A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az állam működteti jövő évtől az oktatási intézményeket


Az eddig a város által működtetett két oktatási intézmény, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. január 1-től állami vagyonkezelésbe kerül.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi ülésén tárgyalta és jóváhagyta azt a szerződést, amely az önkormányzati ingatlanok és az intézmények feladatellátásához kötött ingóvagyonnak a Veszprémi Tankerületi Központ részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szól.

Az iskolai konyha, valamint az étkeztetés megszervezéséhez szükséges helyiségek nem kerülnek átadásra, és az önkormányzat vagyonkezelésében maradnak az intézményekben megvalósított napelemes energetikai beruházások. Módosul a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Tenisz Klub SE között megkötött haszonkölcsön-szerződés is, így a teniszpályák működtetéséhez szükséges feltételekről, a létesítménynek a gimnázium diákjai számára történő biztosításáról a jövőben már nem az önkormányzattal, hanem a Veszprémi Tankerülettel kell a sportegyesületnek megállapodnia.

A jövő évtől állami vagyonkezelésbe kerülnek az eddig az önkormányzat által működtetett oktatási intézmények. Háttérben a gimnázium és az általános iskola „F” épületének egy része. A teniszpálya működtetési feltétele is a Veszprémi Tankerület kompetenciájába tartozik majd január 1-től (Fotó: archív)

Nem emelkednek a jövő évtől a nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, és csakugyan változatlanok maradnak a vendégétkeztetés térítési díjai

– döntött a testület. Eredménytelennek bizonyult a Zirc város közigazgatási területén menetrend-szerinti autóbuszjárattal végzett helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat. A helyi járattal kapcsolatos másik napirend keretében a jelenleg a szolgáltatást végző ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. első féléves beszámolójával kapcsolatban több „kérdőjel” is felmerült, így a testület a januári ülésre a felmerülő kérdések tisztázásával újrakéri a számadást a szolgáltatótól, és egyelőre nem járul hozzá az üzemeltetési veszteség kompenzálásához.

A képviselő-testület eredménytelennek minősítette a helyi járati szolgáltatás elvégzésére kiírt pályázatot


Elfogadta a képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-, Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakmai programját. Az új intézmény 2017. január 1-jén kezdi meg működését, a vezetői feladatok ellátásával pedig ideiglenesen Nagyné Fáró Katalint bízta meg a testület novemberi ülésén. Költségvetési terv készült a jövő évi Bakonyi Betyárnapok és a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény egyéb, turisztikai célt is szolgáló rendezvényeire vonatkozóan. A képviselő-testület az intézményvezető által elkészített terv alapján döntött, hogy a turisztikai vonzerővel bíró programok támogatását 2017-ben 4,5 millió forintban állapítja meg. Rendezvénynaptár is készül a turisztikai szempontból jelentősebb programokról, a kiadvány elkészíttetésére bruttó 600 000 forintot szavazott meg a testület a közművelődési intézmény részére.


Projekt-terv készült a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója részéről Zirc város történeti kutatásaival kapcsolatosan. Erre a munkára egy fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát már korábban biztosította az önkormányzat, és most döntött a testület, hogy a jogviszonyt határozatlan idejűvé módosítja. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a városvezetés fontosnak érzi, hogy a közeljövőben végre elkészüljön egy a településünk történetét bemutató munka.


Új utcanevek tűnnek fel városunk térképén.

A Központi Címregiszter előírásai alapján kellett az önkormányzatnak elkeresztelnie az utcanévvel nem rendelkező közterületeket. Zirc-Tündérmajorban két ilyen utca is volt, az egyik a Kápolna, a másik az Esterházy nevet kapta az ott élő lakosok véleményének figyelembevételével. Az Erdőalján, a Szeptember 6. és a Hűség utcák közötti anonim köz pedig az „Álmos” nevet viseli a jövőben a képviselő-testület döntésének értelmében.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés is született. Horváth László képviselő, gazdasági tanácsnok mondott le tiszteletdíjáról, 115 000 forint összeggel támogatva az Öreg-Bakony Barátai Egyesületet.


Kelemen Gábor