A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Állami fenntartásba került a védőnői szolgáltatás

2023. július 1-től törvényi rendelkezés értelmében a védőnői szolgáltatást a vármegyei irányító intézmények tartják fenn. A képviselő-testület júliusi munkaterv szerinti ülésén az állam részére történő átadással kapcsolatos döntéseket is hozott.


A védőnői szolgáltatás Zircen és térségében az önkormányzati társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ keretei között működött eddig.

Ettől a hónaptól a területi és vegyes védőnői szolgálat kerül át az államhoz, az iskolavédőnői szolgáltatás egyelőre marad változatlan formában.


A képviselő-testület által elfogadásra kerültek a Veszprém Vármegyei Cholnoky Ferenc Kórházzal kötendő megállapodások a védőnői tevékenység ellátásáról és a szolgáltatásnak helyet adó ingatlan ingyenes használatba adásáról.


A fenntartóváltás különösebb változást nem eredményez a védőnői szolgáltatás működésében.

A védőnői szolgáltatás székhelye nem változik. Egyelőre csak a földszinti helyiségek kerülnek átadásra (Fotó: archív)

Felülvizsgálta a képviselő-testület a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet.

Hatályon kívül kerül a közterületi parkolóhelyek után fizetendő díjak szabályozása, mert az parkolásról szóló rendeletben történhet. Csökken a tüzelőanyag 21 napot meghaladó közterületen tárolásának a díja. Az autóbusz-pályaudvaron az autóbuszok tárolására vonatkozó szabályozás is egyértelműsítésre került a rendeletben.


A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását egy korábban hozott határozat kiegészítése tette szükségessé, az önkormányzati főépítésznek a megalapozó vizsgálatról és az alátámasztó javaslat részletezettségéről szóló feljegyzése került jóváhagyásra a képviselő-testület által.


A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a rendkívüli ülésen tárgyalható napirendek maximális számának szabályozását.

Az idei évtől július hónapban is tart munkaterv szerinti rendes ülést a képviselő-testület

Pályázati eljárást lefolytatva, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kávézójának üzemeltetésével Vajcs Gábort bízta meg a képviselő-testület azzal, hogy szerződést majd az általa e célból létrehozandó és képviselt gazdasági társasággal kíván kötni.


Azt már korábban elhatározták a döntéshozók, hogy az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények szervezeti struktúrájának felülvizsgálatával külső szakértőt bíznak meg. Az ebből a célból lefolytatott beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánították.


Kelemen Gábor