Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc 
Zirc, bázis intézmény

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.
Veszprém megye, 8425 Lókút, Bem utca 75.
Veszprém megye, 8428 Borzavár, Hóvirág utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek gondozása, fejlesztése a hatályos törvények, rendeletek. fenntartói, valamint helyi dokumentumok, szabályzatok alapján. Munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése, szakmai műhelyek, csoportok munkájában történő aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
•         empátia, együttműködési - kommunikációs - problémamegoldó képesség, igényesség, felelősségvállalás, ,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•         innovációs folyamatok iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         önéltrajz, szakmai végzettségek igazolása, nyilatkozat büntetlen előéletről, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, nyilatkozat, hogy vele szemben távoltartási végzés nincs hatályban, illetve távoltartási eljárás nincs folyamatban, eddigi munkaviszonyokat igazoló okiratok másolata, telefonos elérhetőség, email cím,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igmándyné Hebling Gabriella nyújt, a 0688414504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézmény vezetése dönt a közvetlen munkatársak véleményének kikérésével. Szükség esetén személyes meghallgatás egyeztetett időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Zirc Városi Önkormányzat honlapja - 2017. június 15.
•         Lókút Önkormányzat - 2017. június 15.
•         Borzavár Önkormányzata - 2017. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Elsődleges munkavégzés helye a bázisintézmény, szükség esetén tagintézményekben. A munkába állás feltétele: egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány. Csak formailag is megfelelő pályázat kerül elbírálásra. A pályázati döntést követő héten a nem nyertes pályázati anyag előzetesen egyeztetett időben átvehető,

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Zirci Benedek Elek s Óvoda és Bölcsőde - Zirc
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek s Óvoda és Bölcsőde - Zirc 
Zirc, bázis intézmény

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű CSED, GYED, GYES idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek gondozása, fejlesztése a hatályos törvények, rendeletek, fenntartói, valamint helyi dokumentumok, szabályzatok alapján. Munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése, szakmai műhelyek, csoportok munkájában történő aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
•         empátia, együttműködési - kommunikációs - problémamegoldó képesség, igényesség, felelősségvállalás,,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•         innovációs folyamatok iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         önéletrajz, szakmai végzettségek igazolása, nyilatkozat büntetlen előéletről, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, nyilatkozat, hogy vele szemben távoltartási végzés nincs hatályban, illetve távoltartási eljárás nincs folyamatban, eddigi munkaviszonyokat igazoló okiratok másolata, telefonos elérhetőség, email cím,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igmándyné Hebling Gabriella nyújt, a 0688414504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek s Óvoda és Bölcsőde - Zirc címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézmény vezetése dönt a közvetlen munkatársak véleményének kikérésével. Szükség esetén személyes meghallgatás egyeztetett időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Zirc Városi Önkormányzat honlapja - 2017. június 16.
•         Lókút Önkormányzat - 2017. június 16.
•         Borzavár Önkormányzata - 2017. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Elsődleges munkavégzés helye a bázisintézmény, szükség esetén a tagintézményekben. A munkába állás feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés, erkölcsi bizonyítvány. Csak formailag is megfelelő pályázat kerül elbírálásra. A pályázati döntést követő héten a nem nyertes pályázati anyag előzetesen egyeztetett időpontban személyesen átvehető, illetve ha a pályázati anyag mellett felbélyegzett, megfelelő méretű boríték található, visszapostázzuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc 
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.08.15. -2018.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.
Veszprém megye, 8425 Lókút, Bem utca 75.
Veszprém megye, 8428 Borzavár, Hóvirág utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek gondozása, fejlesztése a hatályos törvények, rendeletek, fenntartói, valamint helyi dokumentumok, szabályzatok alapján. Munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése, szakmai műhelyek, csoportok munkájában történő aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
•         empátia, együttműködési - kommunikációs - problémamegoldó képesség, igényesség, felelősségvállalás, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         önéletrajz, szakmai végzettségek igazolása, nyilatkozat büntetlen előéletről, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, nyilatkozat, hogy vele szemben távoltartási végzés nincs hatályban, illetve távoltartási eljárás nincs folyamatban, eddigi munkaviszonyokat igazoló okiratok másolata, telefonos elérhetőség, email cím,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igmándyné Hebling Gabriella nyújt, a 0688414504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde - Zirc címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézmény vezetése dönt a közvetlen munkatársak véleményének kikérésével. Szükség esetén személyes meghallgatás egyeztetett időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Zirc Városi Önkormányzat honlapja - 2017. június 16.
•         Lókút Önkormányzat - 2017. június 16.
•         Borzavár Önkormányzata - 2017. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Elsődleges munkavégzés helye a bázisintézmény, szükség esetén a tagintézményekben. A munkába állás feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés, erkölcsi bizonyítvány. Csak formailag is megfelelő pályázat kerül elbírálásra. A pályázati döntést követő héten a nem nyertes pályázati anyag előzetesen egyeztetett időpontban személyesen átvehető, illetve ha a pályázati anyag mellett felbélyegzett, megfelelő méretű boríték található, visszapostázzuk. A határozott idejű foglalkoztatás várható nyugdíjazás miatt hosszabbodhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Július 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
       1  2
  3  5  6  7  8  9
1012131516
1719202223
2426272930
31      

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu