A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Álláspályázat gondozó munkakör betöltésére


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ

pályázatot hirdet

gondozó

munkakör betöltésére

házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátásában


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Pályázati feltételek:

· szociális gondozó és ápoló képesítés

· büntetlen előélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 08. 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Fáró Katalin és Vajcsné Polgár Krisztina nyújt, a 88/414-690-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton és személyesen, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Ady Endre u. 3. vagy elektronikusan a segitokezekzirc@gmail.com címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 07.


Nagyné Fáró Katalin

intézményvezető