A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Aki a betlehemi gyermeket is elvitte a betegágyakhoz


Búcsút vettünk dr. Monszpart László főorvos úrtól, városunk díszpolgárától


A járványügyi helyzet miatt szűkebb körben került sor a zirci bazilikában dr. Monszpart László, Zirc Város Díszpolgárának, a zirci kórház korábbi igazgató-főorvosának búcsúztatására, aki január 3-án, 96. életévében távozott az élők sorából.


A szentmisét-requiemet Nagy Károly apát-kanonok atya, a veszprémi Szent Mihály bazilika plébánosa mutatta be a zirci származású Primász Gábor herendi plébános atyával. A szertartáson dr. Mohay József Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből idézett.


Az apát-kanonok atya dr. Monszpart László búcsúztatásánál a hálaadás fontosságáról beszélt.


Bár életében az egyedüllétet választotta, mégsem volt soha egyedül, nemcsak a munkája, hivatása, hanem a hite is lekötötte. Bátran vállalta a nehéz időkben is, nem volt hajlandó megtagadni Istenét, mint az őskeresztények, akik a vértanúságot is vállalták – mondta róla.


Nagy Károly apát-kanonok mutatta be a szertartást Primász Gábor herendi plébánossal, közreműködött dr. Mohay József

A Szent Lélek közvetítője tudott lenni a betegek között, a munkatársak között, aki el tudta vinni karácsony estéjén a betlehemi gyermeket a betegágyak közé, aki ott tudott lenni a kollégái mellett, aki tudott velük együtt könnyezni, sírni, és tudott könnyezni, amikor meggyógyított egy beteget, és hálatelt szívvel köszönetet mondott az Istennek. A nehéz időkben sem ment külföldre, a magyar földet választotta, hűségesen apai és szülői házának hitéhez, megmaradt magyarnak, a teremtmények gyógyítójának a Bakony szívében. „Köszönjük meg testvérünk munkáját, útmutató hitét, életének példáját, áldozatát és szeretetét”

– hangzott el a szentmisén Nagy Károly apát-kanonok atya részéről.


„Egy letűnt kor utolsó tanújától, a klasszikus sebészet iskolatanító főorvosától, egy kisvárosi kórházat harminc éven át vezető igazgatótól, atyai tanítómestertől, egy nagyszerű embertől búcsúzunk” – mondta dr. Végh György főorvos, a Budapesti Baleseti Intézet igazgatóhelyettese, aki egykoron Zircen, Monszpart főorvos úrnál kezdte az orvosi pályáját.


Személyes élményeinek felelevenítésével idézte meg „atya tanítómesterének” alakját, és a szentbeszédben elhangzottakat is nyomatékosította: „Ifjabb dr. Monszpart László nevét említve, életútjára visszaemlékezve elsősorban hálásak lehetünk. Hálásak azért a harminc esztendőért, amit a zirci kórház igazgatójaként a betegekért, a dolgozókért tett. Iskolateremtő vezető volt. A zirci sebészet precíz műtétei, magas szintű baleseti sebészeti eljárásai nyomán a megyében, sőt országszerte elismerésre tett szert. A zirci kórház minden osztályának védjegye volt a családias légkör, a betegeket szerető és tisztelő magatartás minden dolgozó részéről”.


Dr. Végh György főorvos, a Budapesti Baleseti Intézet igazgatóhelyettese bensőséges gondolatokkal búcsúzott


Háláját fejezte ki azért, hogy egy olyan sebészeti iskola neveltje lehetett, ahol dr. Monszpart Lászó mellett dr. Ehrenberger József főorvos úrtól a baleseti sebészeti műtéteket, eljárásokat, az általános orvosi viselkedést, a betegvizsgálat, a betegekkel való közvetlen, ámde tisztelettudó kommunikáció minden csínját-bínját elsajátíthatták. Ugyanakkor hangsúlyozta, hálás lehet dr. Monszpart Lászlónak a magyar traumatológus szakma is, aki ifjú sebész-gyakornokként itt, a Bakony fővárosában ismerkedett meg a klasszikus traumatológia gyakorlatával. Életútjából felidézte, hogy 1958-ban, a Monszpart és Böhler család között, még az első világháborúig visszanyúló baráti kapcsolat révén ifj. dr. Monszpart László a pécsi egyetem sebészeti-klinikai adjunktusaként tanulmányúton vehetett részt Bécsben, majd Linzben, ahol a korszerű böhleri traumatológiai elveket tanulhatta. Lorenz Böhler professzor traumatológiai alapműnek számító könyvének 1961-es első magyarországi megjelenését a Monszpart családdal való kapcsolatának, valamint személyesen Monszpart Lászlónak köszönhette, akinek igazgatói kinevezését követően engedélyezték a magyar nyelvű kiadást.


Ő is részese lehetett a zirci kórházban hagyományos ünnepi szokásoknak, amelyet szintén dr. Monszpart László igazgató vezetett be. Emlékszik azokra a pillanatokra, amikor nemcsak a sebészetet, hanem a kórház összes osztályát végiglátogatta, vizit gyanánt mindenkivel kezet fogott és áldott ünnepeket kívánt, még annak is, aki nem volt az eszméleténél.

Szűkebb körben kerülhetett sor a gyászszertartásra, de így is sokan búcsúztak dr. Monszpart Lászlótól

„Vannak események, történelmi alakok, akikre minden korban tisztelettel, méltón emlékeznek. Úgy gondolom, ez a kis helyi közösség, a zirci kórház dolgozói, Zirc város polgárai, a bakonyi térség, a magyar sebész- és más sebésztársadalom mindig méltóképpen, tisztelettel fog emlékezni saját kis történelmének arra a részletére, amit ifj. dr. Monszpart László neve és munkássága fémjelez”

– mondta emlékezőbeszédében dr. Végh György.


A nekrológot követően egy javaslattal is előállt: a kiskunhalasi kórház id. Monszpart László tiszteletére a Monszpart László utcában van. „Milyen méltó és megérdemelt lenne, ha a Zirci Erzsébet Kórház ifj. dr. Monszpart László, a város díszpolgára, harminc éven át a kórházi igazgatója, több tízezer meggyógyított beteg emlékére az ő nevét viselő utcában lenne”.


Végül a Lovas Szövetség képviseletében Prutkay Zoltán szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy

dr. Monszpart László gyermekkorából hozott állatszeretete, lovak iránti szeretete meghatározó hobbi és szerelem volt számára, mely egész életében végigkísérte. Vecsenypusztai birtokán csodálatos lovas-képekkel, relikviákkal vette magát körbe, szinte egy kis múzeumot alakított ki maga körül. Az istálló és a kocsiszín megtelt jobbnál jobb lovakkal, szebbnél szebb hintókkal, hajtókocsikkal, szerszámokkal. Ekkor ismerkedett meg segítőjével, Zsuzsával, aki később élettársa lett, nagy szeretetben és békében éltek egymás mellett.

Prutkay Zoltán a lovas-barátok nevében búcsúzott dr. Monszpart Lászlótól

A szentmise előtt és után az emlékezők egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el dr. Monszpart László hamvainál. Szülővárosában, Kiskunhalason helyezik majd végső nyugalomra.

Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti dr. Monszpart Lászlót – Ottó Péter polgármester főhajtása


Kelemen Gábor