Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapjaA Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tájékoztatója a 2016. telén meghirdetett törzsutas ajándék-akció sorsolásáról és nyerteseiről Megtekintés

Veszprém MRFK ELBIR 2017. áprilisi különszám Megtekintés
Szelektív hulladékgyűjtő edények igénylése Felhívás, igénylő adatlap


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés
Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (március) Megtekintés


MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ Megtekintés


MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A TAVASZI SZÜNET KÖRÜLI KÖZLEKEDÉS RENDJÉRŐL Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. május havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. április havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Veszprém MRFK 2017. március havi bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM ÉS PRO URBE EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés
 Veszprém MRFK 2017. február havi bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSKÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (február) Megtekintés


I. ZIRCI JEGES JÁTÉKOK Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Veszprém MRFK 2017. január havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. március havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Önkormányzati Kvíz Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésKorcsolyaoktatás Zircen Megtekintés


Ingyenes számítógépes képzés indul Zircen magánszemélyek részére! Megtekintés


ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét megyei bontásban elkészítette.

A sormunka ütemterv szerint:
Zirctelepülésen 2017. január 09. – 2017. március 10.közt
 Borzavártelepülésen 2017 július 17. – 2017. július 24.közt
Lókúttelepülésen 2017. augusztus 17. – 2017. augusztus 23.közt
végzik el a közfeladat ellátását.

Az ütemterv és tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható – www. kemenysepres.katasztrófavédelem.hu – lakossági honlapon.

Sümegi Attila
jegyző


Közvilágítási hibák bejelentése Megtekintés


FIGYELEMFELHÍVÁS!

Arra kérünk mindenkit, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljünk oda jobban környezetünkre, hiszen a téli fagyokkal szemben az idős, egyedülálló, a hétköznapokban is segítségre szoruló embertársaink ugyancsak védtelenek.

Életet menthetünk, ha megkérdezzük, segíthetünk-e valamiben, amikor az idős szomszéd kéménye nem füstöl vagy az egyébként tevékeny embert nem láttuk egész nap, ha segítséget hívunk, amikor utcán fekvő embert látunk.

A segítségnyújtás mindannyiunk feladata és felelőssége. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha olyan emberről tud, akit kihűlés fenyeget, hívja az ingyenes 107 vagy 112 telefonszámot vagy a Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálatot a 06 34 511 028 vonalon!

Családsegítő szolgálat

 


Építsünk közösen játszóteret! MegtekintésPályázati felhívás
Megtekintés


KÖLYÖKIDŐ - HELLÓ, TESÓ! Megtekintés


MOZGÓ VILÁG - A Zircen elérhető szervezett sportolási lehetőségek adatbankja Megtekintés


KÖLYÖKIDŐ - Sajtórovat zirci vagy Zircen tanuló gyerekekről általános iskolás korig Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS EBTARTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §. alapján Zirc Városi Önkormányzat 2013-ban ebösszeírást végzett, amelyet 3 évenként kell ismételten végrehajtania.
Aki 2013-ban a városi ebösszeírás során bejelentette a tulajdonában vagy felügyeletében álló ebet, akkor bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A következő esedékes ebösszeírásig csak akkor kell bejelentést tenni az ebről, ha azt időközben eladták, elajándékozták, elveszett, elpusztult stb. illetve 2013. év után született és 4 hónaposnál idősebb.
Az új illetve a változás bejelentéséhez szükséges adatlapok megtalálhatók Zirc Város honlapján:
(http://www.zirc.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzati-hivatal-felepitese/varosuzemeltetesi-osztaly.html) illetve munkaidőben személyesen kérhetők a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (8420 Zirc, Március 15. tér 1.).
Az ebtartással kapcsolatban érdeklődni illetve az elkóborolt ebeket bejelenteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet munkaidőben:
Telefon: 88/593-705 vagy 30/868-6626

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató a magánfőzés szabályairól Megtekintés


Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermekek számára Megtekintés


Magyar Államkincstár sajtóközleménye az Állampapír befektetésekről Megtekintés


A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság felhívása a szabadtéri tüzek megelőzésére Megtekintés


 KÉRELEM

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülése érdekében a 243/2013.(VI.30.) Korm.rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiadása céljából Megtekintés


A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE Megtekintés


 www.allamkincstar.gov.hu


 
(kattintson a képre)


Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és az érdeklődőket, hogy a gyepmesteri szolgálat által Zircen befogott kutyák fényképeit megtekinthetik a gyepmesteri szolgálat honlapján (www.animal-save.hu, Talált kutyák menüpont; http://www.animal-save.hu/pet.php?seci=Talált+kutyák ). A kutyák mellett szereplő neveket a szolgálat munkatársai adják a befogott kutyáknak.

 2009.január 1-től Zirc város honlapján a befogott kutyák fényképei már nem jelennek meg.

Kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához, vagy hívják az 593-705, 30/868 66 26 telefonszámokat.


  FELHÍVÁS

A téli időjárásra tekintettel és a közterületek tisztántartására vonatkozó helyi rendelet alapján kérjük a magánszemélyek, az intézmények, az üzletek és vállalkozások tulajdonosainak szíves közreműködését a hó-eltakarítás és jégmentesítés elvégzéséhez.
Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében gondoskodjanak az ingatlanaik előtt lévő közterületeken a hó mihamarabbi eltakarításáról, a járdák síkosság-mentesítéséről.
A közutak tisztítását végző hókotrók mozgásának megkönnyítése végett kérjük az érintetteket, hogy járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak!

Köszönjük együttműködésüket!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

Parlagfű-mentesítési felhívás Megtekintés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009.június hónaptól a Képújságban megjelenő önkormányzati hirdetések a Rákóczi tér-Alkotmány utca sarkán található hirdetőtáblán is olvashatók.

Az önkormányzat - meghatározott feltételek mellett - díjmentes hirdetési lehetőséget biztosít magánszemélyek magáncélú hirdetései számára a fenti, valamint az ABC-vel szemben található hirdetőtáblákon. Az üzleti és egyéb hirdetések díjkötelesek.

A hirdetések részletes feltételeiről érdeklődni lehet, és a hirdetések feladhatók: Varga Gábor, 30/228 03 44, Fáy A.u.2/A, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy hirdetmények továbbra sem helyezhetők el közterületi fán, lámpaoszlopon, telefonfülkén, villamos berendezésen, stb.!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
hulladékok illegális elhelyezésének következményeiről

Tisztelt Városlakók!

A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei. Fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmét igényli.

Az ipari és mezőgazdasági termelés, a lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, maga után vonja a környezeti ártalmak és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is.

A hulladékok szakszerű összegyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását nemzetközi egyezmények, uniós, hazai és helyi jogszabályok teszik kötelezővé. A lakossági eredetű szilárd hulladékok összegyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására minden település szervezett szolgáltatást tart fenn. Az állam és a települések egyúttal szigorú büntetést helyeznek kilátásba azokkal szemben, akik a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegik és ezzel saját maguk és közösségük egészségét, jövőjét veszélyeztetik, másnak vagyoni hátrányt okoznak, illetve a természeti értékeket károsítják.

Városunkban évek óta rendszeres tájékoztatásokkal, figyelemfelhívással, iskolai neveléssel igyekszünk elejét venni a hulladékok illegális elhelyezésének, rendszeres közterületi takarítással, szervezett közösségi munkával számoljuk fel a lelkiismeretlen lakótársaink által lerakott, elhagyott szemetet. A kommunális szilárd hulladék hetenkénti elszállításán túl több mint húsz szelektív hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság rendelkezésére, és évente két alkalommal lomtalanítást szervezünk, külön elektronikai hulladék-, és ettől az évtől gumiabroncs-gyűjtő nappal. Azt tapasztaljuk azonban, hogy erőfeszítéseink ellenére egyes illegális hulladéklerakókon a szemét mennyisége "újratermelődik", és új illegális lerakók is keletkeznek.

