A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az orvos, aki testben és lélekben is gyógyított

Búcsút vettünk dr. Szántó József nyugalmazott körzeti orvostól, Zirc város és Borzavár község díszpolgárától.


Emberek sokasága rótta le kegyeletét a zirci bazilikában tartott gyászszertartáson, fehér rózsák csokra vette körül a Doktor Úr keretezett fotóját, egy szál gyertya világított meg egy hosszú, példás életutat.


Dr. Szántó József lelki üdvéért Csécs Dániel plébános atya mutatott be szentmisét, majd a város képviseletében Ottó Péter polgármester mondott búcsúbeszédet. A gyászszertartáson közreműködött Kapitány Dénes orgonaművész.

Csécs Dániel plébános gyászmiséje a zirci bazilikában

„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.”

– Szabó Magdától vett idézettel köszöntötte a gyászoló hozzátartozókat és a búcsúzó közösséget városunk vezetője, majd hozzáfűzte: – Nehéz a búcsúzás, de sajnos az elmúlás is az élet része, és az előbb-utóbb mindannyiunkat utolér. Dr. Szántó József doktor úr ezt hivatásából adódóan a legtöbbünknél sokkal jobban tudta, s amikor majd egy évvel ezelőtt 95. születésnapja alkalmából köszöntöttük otthonában, olyan természetességgel beszélt róla, ami nagyon kevés ember esetében tapasztalható meg. Nem várta, de nem is tartott tőle, tudta, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor megszűnik tér és idő, és egy egészen más dimenzióban folytatja a porhüvelyétől megszabaduló lélek az útját.

A város és a térség lakóinak képviseletében Ottó Péter polgármester búcsúzott dr. Szántó Józseftől

„Vannak emberek, akiket megismerünk, hatással vannak ránk, s valami belőlük fakadó, megfoghatatlan és megmagyarázhatatlannak tűnő szelíd erővel, az intellektus és a szeretet harmonikus, önzetlen és feltétlen erejével formálnak, alakítanak bennünket. Nem harsányan vagy hangos szóval, hanem türelemmel, egy-egy bátorító mosollyal, soha nem bántó, de mindig őszinte emberi gondolatokkal. A köztiszeletben álló Szántó házaspárt, Jóska bácsit és Csöpi nénit, az ORVOS-t és a PEDAGÓGUS-t nagyon sokan így ismerjük. Betegeik és tanítványaik ezreinek adták át szeretetükkel is erősített, kiemelkedő szakmai tudásuk legjavát, hogy azok testben és lélekben gyógyuljanak, tudásban és pozitív érzésekben gyarapodjanak. Hogy mi a titkuk? Lehet valaki kitűnő szakember, zseniális tudós, a munkájában megszakadni kész dolgos ember, ha nem képes a szívét is adni ahhoz, amit csinál, csak a felszínt karcolgatja, s nem alkot az emberi emlékezet márványába vésett maradandót.


Néhai dr. Szántó József ott van mindannyiunk fényes, szelíd és ragyogó emlékezetében. Élete nemcsak a rendelési időn belül szólt az emberek szolgálatáról, hanem azon messze túlmutatóan is. Ő még ahhoz a régi, klasszikusok írásaiból feltűnő orvosgenerációhoz tartozott, akiket bármikor hívhattak, s ő akár gyalog, kerékpárral, lovas kocsival, később személygépkocsival, időnként szélsőséges időjárási körülmények közepette vagy lehetetlen útviszonyok ellenére is sietett a segítségre szoruló betegekhez. Tette ezt hivatástudatból és az emberek iránti feltétlen szeretettől vezérelve.


Zirc és Borzavár díszpolgár orvosa több mint négy évtizedes, embereket szolgáló, testben és lélekben is gyógyító tevékenységét követően is aktív közösségi ember maradt, aki kedves feleségével együtt szinte minden helyi ünnepségen, eseményen, rendezvényen jelen volt. Élete utolsó pillanatáig érdeklődő és tájékozott volt a város dolgai felől, nagyvonalú támogatója az általa fontosnak tartott kezdeményezéseknek, civil szervezeteknek, önzetlen segítője a rászorulóknak. Soha nem a saját szerepét helyezte az előtérbe, mert nem a személyét tartotta fontosnak, hanem a célt, aminek a megvalósulásához hozzájárult.


Dr. Szántó József élete példa lehet mindannyiunk előtt. Búcsúzzunk tőle az általa nyert szeretettel szívünkben, örök emlékét megőrizve. Doktor úr, nyugodjék békében!”

Dr. Szántó József Stark József néven született 1926-ban. A borzavári elemi iskola elvégzése után Veszprémben, a piarista gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait az orvosi egyetemen folytatta. Azt követően, hogy diplomáját 1952-ben átvette, katonai behívót kapott, s több mint négy évig szolgált orvosként a hadseregben. Leszerelése után került a zirci kórházba, először a sebészeten, majd a belgyógyászaton dolgozott segédorvosként. Körorvosi feladatokat hivatalosan 1958-tól végzett. A zirci napi rendelések mellett ellátta Borzavár, Porva és a környékbeli puszták lakosságát is. Látogatta az ott fekvő betegeket, gyerekeket, iskolaorvos is volt. A gyógyító munka mellett elsősegélynyújtó tanfolyamokat is tartott, megszervezte az egész járás hétvégi orvosi ügyeletét zirci székhellyel. A járás megszűnésekor ügyvezető főorvosnak nevezték ki. 1990-ben vonult nyugdíjba. Magas szintű szakmai munkáját országos szinten is elismerték, számos kitüntetés fémjelzi orvosi pályafutását. Zirc városa az elsők között tüntette ki díszpolgári címmel 1990-ben, 2015-ben a szülőfaluja, Borzavár község is díszpolgárává avatta. Dr. Szántó Józsefet Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti.


Kelemen Gábor