A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Akinek a tanműhely volt a második otthona

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Rábai József, a Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatója.


Rábai József szakoktató, gyakorlati oktatásvezető 1984-ben kezdte meg munkáját a jogelőd 307. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol előbb 1989-ig dolgozott, majd 1998-ban visszatért a szakképző iskolába, és huszonöt éven át segítette kollégái munkáját, nevelte, oktatta a diákokat.


Sokoldalúságát bizonyítja,

hogy a gépész szakmák felnőtt oktatásában, zöldterület-gondozó, zöldhulladék-hasznosító tanfolyamokon is tanított, a kamarák felkérésére pedig részt vett szakmai vizsgákon és szakértőként a gyakorlati helyminősítésekben is aktív szerepet vállalt.

Rábai József a „Zirc Város Közoktatásáért” szakmai kitüntetéssel a Városházán

Kreatív személyiség, aki mindig törekedett arra, hogy a tanítványaiban meglássa a pozitív tulajdonságokat, és nemcsak meglátta, hanem rendre elő is hívta azokat.

Számtalan versenyre készített fel tanulókat odaadó, önzetlen munkájával, lelkesedésével és magas szintű hozzáértésével. Közel ötven diákja jutott be a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe. Kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően a többségük mentesült a szakmunkásvizsga alól, kitűnő eredménnyel.


A tanműhelyt szinte az otthonaként szerette.

Szívesen töltötte ott az időt és szívügyének tekintett minden feladatot. Nemcsak szakoktatóként és gyakorlati oktatásvezetőként, hanem emberként is mintát mutatott. Vezetése alatt történt meg a műhely lapostetőjének felújítása és a szociális épület magastetős fedése, a fűtés teljes korszerűsítése, az informatikai hálózat és az elektronikai védelmi rendszer kiépítése.

Rábai József szakoktató hallgatja a méltatását, melyet Horváth Attila igazgató ismertetett

A tanműhely vezetése mellett – annak ellenére, hogy nem munkaköri kötelessége – a kezdetektől fogva felvállalta az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményének a gondozását.

Gépészemberként látta a gyűjtemény jelentőségét, értékét, és tanárként kötelességének érezte megóvni azt az utókor számára.

A gyűjtemény látogathatóságát szinte egyedül biztosítja, tanítási időn kívül is fogadja a vendégeket, igény szerint szakvezetést is tart. A gépek szerelésébe, javításába, felújításába bevonta a tanulókat is, akik ezáltal nemcsak hasznos szakmai munkát végeztek, hanem fejlődött a személyiségük is.


Összeállította: Kelemen Gábor