytelen volt döntéseket hozni ezzel kapcsolatban

Kidolgozásra és elfogadásra került egy ügyeleti beosztási elv is annak érdekében, hogy minél ritkábban kelljen igénybe venni a külső szolgáltatót.

Lényege, hogy a háziorvosoknak havi szinten legalább 32 órás ügyeletet kell vállalniuk egy táblázatban rögzített módon. Akinek erre az időtartamra vonatkozóan egy adott hónapban nem szerepel a neve az ügyeleti táblában, belekerül egy „kalapba” és a kisorsolást követően beosztásra kerül a még hiányzó időszakra. Amennyiben a háziorvos ennek ellenére sem gondoskodik az ellátásról és a helyettesítéséről sem, külső szolgáltató kerül bevonásra, de az emiatt felmerülő többletköltség azt a tagönkormányzatot terheli, melynek háziorvosa nem látta el a feladatot.


Az ügyeletben közreműködő asszisztensek, gépkocsivezetők tizenöt százalékos óradíjemeléséről is döntött a társulási tanács.


Ottó Péter elnök hangsúlyozta, hogy

elsősorban saját erőforrásokra alapozva kell átvészelni ezt az időszakot, ezért köszönetét fejezte ki azoknak a háziorvosoknak, akik eddig részt vettek az ügyeleti ellátásban és akikre most, illetve a továbbiakban is lehet számítani a sürgősségi feladatban.


A társulási tanács tudomásul vette a Központi Orvosi Ügyelet 2022. évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót is, melyből kiderült, hogy

az ügyelet egészéves forgalma 2377 eset volt, amely valamivel több, mint az előző évi esetszám.

Már az elmúlt évben is nehézségekbe ütközött az ügyeleti rend megszervezése, de ekkor még sikerült minden nap megoldani a munkát a járás területén működő háziorvosokkal.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló is elfogadásra került.


A nagy részben az állami támogatásokkal kapcsolatos év végi előirányzat korrigálások és rendezések miatt módosított tavalyi költségvetést is jóváhagyták a tagönkormányzatok. A társulás összevont költségvetési főösszege 6 730 241 forinttal emelkedett, így az 293 145 338 forintban rögzült.


Kelemen Gábor