A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az orvos, aki nemcsak gyógyított, hanem épített is


A „Zirci Erzsébet Kórházért” emlékérem kitüntetést vehette át dr. Horváth Sándor, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet osztályvezető főorvosa az egészségügyi intézmény Semmelweis-napi ünnepségén.


A kórház által alapított, adományozott és harmadik alkalommal átadásra kerülő a „Zirci Erzsébet Kórházért” emlékérem olyan személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez és jó hírnevének gyarapításához.


Dr. Horváth Sándor Árpád osztályvezető főorvos, sebész, traumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos 1952-ben született Budapesten. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1980-ban, s ettől az évtől a zirci kórház sebészeti osztályának a dolgozója lett. Folyamatosan képezte magát: általános sebész, baleseti és mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát is tett.

Dr. Horváth Sándor osztályvezető főorvos a „Zirci Erzsébet Kórházért” emlékérem kitüntetéssel


Méltatásában elhangzott, hogy a helyi baleseti sebészeti ellátásból is tevékenyen kivette a részét. Rövid ideig a MÁV Kórház érsebészetén, majd Hartán háziorvosként töltötte be hivatását. 1990-től folyamatosan a zirci kórház javára fordítja szakmai tudását, tapasztalatát, a legnehezebb időkben is kitartott az intézmény mellett, a válságos időszakban igazgatói tisztséget is betöltött.


Megérezve a változás szükségességét, politikai befolyását is felhasználva magas szintű mozgásszervi rehabilitációs osztályt szervezett, melynek 2022. június 30-ig vezetője volt.


Dr. Horváth Sándor több mint négy évtizedes munkásságából kiemelték, hogy

maradandó értéket teremtett Zircen, az intézményben általa létrehozott osztályt az Észak-nyugat Dunántúli Régió legjobbjává választották, országos ismertségre és elismertségre tett szert.


Még a díjátadót megelőzően a kollégák is kifejezték őszinte elismerésüket, hosszas, szűnni nem akaró taps járta át a kórház parkját a példás szakmai pályafutás ismertetését követően.


A kitüntetést dr. Vermes Tamás, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója adta át.


Az osztályvezető főorvos kétszeresen is nagy megtiszteltetésnek, egyben meghatónak nevezte a kitüntetést,

hiszen elődjei, dr. Monszpart László és dr. Ehrenberger József főorvosok után vehette át azt. Méltatta az őt körülvevő mindenkori kollektívát és a tanítómestereit, akiktől nemcsak a szakma szeretetét, hanem a betegek tiszteletét, az emberséget is megtanulhatta.


Dr. Horváth Sándor két rövidebb kitérővel 1980 óta szolgálta a zirci kórházat, elévülhetetlen érdemei vannak az intézmény fejlődésében

Végül hangsúlyozta, hogy

szerencsésnek érzi magát, mert azt csinálta, amit szeretett, s ami örömet okozott számára.

Nem utolsósorban, hogy részt vehetett a kórház régi és új életében, lehetősége nyílt az intézmény jövőjét újragondolva hozzájárulni annak építéséhez és fejlődéséhez.


Kelemen Gábor