Az iskola lépcsőjén együtt szavalták a Nemzeti dalt


Rendhagyó módon, interaktív játékokkal idézték meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékét a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. Képriportunk következik az alsó tagozat programjáról.


Piros-fehér-zöld színekbe öltözött az iskola, dekoratív alkotások díszítették a folyosót, az osztálytermeket, az egyik ablakban Petőfi Sándor éppen a Nemzeti dalt szavalta.A Tizenkét pont is elhangzott, mégpedig Szőnyegi János igazgató-helyettes olvasta be az iskolarádióba, és jól hallatszott, ahogy a diáksereg éljenző üdvrivalgásba tört ki az egyes követeléseket követően, mindenben teljes egyetértésüket fejezték ki a márciusi ifjakkal.Az első és második évfolyamosok kézműves-foglalkozással készültek az ünnepre, míg a 2.b osztályosok az egyik osztályteremben gyúrták a mézeskalács-huszárok tésztáját, a diáktársak tanítóik vezetésével elindultak a Március 15. térre, hogy elhelyezzék gondosan elkészített zászlócskáikat, szélforgóikat a történelmi emlékhelyeknél.A harmadik évfolyamosok Francsicsné Gaál Boglárka fejlesztőpedagógus koordinálásában forgószínpadszerűen három állomást látogattak, ahol különböző feladatok vártak rájuk, természetesen valamennyi az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődött. Így például verset kellett kiegészíteni hiányzó magánhangzókkal, kokárdák készültek filcanyagból, igaz-hamis állítások közül kellett kiválasztani a helyeset, puzzle-t raktak össze, és óriáskokárda is készült tenyérlenyomattal.A negyedik évfolyamosok a Pilvax Kávéházban gyülekeztek és Landerer Nyomdáját is útba ejtették. Hasonló feladatok vártak rájuk, mint harmadik évfolyamos társaikra, annyi különbséggel, hogy ők már a csatatérre is kiléptek: próbára tették ügyességüket a harc mezején, és célzó tudásuknak köszönhetően sorba dőltek le a barikádokról a császári katonák. A negyedik évfolyam programfelelőse Horváthné Márkus Zsuzsa fejlesztőpedagógus volt.Miközben zajlottak a forradalmi események, kisültek a 2.b-s kisdiákok mézeskalács-huszárai.A diákseregek visszatértek a Március 15. térről a Köztársaság utcába, újra együtt volt mindenki. Felsorakoztak az iskola lépcsőjére, s pedagógusok, diákok zászlókat lengetve, óriáskokárdákat kiterítve a szélbe, közösen szavalták, hogy „Talpra magyar, hí a haza!”.
Cikk: Kelemen Gábor

Videó: Borsos-Rottenbücher Anita