A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az oktatás javára fordította termelői tapasztalatát


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Berkesi József, a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium oktatója.


A kitüntetés átadására Zirc város pedagógusnapi ünnepségén került sor. A kitüntetésben részesülő személyt Horváth Attila, a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény-vezetője méltatta, az elismerő oklevelet pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.


Berkesi József a gépi forgácsoló és esztergályos szakma megszerzését követően a Bakony Termelőszövetkezet gépészeti melléküzemágában kezdte meg pályafutását.

A munka mellett érettségizett, majd tett szert gyártásvezető technológus végzettségre, és a CNC technológia bevezetésében is jelentős szerepet vállalt.

A technológia folyamatos és gyors fejlődése miatt elengedhetetlen volt, hogy szakmai tudását folyamatosan fejlessze, naprakészen tartsa. A termelőszövetkezetek átalakulásával egyidőben a melléküzemi tevékenységek is a háttérbe szorultak, így lehetőséget keresett szakmai tevékenységének további folytatására.

Berkesi József a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

Közel negyven év termelésben szerzett tapasztalattal 2011-ben szakoktatóként folytatta munkáját a Reguly Antal Szakképző Iskolában. Az itt eltöltött több mint tíz év során számos tanulónak sikerült átadnia a több évtizedes szakmai tevékenység alatt szerzett tapasztalat ismeretanyagát. Mind a tanulókkal, mind az oktatói testülettel megtalálta a megfelelő hangot.


Az iskolában nagy hagyományokkal rendelkező gépi forgácsoló szakma fejlődése elengedhetetlenné tette a CNC technológia bevezetését is. Az új gépek beszerzésében, üzembehelyezésében és a gyakorlati képzésbe való bevonásában jelentős részt vállalt.

Horváth Attila tagintézmény-vezető mutatta be Berkesi József kiemelkedő szakmai munkáját


Oktatói pályája során kezdetektől fogva részt vett a szakmai vizsgáztatásban, ehhez kapcsolódóan folyamatosan készítette a gyakorlati vizsgafeladatok dokumentációit. Az intézmény esti felnőttképzésében is részt vállalt. Szakmai képzettségének köszönhetően más iskola is felkérte az oktatásban való közreműködésre, gyakorlati vizsgák lebonyolítására.


Munkája részeként rendszeresen készítette fel a tanulókat különböző szakmai versenyekre, akik szép eredményekkel adtak tanúbizonyságot az iskolában folyó minőségi képzésről.


Szerk.: Kelemen Gábor