A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Átmenetileg a Damjanich utcába költözik az idősellátás


Fejlesztik a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Bajcsy-Zsilinszky utcai épületét, így a telephely átmenetileg a Damjanich utcába költözik. A szociális étkeztetés ellátása a megváltozott körülmények között nehézkesebb lesz, de továbbra is megoldják.


Zirc Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül pályázatot nyújtott be a TOP-4.2.1-15. „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra. A pályázat sikeres volt, amelynek keretében megtörténik a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Bajcsy-Zsilinszky u. 9. szám alatti épületének átalakítása. A munkaterület átadása augusztus végén megtörtént, és rögzítésre került, hogy balesetvédelmi, munkaszervezési okokból az intézmény szeptember 15-ig kiköltözik az épületből.


Annak érdekében, hogy a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ feladatellátása folyamatos legyen, és az ellátás utáni normatív támogatásokat igénybe tudja venni, az intézmény vezetője, Nagyné Fáró Katalin azzal a kéréssel fordult Zirc Városi Önkormányzathoz, hogy biztosítson számukra térítésmentesen egy ingatlant, amelyet a kivitelezés időtartama alatt tudnak használni. A képviselő-testület szeptember 10-ei rendkívüli ülésén döntött, hogy a posta fölötti, Damjanich u. 1/B. szám alatt található 59 négyzetméter alapterületű lakást ingyenesen használatba adja az intézménynek az átalakítási munkák időtartamára.


Nagyné Fáró Katalin intézményvezető mutatja az önkormányzat által térítésmentesen használatba adott épületrészt, amely a fejlesztés időtartamára az idősellátás központja lesz, az ebédbefizetésre is itt lesz lehetőség


A Bajcsy-Zsilinszky utcai épület az idősellátás központja, ahol a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, illetve az idősek nappali ellátása zajlik, valamint nyitva álló helyiségként a közösségi pszichiátriai ellátás folyik. Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmondta, az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott Damjanich utcai épületbe az irodák fognak költözni, az ebédbefizetésre és egyéb hivatalos ügyek intézésére is itt lesz lehetőség. Az intézményrész elérhetősége 06-20-421-3722, ha bárkinek kérdése merülne fel.


Az ideiglenesen megváltozó körülmények között némi nehézséget jelent számukra – rajtuk kívül álló okok miatt – a szociális étkeztetés, hiszen egyrészt kiszállították az ételt, másrészt elvihették az Idősek Otthonából, illetve helyben étkezhettek. A kivitelezési munkák idejére csak a kiszállítás marad, mert a helyben történő étkezésre és az ebéd átadására helyhiány miatt nem lesz lehetőség. Az ebéd adagolása az önkormányzati konyha leterheltsége miatt hosszabb időt vesz igénybe, ezért elképzelhető, hogy a kiszállítást illetően lesznek időbeli csúszások. Az intézmény vezetője éppen ezért minden érintettől türelmet és megértést kér.


Az idősek számára szervezett programoknak biztosított lesz a hely a közművelődési intézményekben, illetve az Ady Endre utcai bázisépület csoportszobájában. A kiküldött meghívón mindig jelezni fogják majd, hogy a soron következő programra hol kerül sor. Az Idősek Otthona Bajcsy-Zsilinszky utcai épületének kivitelezési munkái várhatóan 2019. április 30-ig tartanak, ezt követően egy megújult helyen folytatódhat az idősellátás.

Kelemen Gábor