A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az önkormányzat által értékelt laborvizsgálatok


A Semmelweis-nap alkalmából került sor a „Zirc Egészségügyéért” önkormányzati kitüntetések átadására. Az idei évben a zirci laboratórium három dolgozója vehette át az elismerést a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által szervezett ünnepségen.


„Vannak munkakörök, ahol a felelősség jóval nagyobb a megszokottnál. Így van ez az egészségügyi dolgozóknál, akik munkájuk során nem csak a saját életükre és egészségükre kell, hogy fokozottan vigyázzanak, de a hozzájuk segítségért fordulókéra is. Feladatuk száz százalékos figyelmet és precizitást követel éjjel és nappal. A legnehezebb dolgok közé tartozik az emberek életének, egészségének az óvása, védelme, illetve az élet mentése. Egy apró figyelmetlenségnek, egy rossz mozdulatnak bármikor súlyos, akár életet követelő következménye is lehet. Ilyen feltételek mellett kell nekik napról napra helytállni, megértőnek és türelmesnek maradni a sokszor embert próbáló helyzetekben is” – mondta méltatásában Varga Zita, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke,

majd köszönetét fejezte ki az odaadó, áldozatkész munkáért.

Varga Zita bizottsági elnök méltatása, mellette Hellebrandt Ferenc alpolgármester


A kitüntetett személyekkel kapcsolatban a javaslattevők tapasztalataira és a betegek véleményére hivatkozva a bizottsági elnök úgy fogalmazott:

„Mindig kedvesek, szolgálatkészek, ügyes kezűek és korrektek. Odaadó, lelkiismeretes munkájuk, szakmai hozzáértésük, feszített munkatempójuk miatt megérdemlik, hogy Zirc Egészségügyéért kitüntetésben részesüljenek”.

Majd ezt követően egyenként is méltatta a munkatársakat.


Csatár Judit Zircen született, 1991-ben végzett a Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolában. Eleinte a zirci kórházban osztályon dolgozott, majd a laboratóriumban folytatta munkáját. A labor helyi vezetője, aki kitartó lendülettel, elkötelezettséggel végzi mindennapi tevékenységét. Szervezi a zirci és a kistérségi lakosság számára a háziorvosi rendelőkben történő vérvételt, szoros és jó kapcsolatot ápol a kórház munkatársaival, a háziorvosi praxisokkal és a betegekkel. Szakmai munkája mindig precíz és betegorientált.


Baltáné Hédl Edina Zircen született, iskoláit is itt végezte. A III. Béla Gimnáziumban érettségizett, ezt követően a kilencvenes évek közepétől a zirci laborban dolgozik. A munka mellett laboratóriumi szakasszisztensi tanulmányokat folytatott. Munkáját a türelem, szerénység, precizitás jellemzi. A betegekkel minden esetben empatikus és kedves.


Kustánné Katzer Beáta is Zircen született, itt végezte az általános iskolát. Veszprémben, az Ipari Szakközépiskolában vegyész-technikusi képesítést szerzett. 2002 óta dolgozik a laborban, munka mellett szakasszisztensi tanulmányokat folytatott. Munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi, szem előtt tartva a minőségre való törekvést a betegek érdekében.

A „Zirc Egészségügyéért” kitüntetésben részesülők az elismerő oklevéllel munkahelyükön. Balról jobbra: Kustánné Katzer Beáta, Baltáné Hédl Edina, Csatári Judit


Az elismerésben részesülő személyek munkahelyéről is részletesen beszélt a bizottsági elnök. Megtudtuk, hogy a labor több névváltáson is átesett az idők során, 1998-ig volt a zirci kórház fenntartásában és működtetésében. Kiemelte, hogy minden tulajdonosváltás új vezetési szemlélettel, újabb vizsgálati panelekkel, felszereléssel, kihívásokkal szembesítette az ott dolgozókat. A labor munkáját költözés miatt is több alkalommal át kellett szervezni, előbb a régi SZTK épületében dolgoztak, majd 2010-ben a rehabilitációs osztály földszintjére költöztették őket, végül a jelenlegi járóbeteg-ellátó központ földszintjén kaptak elhelyezést.

„A többszöri tulajdonosváltás és költözés miatt újra kellett gondolni a labor tevékenységét, a betegellátási folyamatokat, melyeket Judit és csapata – mondhatnám a törzsgárda –nagyszerűen megoldott”

– hangsúlyozta Varga Zita, majd Hellebrandt Ferenc alpolgármesterrel együtt átadta az elismerő oklevelet és a virágot a munkatársaknak.


Összeállította: Kelemen Gábor