Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Hatályos
önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 37/2011.(XII.20.), a 22/2013.(XI.29.)  a 21/2014.(IX.22.), a 23/2014.(XI.28.), a 23/2015.(XI.17.) és a 18/2017.(XII.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2014.(V.30.),a 22/2014.(XI.11.),a 28/2014.(XII.19.), a 17/2015.(VI.1.), a 17/2016.(X.18.) , a 18/2016.(X.18.), a 25/2016.(XII.19.), a 9/2017.(V.8.) és a 17/2017.(XI.20.) önkormányzati rendeletekkel módosított 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2017.(X.2.) és a 16/2017.(XI.6.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2005.(VI.27.), 8/2009.(III.10.), 9/2009.(III.11.),  26/2009.(VIII.11.),a 32/2009.(X.1.),   a 16/2011.(V.31.), 25/2012.(X.30.), a 30/2013.(XII.18.),  a 3/2014.(III.3.),a 15/2015.(V.20.), a 20/2015.(VII.3.),  a 25/2015.(XII.17.),  a 2/2016.(II.5.), a 20/2016.(XI.25.) a 27/2016.(XII.19.) és a 15/2017.(X.2.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2014.(III.31.), a 27/2014.(XII.19.),a 13/2015.(III.27.), a 24/2015.(XII.14.) , a 11/2016.(IV.29.), a 7/2017.(III.31.) és a 13/2017.(X.2.) önkormányzati rendeletekkel módosított 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2017.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmérőlegységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2017.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2015.(III.9.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(V.29.) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2016.(III.25.), a 15/2016.(VII.4.), a 22/2016.(XI.25.) és az 5/2017.(IV.3.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2016. (III.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2011.(IV.27.), 10/2012.(II.28.), az 5/2013.(II.26.), a 13/2013.(IV.30.) a 4/2014.(III.31.) , a 17/2014.(VI.30.), a 9/2015.(III.13.), a 6/2016.(III.29.) és a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 6/2017.(IV.3.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról   egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az  5/2016.(II.29.),  a 14/2016.(V.30.) és a 26/2016.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel  módosított 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban vezetői pótlék megállapításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2010.(V.12.) , a 18/2010.(XI.3.), a 26/2011.(IX.13.), a  24/2014.(XII.1.) és a 21/2016.(XI.18.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testületének a 19/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.18.) önkormányzati rendelete a zirci jelképek és a Zirc név használatáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(X.18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(III.29.) és a 16/2016.(IX.26.) önkormányzati rendeletekkel  módosított 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete Zirc város egyes ingatlanait és területeit érintő, építészeti örökség helyi védelméről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(III.29.) önkormányzati rendelettel  módosított 18/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(III.29.) önkormányzati rendelettel  módosított 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2015.(VI.1.), a 21/2015.(VII.17.),  a 22/2015.(XI.27.) és a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2. 3.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(IX.22.) és a 1/2016.(II.2) önkormányzati rendeletekkel  módosított 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2015.(III.13.)  önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete az  államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2. 3. 4. 5. 6.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(VII.16.), a 25/2014.(XII.1.) és a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése (Melléklet: 1. 2.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2015.(I.30.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2003.(II.28.) önkormányzati rendelete Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő hozzájárulásáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2007.(X.29.) és a 24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2006.(II.16.)  rendelete Zirc Város parkolási rendjéről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete Zirc város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenessé minősítéséről Rendelet megtekintése
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2013.(VI.25.), a 20/2013.(XI.4.) és az 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése (Melléklet: 1.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.)  önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet megtekintése (Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6.)

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2010.(II.22.) , a 12/2011.(IV.27.), a 15/2012.(V.22.) a 29/2012.(XI.27.), a 15/2013.(V.28.), a 16/2013.(VI.11.) és a 19/2013.(XI.4.) önkormányzati rendeletekkel módosított 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételéről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (X.25.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.1.) önkormányzati rendelete Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek tartalmának meghatározásáról Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2009.(V.12.) és a 23/2009.(VII.30.) rendeletekkel módosított 16/2008.(IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatásról egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 33/2004.(IX.21.) rendelettel módosított 12/2003 (IV. 15) ÖK. rendelete a Finnországi Nivala testvérvárossal 1998 -ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002.(VI.11.) ÖK. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2000.(VI.26.) ÖK. rendelete Németországi Pohlheim, Erdélyi Barót és Zirc városok hármas együttműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatról Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2000.(VI.26.) ÖK. rendelete Erdélyi Barót testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről Rendelet megtekintése

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2000.(VI.26.) ÖK. rendelete Németországi Pohlheim testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről Rendelet megtekintése

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Január 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8
192021
22232425262728
293031    

Friss események

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu