A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az esélyegyenlőség elkötelezett híve


A Veszprémi Tankerületi Központ az oktató-nevelő munkában több évtizeden át kifejtett áldozatos és eredményes munkájáért Zirc járás intézményeinek pedagógusai közül 2020-ban Lámpás-díjban részesítette Pergerné Gasparics Ágnest, a nagyesztergári Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető-helyettesét.


A Veszprémi Tankerületi Központ által 2019-ben alapított díj – melyet Gárdonyi Géza kisregényéről, a néptanítókról szóló Lámpásról neveztek el – a kevésbé látványos, de annál nehezebb pedagógusi munka elismerésére szolgál. Az átadásra Zircen, a Városházán került sor a Pedagógusnaphoz kapcsolódóan, a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerésekkel együtt.


Pergerné Gasparics Ágnes a főiskola elvégzése után a Nagyesztergári Általános Iskolában kezdte pedagógusi pályáját, és a mai napig itt neveli, tanítja az alsós kisdiákokat. Tanulmányait azonban nem hagyta abba: 1996-ban német nyelvoktató tanító, majd 1998-ban felsőfokú drámajáték-vezetői szakképesítést szerzett. 2013-ban közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát tett. Számtalan továbbképzésen való részvétellel, önképzéssel törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére.

Pergerné Gasparics Ágnes a „Lámpás”-díjjal a zirci Városházán

"Az oktatás-nevelés területén az esélyegyenlőség megteremtésének elkötelezett híve, aki minden igyekezetével azon dolgozik, hogy a tehetséges diákokat versenyeken, pályázatokon való részvételre készítse fel, a tanulásban lemaradókat pedig felzárkóztassa. Diákjaiban az értéket, a tehetséget keresi, fejleszti."


Átlagon felüli munkabírása, jó szervezőkészsége – a tanítás-nevelés mellett – kirándulások, műsorok, versenyek, vetélkedők szervezésében, pályázatok írásában, iskolai dokumentumok elkészítésében is megnyilvánul. Mindezt kezdetben osztályfőnökként, majd munkaközösség-vezetőként, diákönkormányzatot segítő pedagógusként, 2013-tól pedig intézményvezető-helyettesként teszi.


Az elmúlt 30 évben pedagógiai és vezetői munkájában az elsődleges hangsúlyt a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése kapta. Ennek érdekében tapasztalatát, tudását mindig szívesen osztja meg kollégáival, segíti, támogatja szakmai munkájukat, előrehaladásukat.


Az elismerésben részesülő pedagógus méltatását Varga Zita ismertette, a kitüntetést pedig a Veszprémi Tankerületi Központ részéről Szauer István igazgató és Hontai-Cziráki Marianna szakmai igazgatóhelyettes adta át.


Összeállította: Kelemen Gábor