A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Akinek az élete volt a munkája


A városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki az önkormányzat Encz Ilonát, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységvezetőjét. A kitüntetés átadására Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén került sor.


Encz Ilona a munkában töltött éveit bérelszámolóként, majd munkaügyi előadóként kezdte. 1986-ban találta meg azt a hivatását, ami által kiteljesedhetett: a zirci Városi Művelődési Központ munkatársa lett. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette és gyarapította; népművelői tanfolyamot, újságírói stúdiót végzett, művelődésszervező diplomát szerzett, részt vett a legelső hazai ifjúsági referensi képzésen, kulturális menedzser szakképesítésre tett szert.


Közösségteremtő munkája minden generációra kiterjedt: foglalkozott a gyerekek, fiatalok, családok értékteremtő szabadidős programjainak szervezésével, támogatta új közösségek létrejöttét, szoros kapcsolatot ápolt a helyi civil szervezetekkel. Részt vett a városi kábeltelevízió-hálózat kiépítésének koordinálásában, térségi kulturális együttműködéseket kezdeményezett.


Encz Ilona a Pro Urbe Emlékéremmel és az oklevéllel. A civilek is köszöntötték őt kitüntetése alkalmából


1998. január 1-től a Polgármesteri Hivatalban látta el az ifjúsági és civil kapcsolatok referense feladatkört. Elsődleges céljai között szerepelt, hogy segítse a fiatalok közösségi-közéleti szerepvállalásait. Kezdeményezésével alakult meg a „Zirc Városi Ifjúsági Fórum” és az Ifjúsági Önkormányzat, mint a diákok érdekképviseleti-érdekérvényesítő fóruma, valamint a „Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok” csapata. Az ifjúsági szervezetek bevonásával, együttműködésével koordinálta a város gyermek- és ifjúsági szabadidős programjait.


Egyik kezdeményezője és gondozója volt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszernek, Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj-pályázatának és a helyi civil közösségeket támogató önkormányzati pályázati rendszernek. „Az Ifjúságért” Önkormányzati Szövetség több munkacsoportjában dolgozott országos választmányi tagjaként. A Zirci Civil Kerekasztal létrejöttében és munkájában is részt vett.


Az erdélyi Barót és a németországi Pohlheimmel való együttműködések koordinálása és találkozók szervezése mellett aktívan közreműködött a finnországi Nivala várossal kötött testvérvárosi szerződés létrejöttében. Ifjúsági szervezetekkel ápolt nemzetközi kapcsolatai révén több száz zirci fiatal jutott el Európa különböző országaiba és a tengerentúlra.


Munkáját a kétezres évek elejétől az „MHSZ-épületben”, mai Művelődési Házban látta el. Kiemelkedő eredményeket ért el az ifjúsági és közösségi tér folyamatos fejlesztésében, és az ott folyó közösségépítő munkában, a kezdeményezésére létrejött ifjúsági szervezetek aktív közreműködésével. Köztisztviselői munkaköre ekkor már kiegészült az oktatás-közművelődési területek önkormányzati feladatainak ellátásával.


A média területe sem volt ismeretlen számára. Közreműködésével valósult meg az első televízió-műsor Zircen, és a mai napig folyamatosan részt vesz az adás elkészítésében. A Zirc és Vidéke független közéleti lap 1991-es újraindítása után önkéntes szerkesztőségi munkatárs volt, később a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány elnökeként a működtetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot ellátta. Egyik alapítója és elnöke „A BULI’91” alapítványnak, mely az 1991–2015. között megrendezett Pro Urbe-díjas „ZIRCI BULI” – a család és barátság fesztiválja elnevezésű rendezvényt szervezte. A „magyar Woodstock” néven is emlegetett kétnapos, közel húszezres látogatottságú fesztivál a Bakony és a régió turisztikai kínálatának országosan is egyedi színfoltjaként vált ismertté.


Az „A BAKONYÉRT Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 2007. évi alapításának egyik koordinálója, a kezdetektől elnökségi tagja, közreműködött a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésében is. A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek alapító tagja, az Erdélyi Baráti Kör Egyesületnek rendes tagja. 2012-től 2019-ig a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységvezetője volt.


A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Vörös Kálmán önkormányzati képviselő, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át Encz Ilona részére az államalapítás zirci ünnepségén


„Emberi kapcsolataiban mindig harmonikus, kiegyensúlyozott légkör kialakítására törekedett. Munkatársaival szemben határozott, de messzemenően empatikus volt. Feladatait mindig átgondoltan, kellő alapossággal, minden részletre kiterjedően végezte. Hivatása során folyamatosan és fáradhatatlanul kereste a kihívásokat, lehetőségeket és együttműködéseket, hogy új közművelődési formák, szervezetek jöjjenek létre és színes programkínálatával, kulturális fejlesztésekkel Zirc egy élettel teli, fiatalok számára is vonzó település legyen. Munkájában és civilként is a város érdekeit tartotta szem előtt, Zirchez való ragaszkodása, a város szeretete példaértékű és ugyanez vonatkozik azokra a közösségekre is, melyek meghatározó szerepet töltöttek be az életében. A közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenység nem a munkája, hanem az élete volt, a szívéből jött”

– hangzott el méltatásában.


Szerk.: Kelemen Gábor