A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az átalakuló világban is szellemi támpont


– Széchenyi életműve ezen átalakuló világban is nyújt olyan szellemi támpontokat, melyeket az ember neveltetésénél fogva magával hoz és használ.


Egervölgyi Dezső hangsúlyozta ezt a gróf Széchenyi István halálának 162. évfordulójára emlékező ünnepségen, Zircen, a Március 15. téren. Hozzátette, mindig voltak Széchenyi-tisztelők, munkáinak ismerői, akik óvták a parazsat a hamu alatt, és amikor lehetett, átadták a zászlót azoknak, akikben maradt hit, nemzettudat, erkölcs, és önzetlenség a tevékenységhez.


Széchenyi a könyveivel és egyéb tevékenységével egy rendezett világ alapjait foglalta össze, melyet úgy hívtunk, hogy Reformkor, ugyanakkor feltette a kérdést az ünnepség szónoka, hogy mi marad a régi világrendből? Ezért is ajánlotta a legnagyobb magyar egyik legnagyobb művét, a Hitelt mindenkinek a figyelmébe, amely szerinte a prófétai ihletettségét bizonyítja.


Először a „honunk szebb lelkű asszonyainak” címzett sorokat tolmácsolta, melynek kapcsán kifejtette: – Ha az Újszövetség az emberiség megmaradásának könyve, akkor Széchenyi munkái a magyarság hasonló jelentőségű könyvei. Az olvasó akaratlanul is párhuzamot von a Hitel ajánlása és Szent István ajánlása között: államalapító királyunk felajánlja az országot jelentő Szent Koronát Szűz Máriának, az ország, a nemzet megmaradása érdekében. Széchenyi felajánlja munkáját a magyar anyáknak, ami szintén az ország érdekét szolgálja. Mindkét „ajánlás” szimbolikus, de mögötte ott van a megmaradás, a felemelkedés lehetősége, mert a szellem, a nemzet géniusza veszi át a felajánlást. Szebben nem lehetne szólni a család fontosságáról.

Egervölgyi Dezső emlékezett Széchenyire és a jelenünkre is kiható életművére halálának évfordulóján


Egervölgyi Dezső idézett Széchenyi István 1846-os akadémiai beszédéből is. „A hazaszeretet azon szent láng, melyet, bármily gyermeki érzelemnek gondolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a földön eredetét.” Majd elhangzott még egy idézet a gróf szobránál: „A legjobb, legokosabb emberek, akik addig a földön éltek, mind megvallják, hogy magasztosabb vallás az emberfajt még nem világosította fel és létének céljaival jobban meg nem ismertette, mint a keresztény hit; mert mindenekfelett szeretetet hirdet.”

A szónok hozzáfűzte,

a ma hívő és gondolkozó ember szabadon állíthatja sorba ezen idézetekből kiolvasható jelentést: Isten, Haza, Család. Vagy Isten, Család, Haza. A sorrend mindegy, de a lényeg a hármasság marad, a mi megmaradásunk. „Tegyük magunkévá az idézetek belső tartalmát, mert születésük nemzeti ihletés!”

– zárta emlékező gondolatatait.


A Zirci Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör Zirci Csoportjának közös szervezésű megemlékezésén Bittmann Károly köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepség végén az emlékező szervezetek elhelyezték koszorúikat gróf Széchenyi István szobránál.

Ottó Péter polgármester főhajtása gróf Széchenyi István szobránál

A Zirci Országzászló Alapítvány részéről Máj János elnök és Bittmann Károly titkár helyezte el a koszorút


Kelemen Gábor