Néhány különösen szembetűnő illegális hulladéklerakó a város területén:
- Akliban a Pálihálás felé vezető út mellett;
- a bakonybéli útról Kőkapu felé vezető út mentén;
- a Liszt Ferenc utca mögött, a vízmosás medrében;
- az Szemmelweisz utcából Tündérmajor felé vezető út mentén;
- az Alkotmány utcai sportpályát északról határoló nyárfasor alatt;
- a Liliom utca folytatásában a vízfolyás mellett;
- Kardosréten a temető területén;
ezeken kívül rendszeresen raknak illegálisan (vagy engedély nélkül) lakossági hulladékot szinte minden szelektív hulladékgyűjtő sziget, illetve közterületi konténerek mellé: például a Penny parkolóban, a Pintér-hegyi parkerdő parkolójában, a Ciklámen, Munkácsy, Fáy, Kertész utcában, stb.

Kérjük, hogy segítsenek gátat vetni a hulladékok illegális lerakásának!

- A hulladékokat a saját gyűjtőedényükbe, vagy az arra a hulladéktípusra szolgáló közterületi konténerbe tegyék!
- A háztartási lomokat lomtalanításkor, az arra kijelölt napokon helyezzék ki, vagy szállítsák a begyűjtőhelyre!
- Építési törmelék, kitermelt föld elszállítására a szemétszállító szolgáltatótól bérelhető konténert vegyék igénybe!
- Avart, kerti hulladékot a saját ingatlanjukon komposztálják, vagy a tavaszi és őszi engedélyezett időszakban égessék el!

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha közterületen, idegen ingatlanon, a természeti környezetben bármilyen fajtájú hulladékot raknak le (háztartási szilárd hulladék, építési hulladék, kerti hulladék, beleértve a lenyírt füvet is, vállalkozás hulladéka, stb.), az szabálysértésnek minősül és pénzbüntetéssel jár. A hulladék lerakóját tettenérés esetén helyszíni bírsággal sújtjuk. Az engedély nélküli hulladékelhelyezést a környezetvédelmi hatóság ennél súlyosabban bünteti.

Köszönjük lelkiismeretes és felelősségtudatos lakótársaink támogatását és együttműködését!

Zirc, 2009-09-22

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Tájékoztató
a települési szilárd hulladék kezeléséről Zirc városban

Tisztelt Érdekeltek!

1. Zirc város Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett szolgáltató:

X+ION Kft. 8420 Zirc, Kossuth u. 72. Telefon: 88/414-394, 30/640 21 32

A közszolgáltatás keretében más személy vagy szervezet a város területén települési szilárd hulladékot csak a szolgáltatóval történt írásos megállapodás alapján kezelhet.

2. Ha más személy vagy szervezet Zirc város területén a közszolgáltatás keretébe tartozó települési szilárd hulladékot kíván gyűjteni, szállítani (különös tekintettel a lomtalanítások során közterületre kihelyezett hulladékból a hasznosítható hulladék kiválogatása, gyűjtése, elszállítása, a "lomizás"), azt a következő feltételek betartásával teheti:
a) rendelkezik a környezetvédelmi hatóság (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300) által kiadott, az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel;
b) írásos megállapodása van az X+ION Kft-vel, mint hulladékkezelési közszolgáltatóval.

3. Az előzőektől eltérően Zirc város területén elektronikai (e-) hulladék csak a Polgármesteri Hivatal szervezésében kezelhető.

4. Ezeknek a feltételeknek a betartását a zirci Polgármesteri Hivatal a város egész területén rendszeresen, lomtalanítási időszakban fokozottan ellenőrzi. A szabályok megszegői ellen a rendelkezésére álló jogi eszközöket alkalmazza.

Zirc, 2009-09-25

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Április 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu