A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Amikor nem kell menteni, csak ünnepelni és emlékezni


Korszerűbb gépjárműfecskendővel gazdagodott a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság


Széleskörű társadalmi összefogás eredményeként, ünnepélyes keretek között vehette át a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság új gépjárműfecskendőjét. Csapatzászló átadására is sor került, a laktanya pedig az egy évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt Németh Tamás tűzoltó-ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori igazgatójának nevét vette fel.


Valahogy más volt ez a vasárnap, mint az összes többi, és nem azért, mert május 1-jére esett. Felemelő ünnepség részesei lehettünk, ahol ünneplésnek és emlékezésnek egyaránt jutott hely. A laktanya udvarán kék egyenruhások álltak sorfalat, zászlótartó tűzoltók sorakoztak az épület előtt, a homlokzaton fehér lepel takart egy örökre emlékezetünkbe vésett nevet. Amikor a HM Légierő Zenekara a Himnuszt kezdte játszani, a katasztrófavédelem képviselői egyszerre tisztelegtek…


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság szer- és csapatzászló-átadó, valamint laktanya-névadó ünnepségén dr. Lóderer Éva, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott hivatalvezetője köszöntötte a vendégeket, majd sorra kérte fel az elöljárókat ünnepi beszédük megtartására.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője először is az édesanyákat köszöntötte, hiszen május első vasárnapját mutatta a naptár lapja, amikor az ünnepségre sor került. Felhívta a figyelmet arra, hogy közeleg Szent Flórián Napja, amikor a tűzoltók ünnepelni szoktak, azonban hangsúlyozta: ez az ünnepség most egy fontos társadalmi összefogásra is rámutat: az egyház, az önkormányzatok, társadalmi és gazdálkodó szervezetek mindannyiunk biztonságának érdekében összefogtak.


Megemlékezett kollégájáról, Németh Tamásról is, „akinek az emlékét ápolják a tűzoltók, s méltó arra is, hogy emléket állítsunk neki az épület falán”. A tűzoltók védőszentjéről pedig úgy fogalmazott: Szent Flórián arra tanított minket, hogy az áldozatkészség, áldozatvállalás mindannyiunk feladata. A hétköznapok során mi is hozunk áldozatokat, amit talán észre sem veszünk, a tűzoltók és a katasztrófavédők viszont ezt az áldozatot hivatásszerűen vallják – mondta térségünk országgyűlési képviselője, és köszönetét fejezte ki azért, hogy „vigyázzák az álmainkat, az értékeinket, az életünket”.


Dr. Bérczi László tűzoltó-dandártábornok elmondta, összesen 60 önkormányzati tűzoltóság működik az országban, és ezek közül kiemelkedik a zirci, hiszen olyan helyen látnak el szolgálatot, ahová a hivatásos erők jóval később érkeznének ki. A gépjárműfecskendőt a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ajánlotta fel, de szükség volt a felújítására, amire gyűjtést kellett szervezni. Példaértékűnek nevezte azt az összefogást, amely ennek kapcsán létrejött.


Megtudtuk, hogy elindul hazánkban egy gépjárműfecskendő-gyártás, amely a hivatásosok mellett az önkéntesek, az önkormányzati tűzoltóságok gépjárműveit is el kell, hogy lássa. Ennek keretében az elkövetkezendő három évben 54 olyan gépjárművet adnak át a hivatásos szolgálatból, amelyet felújítás után tovább lehet használni. A zirci az első ilyen, ezért is nevezte példaértékűnek, hiszen bizonyos önrész mellett egy nagyon jó állapotú gépjárműfecskendőt kaptak.


Németh Tamást is méltatta, az ő hivatástudata kapcsán szintén a „példaértékű” jelzővel élt. A laktanya méltó ahhoz a tevékenységhez, amit ő elvégzett – mondta dr. Bérczi László. Végül gratulált a tűzoltók munkájához és köszönetét fejezte ki a társadalmi összefogásért, amely „azt bizonyítja, hogy az itt élő emberek igen is tesznek és tenni akarnak biztonságukért, saját településükért”.

Dr. Bérczi László tűzoltó-dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője átadja a gépjárműfecskendőt ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok részére. Mellette Dányi Béla tűzoltó-ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója gratulál


Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok hálacsokorba fűzte beszédét. Köszönetet mondott dr. Tollár Tibor tűzoltó-vezérőrnagy, főigazgatónak, hogy egy teljesen felújított gépjárműfecskendőt vehetnek át és állíthatnak szolgálatba. Németh Tamás alapítóelnöknek, akivel tavaly márciusban még közösen kezdtek el egyezetni arról, hogy milyen utat végigjárva lehetne fejleszteni a gépjárműfecskendők átlagéletkorát. Dányi Béla tűzoltó-ezredesnek, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, aki nem csak egyetértett a céljaikkal, hanem megoldásokat is próbált találni a problémára. „Ő volt az, aki leinvitálta egy megbeszélésre dr. Bérczi László tűzoltó-dandártábornokot, országos tűzoltósági főfelügyelőt. A megbeszélésen részt vett Dékány Á. Sixtus főapát és Ottó Péter polgármester, akik biztosítottak a támogatásukról. Ez volt a kezdő momentuma annak a folyamatnak, amelynek végén ez a gépjárműfecskendő itt állhat” – mondta ifj. Szelthoffer Ferenc.


Köszönetét fejezte ki dr. Kovács Zoltán államtitkárnak – aki magánemberként is hozzájárult a korszerűbb gépjárműfecskendőhöz –, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Zirci Ciszterci Apátságnak, magánembereknek, gazdálkodó szervezeteknek és a környező települések önkormányzatainak, továbbá Szelthoffer Ferenc tűzoltó-köztestületi elnöknek, aki rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy a gépjárműfecskendő ezen a napon átadásra kerülhessen egy csapatzászló-átadó, valamint laktanya-névadó ünnepség keretében. Kiemelte az állományt is, akik nem munkahelyi kötelességből, hanem sajátjuknak érezve a céljukat dolgoztak minden nap, és tették hozzá a saját tudásukat ahhoz, hogy az ünnepség méltó legyen a Zirci Önkormányzati Tűzoltósághoz. „Azt kívánom magunknak, hogy az új gépjárműfecskendővel keveset kelljen dolgoznunk, de amennyiben szükség van ránk a bajban, mi ott leszünk, és segítünk” – zárta gondolatait a parancsnok.


– Úgy gondolom, hogy nem a tűzoltóságnak kell köszönetet mondani, hiszen ők szolgálatot teljesítenek, mindannyiunk biztonságát szolgálják, tehát szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani mindenkinek, aki az autó beszerzésében közreműködött – kezdte ünnepi gondolatait Ottó Péter polgármester. Az ünnepség egy másik apropója kapcsán elmondta: a zászló használat több ezer éves történetre tekint vissza, valamikor az ókori Indiában, Kínában használták a harcba vonulók az első lobogókat. A zászló tűzoltással kapcsolatos első magyarországi említése egy Pozsonyhoz köthető feljegyzésben maradt fenn, 1446-ban 45 dénárért vettek, akkor még tűzjelző zászlót. Az ipari forradalmat követően jöttek létre Európa-szerte, így Magyarországon is az első tűzoltóegyletek, tűzoltó egyesületek. Ezek az egyesületek nagyon fontosnak tartották már akkoriban is, hogy ott legyen a lobogó, ami kifejezi az együvé tartozásukat, a hivatásukat, a bajtársiasságot, a bátorságot, a hűséget. A csapatzászló adományozásának mindig méltó alkalma volt egy-egy nevezetes évfordulóhoz való kötődés, egy új szernek az átadása, a tűzoltóságnak valamilyen ünnepe.


– Zircen többféle szempontból is aktuális a helyzet, hiszen új tűzoltószerrel gazdagodott a tűzoltóság, névadó ünnepségre került sor és az elmúlt év decemberében töltötte be a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a tizedik életévét – mondta városunk vezetője, majd a tűzoltóságot alkotó valamennyi önkormányzat nevében, az adományozó Zirc Városi Önkormányzat képviseletében, az „Istennek dicsőség, embernek segítség!” gondolat jegyében átadta a csapatzászlót ifj. Szelthoffer Ferenc részére.


A parancsnok meglobogtatta a zászlót a laktanya előtt, majd továbbadta a tűzoltócsapat egyik oszlopos tagja, Diósi Tamás részére. „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!” – fújta a zenekar, amikor az elöljárók, tisztségviselők szalagokat kötöttek a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság csapatzászlajára.

Ezt követően Ottó Péter polgármester és Szelthoffer Ferenc tűzoltó-köztestületi elnök leleplezték a laktanya névadó-tábláját. Földre hullott a fehér lepedő és hosszas taps kísérte az épület homlokzatán előbújó tűzpiros betűket… Dékány Árpád Sixtus, a ciszterci rend főapátja megáldotta a csapatzászlót és a laktanya új nevét, majd szentelt vizet hintett a gépjárműfecskendőre is.Az ünnepségen a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség kitüntetéseket is átadott Igaz Sándor, a szövetség elnökének közreműködésével. Rátkai György a negyvenéves szolgálatáért Szolgálati Érdemrendet vehetett át, míg Fekete István részére – aki már több alkalommal támogatta Zirc és a környező települések tűzvédelmének a fejlesztését – a „Veszprém Megye Tűzvédelméért” elismerés arany-fokozatát adományozták. Tényleg ünnepi lett minden pillanat a Petőfi utcának ennek a kis szegletében. A vendégek meglátogatták az elkeresztelt laktanyát, melynek előterében egy kis múltidézésre is sor került. Majd együtt átvonultunk a bazilikába, az ünnepi szentmisére.


Mindenki nagy meglepetésére behajtott az új gépjárműfecskendő is az apátság udvarára. Ennél már csak az volt nagyobb meglepetés, amikor a volán mögött a ciszterci rend főapátja tűnt fel. Az sem mindenhol fordul elő bizony, hogy egyházi méltóság tűzoltóautóval érkezik misét celebrálni…


A harangok helyett ezúttal a sziréna szólalt meg a két torony közelében, de szerencsére nem vészt jelzett, miképpen a szentélyben az oltár körül felszálló füst sem tűzből eredt: a tömjénfüst az ima és a tiszteletadás szimbóluma. A templomban is először az édesanyákat köszöntötték, rövid műsort adtak a hittanos gyerekek. Megteltek a padsorok, a katasztrófavédelem képviselői, tűzoltók, katonák, rendőrök, az ünnepség meghívott vendégei, helyi lakosok együtt hallgatták a szertartást, jelen volt a ciszterci rend pécsi gimnáziumának egyik osztálya is. Apát úr hálát adott azért az összefogásért, amely a tűzoltóautó érdekében létrejött, továbbá, hogy a laktanya ezentúl Németh Tamás nevét viselheti.


A lélekemelő szentmisét követően az ünnepség résztvevői átsétáltak az Arborétumba.

Az újra zöld ruhát öltő angolkertben sokat kellett gyalogolni, mire végre feltűnt egy kő az apáti úton. Mellette hajszálvékony facsemete készült az életre. Az ezen a napon áldását adó, gépjárműfecskendőt kormányzó, misét celebráló Dékány Á. Sixtus főapát kilépett az érkezők közül, majd így szólt a majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt utolsó földi útjára kísért Németh Tamás emlékhelyénél:


„Amikor az ember fát ültet valakinek az emlékére, akkor ez az örök életnek a földi megjelenítése is egyben. A vérbükk még színében is emlékeztet a tűzoltók egyenruháján, eszközein fellelhető színre. Nem igazán piros, hanem inkább bordó, de azért választottam ezt a bükkfát, mert amilyen kicsi, annál jobban fog majd megerősödni ebben a földben. A fának az erősödése, gyarapodása, egyre terebélyesebbé válása pedig arra emlékeztethet, hogy az egymás iránti szolgálat és jóság hogyan erősíthet minket és hogyan növelheti egy közösségnek az erejét. Nyilván Tamás odafentről majd jobban látja a mi sorsunkat, a mi lehetőségeinket, hiszen abban az állapotban, amibe kerülünk a halálunk után – legalábbis a hívő ember felfogása szerint –, az egy olyan tökéletes helyzet, amire vágyakozni szabad. Nem tudjuk, hogy ez mikor következik be, de az őszinte vágyat tartsuk ébren a szívünkben! Hiszem, hogy ezt az „égig érő fát” mások is megcsodálják, és elgondolkodnak azon, hogy milyen ember is lehetett az, akinek az emlékére ezt ültettük.” A kővel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: az állhatatosságot, a stabilitást, az időtálló jellemet fejezi ki.


A főapát ezt követően egy rövid imádsággal emlékezett meg Németh Tamásról, majd dr. Kovács Zoltán államtitkár, Ottó Péter polgármester és ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok közösen elültették a fát. Az emberek odaléptek a kőhöz, s megálltak előtte egy pillanatra. A modern kor technikai vívmányainak köszönhetően megörökítették, vagy csak emlékeztek a kert vasárnapi csendjében.


Kelemen Gábor